Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Denk al vroeg in uw loopbaan aan uw hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering is misschien ver-van-uw-bed zolang u jong en actief bent. Toch is deze polis iets waar u beter al vroeg in uw loopbaan aan denkt, zelfs als uw ziekenhuiskosten verzekerd zijn via een polis van uw werkgever.
©BELGA

Voor zestigplussers is het afsluiten van een hospitalisatieverzekering geen sinecure. Hou ouder u bent, hoe hoger het risico dat u wordt geconfronteerd met hartfalen, kanker of andere ziektes die een opname in het ziekenhuis noodzakelijk maken. Dat verhoogde risico leidt tot fiks hogere premies voor wie op hoge leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluit.

1. Sluit een nieuwe hospitalisatieverzekering af

Onmogelijk is het evenwel niet. Zelfs 65-plussers kunnen een hospitalisatieverzekering afsluiten via de ziekenfondsen (Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteit, Partena, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Liberale Mutualiteit...) of via de traditionele verzekeringsmaatschappijen (DKV, Ethias, Amma, AG Insurance...).

Advertentie

Voorbeeld

Wie nu 65 jaar is en een Hospi Flexi-hospitalisatieverzekering afsluit bij DKV, betaalt een premie van 625,83 euro per jaar of 53,72 euro per maand. Bent u 45 jaar, dan bedraagt de jaarlijkse premie voor hetzelfde product 375,22 euro of 32,21 euro per maand.

2. Zet de polis van uw werkgever voort

Was u minstens twee jaar aangesloten bij een hospitalisatieverzekering van een werkgever, dan kunt u die collectieve polis bij pensionering voortzetten op individuele basis.

Voordelen

+ De verzekeringsmaatschappij mag uw aansluiting niet weigeren omdat u te oud bent of omdat uw gezondheidstoestand intussen is verslechterd.

+ U dient ook geen medische vragenlijst in te vullen of een wachttermijn in acht te nemen.

+ De verzekeraar van uw voormalige werkgever moet u gelijkwaardige (maar geen identieke) waarborgen geven op het vlak van kamerkeuze, ambulante kosten of vergoeding bij zware ziektes.

Nadelen

- Het nadeel bij de individuele voortzetting van een collectieve polis is dat de verzekeraar u fors hogere premies kan aanrekenen. Volgens sommige makelaars kunnen de premies zelfs vervijfvoudigen, van 15 of 20 euro per maand tot 85 à 100 euro per maand.

U kunt de collectieve verzekeraar altijd een voorstel vragen, waarna u diens aanbod kunt vergelijken met dat van andere aanbieders. Een gedragscode verplicht de verzekeraar van uw voormalige werkgever ook om u een alternatief aan te bieden als u de premie te hoog vindt en als u daarom vraagt. Vanaf uw pensionering hebt u 105 dagen de tijd om te beslissen.

3. Sluit een wachtpolis af

Een derde alternatief is een betere optie, maar dan moet u wel al op jongere leeftijd in actie schieten. U kunt namelijk een wachtpolis onderschrijven, zelfs als u al via uw werkgever bent aangesloten bij een hospitalisatieverzekering.

Voordelen

+ U betaalt dan jaarlijks een premie voor als u met pensioen gaat. Hoe vroeger u aansluit, hoe minder u betaalt. Buiten de toegestane indexeringen verhoogt uw premie niet naarmate u ouder wordt. Zo financiert u uw latere hospitalisatieverzekering voor. Als u dan met pensioen bent, betaalt u niet de hoge premie voor een 65-plusser, maar een verminderde premie. De instapleeftijd wordt immers vastgeklikt op het ogenblik dat u de wachtpolis afsluit.

+ Ook hier moet u bij pensionering geen medische vragenlijst meer invullen.

+ Er is geen wachttijd.

+ Ten slotte wordt u niet geconfronteerd met een hogere premie op het ogenblik dat u overstapt van de collectieve polis van uw werkgever naar de verzekeraar bij wie u de wachtpolis hebt afgesloten.

Nadelen

- U verbindt zichzelf levenslang tegenover de verzekeraar bij wie u de wachtpolis afsloot. Als u op het ogenblik dat u met pensioen gaat toch nog voor een andere verzekeraar zou kiezen, verliest u al de premies die u al hebt betaald.

Tandzorgverzekering voor senioren kostelijke grap met beperkte vergoedingen

Een aanvullende tandzorgverzekering is een populair product. In totaal hebben 600.000 Belgen een bijkomende tandzorgverzekering onderschreven. Zonder die aanvullende polis komt uw ziekenfonds maar in beperkte mate tegemoet in de kosten van tandzorg.

Bij de Socialistisch Mutualiteiten (SocMut) bijvoorbeeld, worden de kosten van prothesen en implantaten via de klassieke ziekteverzekering maar tot maximaal 175 euro per jaar terugbetaald. Sluit u bij de SocMut een aanvullende tandzorgverzekering DentimutPlus af, dan krijgt u 50 tot 60 procent van die kosten terugbetaald.

Tip!

Het online afsluiten van een tandzorgverzekering lijkt op het eerste gezicht een fluitje van een cent. Maar zeker zestigplussers doen er goed aan vooraf grondig de precieze voorwaarden te lezen. Mogelijk en afhankelijk van de toestand van uw gebit bent u uiteindelijk toch goedkoper af zonder tandzorgverzekering.

Op het eerste gezicht lijkt een aanvullende tandzorgverzekering geen overbodige luxe. Want uitgerekend bij senioren kunnen de kosten voor tandzorg hoog oplopen. Volgens een studie van Partena Ziekenfonds kan de kostprijs voor een prothese, zoals een vals gebit, oplopen tot 1.700 euro. Voor een implantaat betalen patiënten soms meer dan 3.400 euro.

Helaas geldt voor tandzorgverzekeringen dezelfde logica als voor hospitalisatieverzekeringen: hoe ouder u bent om zo’n polis af te sluiten, hoe hoger de kostprijs.

Voorbeeld

Als een zestigjarige een tandzorgverzekering afsluit bij DKV (DKV Smile), dan betaalt hij daarvoor 202 euro per jaar; voor een veertigjarige blijft de kostprijs beperkt tot 124 euro, toch 78 euro minder.

Verzekeringsgids 2018

Welke verzekeringen heeft u echt nodig en welke dumpt u beter?

De juiste verzekering voor elke fase in uw leven.  

De Verzekeringsgids is op 20/10 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Daarbij komt dat de premies nog stijgen met de leeftijd. En vanaf een bepaalde leeftijd is het aangaan van een tandzorgverzekering soms gewoon niet meer mogelijk. Zo komt een zeventigjarige bij DKV niet langer aan de bak.

Kunt u toch nog een tandzorgverzekering afsluiten, dan geldt er voor dure ingrepen zoals een implantaat een wachttijd. Die kan variëren van zes maanden tot een jaar.

Voorts is de vergoeding altijd begrensd. Hoewel DKV u belooft om 80 procent van de tandartskosten terug te betalen, wordt de terugbetaling de eerste jaren na de aansluiting beperkt tot bepaalde bedragen. Zo is er een plafond van 300 euro het eerste jaar, 700 euro in het tweede, 1.200 euro in het derde en 1.500 vanaf het vierde jaar. Voor bepaalde behandelingen ligt de maximale vergoeding nog lager. DKV betaalt ook geen bijdrage meer voor parodontologische behandelingen vanaf de leeftijd van 65 jaar.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.