'Slimme meters kunnen maatschappij 336 miljoen opbrengen'

©arie kievit/Hollandse Hoogte

De plaatsing van slimme energiemeters kan de maatschappij 336 miljoen euro opleveren, berekende de Vlaamse energieregulator VREG. Per gezin zouden de meters zowat 27 euro kosten, maar ze moeten ook helpen energie te besparen.

De Vlaamse regering plant een uitrol van slimme meters en vroeg VREG een kosten-batenanalyse te maken voor twee scenario's.

Ofwel wordt de uitrol uitgevoerd zoals in de conceptnota van de Vlaamse regering beschreven: een snelle uitrol bij prosumenten (gebruikers die zelf ook produceren, meestal met zonnepanelen) en gebruikers van een budgetmeter, en voor de rest een geleidelijke uitrol op het ritme van nieuwbouw of ingrijpende renovatie, metervervanging, of op aanvraag. Zo zou na zowat 20 jaar de volledige uitrol rond zijn.

Ofwel wordt een snellere uitrol georganiseerd, opdat iedereen al een slimme meter heeft na tien jaar.

Het scenario over twintig jaar levert voor de maatschappij baten op ten belope van 336 miljoen euro, concludeert VREG. Het snelle scenario valt minder voordelig uit, omdat de kosten hoger oplopen, onder meer omdat dan extra personeel moet worden aangeworven.

De kosten en de baten zitten wel niet altijd bij dezelfde partijen. Met name de distributienetbeheerders zullen kosten hebben, maar kunnen die doorrekenen aan de afnemers. Dat zou voor een gemiddeld gezin 16,36 euro per jaar kosten op de elektriciteitsfactuur, en 11,59 euro op de gasfactuur.

Veranderingen

Daarom is het belangrijk dat er anderzijds baten voor de afnemers zijn, stipt VREG aan. Deze baten - lees: minder verbruikskosten - moeten komen van veranderingen in het verbruiksgedrag: met de slimme meter krijgt de afnemer een beter zicht op zijn verbruik, hoe hij kan besparen of zijn verbruik kan verschuiven naar momenten van de dag dat de elektriciteitsprijs lager is.

Daarnaast denkt VREG dat de 'marktwerking een positieve impuls kan krijgen', dus dat elektriciteitsleveranciers met concurrentiĆ«le voorstellen kunnen inspelen op de prijsvariaties gedurende de dag. 

VREG wijst erop dat de berekening is gemaakt op basis van de huidige tariefstructuur. De voorbereidingen zijn aan de gang om die tariefstructuur over een paar jaar te hervormen, en wellicht meer te stoelen op de capaciteit van de installatie in plaats van op het verbruik. Voorts zijn de kosten in de berekening gelijk verdeeld over alle klanten, wat in de praktijk allicht niet het geval wordt, waardoor de kosten voor veel afnemers normaliter lager uitvallen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect