Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat levert een verzekering gewaarborgd inkomen op?

Sommige werknemers genieten ook een verzekering gewaarborgd inkomen die door de werkgever is afgesloten. Een interessant extraatje, want meer dan 30 dagen afwezig zijn op het werk heeft meteen een impact op uw loon.
©BELGAIMAGE

Wat?

Tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer volgens de wet recht op een gewaarborgd loon (100 procent), betaald door zijn werkgever. Vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid neemt het ziekenfonds echter de scepter over. En dat keert nog maar 60 procent van het gebruikelijke (geplafonneerd) inkomen uit. Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid bedraagt de uitkering, afhankelijk van het statuut, zelfs nog maar 40 tot 65 procent.

De verzekering gewaarborgd inkomen is een aanvulling op de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Daardoor ontvangt de werknemer in totaal gemiddeld tussen 70 en 80 procent van zijn loon. Op die manier kan hij zijn levensstandaard op peil houden. ‘Het bedrijf zelf bepaalt de wachttijd. In 80 tot 90 procent van de gevallen gebeurt de uitkering vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid. Maar soms staat de werkgever zelf gedurende 3 of 6 maanden - en in sommige gevallen zelfs tot een jaar - garant voor de uitbetaling van het loon’, zegt Benoit Halbart, directeur marketing employee benefits bij AG Insurance. Na een jaar - wat overeenstemt met de invaliditeitsdrempel op lange termijn - val je in ieder geval volledig terug op de ziekte- en invaliditeitsverzekering.’

Advertentie

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie die de werkgever betaalt, is afhankelijk van het loon van de werknemer. ‘Maar wanneer het gaat over een collectief contract bepaalt de verzekeraar zelf een vaste gemiddelde premievoet. Die wordt dan toegepast op de volledige groep werknemers en is vooral afhankelijk van het risico’, aldus Halbart.

Tot welke leeftijd?

De meeste verzekeringen gewaarborgd inkomen lopen tot de pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar omdat de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk wordt opgetrokken, kunnen bepaalde situaties tot problemen leiden. Want wat gebeurt er met een werknemer die verondersteld wordt te werken tot zijn 67ste maar op zijn 65ste invalide wordt?

Verzekeringsgids 2018

Welke verzekeringen heeft u echt nodig en welke dumpt u beter?

De juiste verzekering voor elke fase in uw leven.  

De Verzekeringsgids is op 20/10 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Werkgevers en verzekeraars hebben daarvoor maategelen uitgewerkt. ‘AG Insurance heeft bijvoorbeeld zijn producten aangepast’, zegt Halbart. ‘In zo’n situatie verlengen wij de dekking met twee jaar.’

Interessant?

Door de grote toename van het aantal langdurig zieken als gevolg van stress (vooral burn-outs) dekken sommige verzekeringen gewaarborgd inkomen nog maar beperkt psychologische aandoeningen. Als ze die al niet volledig uitsluiten. AG Insurance stelt bedrijven die al klant zijn voor de keuze:

→ Aangesloten blijven bij een product van de ‘oude generatie’. Dat impliceert een onbeperkte dekking voor psychologische aandoeningen, maar niet noodzakelijk tot de nieuwe pensioenleeftijd.

→ Aansluiten bij een product van de ‘nieuwe generatie’. Die werden begin 2017 gelanceerd. De waarborg bij psychologische aandoeningen is er beperkt tot 2 jaar, gespreid over de volledige loopbaan. Er is wel een gepersonaliseerde begeleiding gepland waarbij u toegang krijgt tot een programma dat u moet re-integreren op het werk. ‘Sinds de lancering van het product is een groot deel van onze portefeuille overgeschakeld naar die formule. Dat is een win-winsituatie: de meeste werknemers gaan binnen 6 maanden weer aan het werk.’

Halbart voegt eraan toe dat ‘bedrijven die ervoor kiezen het oude regime te behouden, dat vaak doen omdat ze nog niet de kans hebben gekregen de wijziging met de vakbonden te bespreken. Want die hebben meer oog voor de waarborgbeperking dan voor de ziektebegeleiding.’

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.