Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vlaamse kinderbijslag wordt bevroren

De Vlaamse regering zal sommige bedragen in de kinderbijslag niet indexeren. Daarmee wil de regering-Jambon tegen 2024 ruim 107 miljoen euro besparen.
Advertentie
©Annelien Smet

Sinds 1 januari 2019 is de kinderbijslag hervormd tot het Groeipakket, en maakt het niet langer uit hoeveel kinderen u hebt. Elk kind krijgt voortaan evenveel. Maar kinderen die voor 2019 geboren zijn, vallen nog onder het oude systeem, waarbij de kinderbijslag toeneemt naarmate er kinderen bijkomen.

Het is aan dat oude systeem dat vanaf volgend jaar geraakt wordt: het basisbedrag voor het derde (en volgende) kind zal tijdens deze legislatuur bevroren worden. De vraag is welk basisbedrag de regering niet langer zal indexeren.

Kinderen uit Vlaanderen die voor 2019 geboren zijn, vallen nog onder het oude kinderbijslagsysteem. Het is aan dat oude systeem dat vanaf volgend jaar geraakt wordt.

Tot vorig jaar bedoelde men met ‘kinderen van rang drie’ uw derde kind en alle kinderen die daarop volgden. Sinds 1 januari 2019 zijn de rangen evenwel omgekeerd. Concreet betekent dit dat - als er meerdere kinderen in het gezin zijn - het oudste kind voortaan het hoogste basisbedrag krijgt (259,49 euro bij minstens drie kinderen), en niet langer het jongste kind, dat nu het laagste bedrag krijgt (93,93 euro).

Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat het het hoogste bedrag is dat vanaf volgend jaar niet geïndexeerd zal worden.

Spilindex

De kinderbijslag volgt de spilindex, die ook wordt gebruikt om de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen aan te passen aan de levensduurte. Als die wordt bereikt of overschreden, gaat de kinderbijslag voor de maand nadien met 2 procent omhoog. ‘Door de basiskinderbijslag voor kinderen van rang drie niet te indexeren, grijpt een gezin met drie kinderen na vijf jaar naast zo’n 27 euro per maand, als de spilindex elk jaar wordt bereikt of overschreden’, berekende Yves Coemans van de Gezinsbond.

27
euro/maand
Door de basiskinderbijslag voor kinderen van rang drie niet te indexeren, grijpt een Vlaams gezin met drie kinderen na vijf jaar naast zo’n 27 euro per maand (als de spilindex elk jaar wordt bereikt of overschreden).

Tegelijk zullen de leeftijdsbijslagen niet worden geïndexeerd. Deze maatregel geldt voor alle kinderen in het oude systeem. Zo’n leeftijdsbijslag krijgt u zodra uw kind 6, 12 of 18 jaar wordt. Dan komt er bij het basisbedrag van de kinderbijslag iets extra bij. ‘Met deze maatregel grijpt datzelfde gezin, afhankelijk van de leeftijden van de drie kinderen, na vijf jaar nog eens naast 8,5 euro (drie kinderen tussen 6 en 12 jaar) tot 19,80 euro per maand (drie 18-plussers).’

Ten slotte besliste de overheid om de indexering van het basisbedrag voortaan op een vast tijdstip door te voeren. Dus niet langer meteen na het bereiken van de spilindex, maar alleen op 1 september van dat jaar. Dat betekent dat u een paar maanden moet wachten op uw hogere kinderbijslag als de spilindex in april bereikt wordt.

Lees meer over wat er voor uw gezinssituatie verandert in 2020 in de gids 'Uw Geld in 2020', nu zaterdag bij De Tijd.

Uw geld in 2020

50 nieuwigheden die uw portemonnee raken.

Bekijk hier de PDF van het magazine


Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud