Wirwar aan energiepremies: snel beslissen of wachten tot 2017?

©David Rozing/HH

De verlaging van een rist energiepremies nadert, maar tegelijk komen nieuwe bonussen voor energiebesparende renovaties in zicht. Is het beter om snel de oude premie mee te pikken of wacht u beter op de nieuwe?

Een burenpremie. Dat is de jongste toevoeging aan het arsenaal aan premies die u ertoe moeten aanzetten te investeren in energiebesparende renovaties in uw woning. Wie tien buren in dezelfde straat of wijk kan overtuigen om in een gezamenlijk project dezelfde werken uit te voeren, wordt beloond met een premie van 400 euro per woning. Die premie komt boven op de normale energiepremies. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) mikt op 25.000 woningen per jaar. De uitkering verloopt via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax, zoals voor de andere energiepremies.

UPDATE: Geen belastingvoordeel meer voor dakisolatie

Bij de begrotingsopmaak voor 2017 heeft de Vlaamse regering besloten het belastingvoordeel voor dakisolatie te schrappen, voor investeringen vanaf 1 januari 2017. Dat voordeel beloopt, tot eind dit jaar, 30 procent van de factuur, met een plafond van 3.070 euro.

In onderstaand rekenvoorbeeld valt het voordeel van 900 euro in de berekening voor 2017 weg. Daardoor komt het niet meer gunstiger uit - in dit geval - om tot 2017 te wachten om drie investeringen in energiebesparende maatregelen te doen. Investeren onze voorbeeldpersonen Louis en Emma enkel in dakisolatie, dan wordt het verschil nog groter en is het duidelijk veel gunstiger voor eind dit jaar nog dakisolatie te plaatsen.

Loont het de moeite om tot na 1 januari te wachten om te investeren? Op 1 januari dalen ook de energiepremies voor een rist werken en/of verstrengen de eisen (zie kader onderaan). De goedkopere opties die minder energiebesparing opleveren geven geen recht meer op een premie.

Daar staat tegenover dat vanaf 1 januari 2017 de totaalrenovatiebonus wordt gelanceerd. Tommeleins voorgangster en partijgenote Annemie Turtelboom kondigde die in het voorjaar aan. Die bonus beloont eigenaars die het energievriendelijker maken van hun woning systematisch en alomvattend aanpakken.

Wie binnen vijf jaar drie energiebesparende renovaties doet, kan een bonus van 1.250 euro krijgen. Daarbij worden facturen vanaf begin 2017 in rekening genomen. Per bijkomende investering stijgt de bonus, tot maximaal 4.750 euro. Zeven soorten investeringen komen in aanmerking (zie illustratie). De bonus komt boven op de premies die sowieso gelden voor de beoogde investeringen. Voor renovaties in een appartement krijgt u slechts de helft van de bonus.

Eerst isoleren

Een belangrijke voorwaarde om de bonus te krijgen is dat de volledige woning degelijk geïsoleerd moet zijn. Concreet gelden de minimale isolatie-eisen die ook worden gehanteerd om vanaf 2017 de aparte premies voor dak-, muur-, en vloerisolatie en efficiënte beglazing te krijgen.

Die vereiste mag men zeker niet over het hoofd zien. Ze is ook niet onlogisch. Het heeft geen zin een warmtepomp te installeren om het huis te verwarmen als de warmte door ramen, dakpannen en andere kieren naar buiten vliegt.

Iedereen die met enige ernst over energiebesparende renovaties adviseert, zal benadrukken. ‘Eerst de bouwschil!’ Dat is hetzelfde als zeggen: ‘Eerst isoleren en ventileren.’ Pas dan weet je hoe (veel minder) sterk je stookinstallatie moet zijn.

Een investering in een degelijke isolatie van het dak verdient zichzelf normaal gezien sneller terug dan de aankoop van een zonneboiler. Die leidt vooral tot winst voor gezinnen die veel douchen, met andere woorden de wat grotere gezinnen (we pleiten er niet voor dat u een kwartier langer doucht om uw zonneboiler te verantwoorden). Uiteraard moet u degelijk advies inwinnen welke investeringen in uw geval de moeite lonen. Eerst en vooral moet u voldoende winst kunnen boeken op uw energiefactuur.

©Mediafin

Maar goed, we gaan ervan uit dat u zo’n raad gekregen hebt. Als u verschillende ingrepen van het lijstje van zeven wil uitvoeren, loont het wellicht de moeite te wachten tot 2017. De kans is groot dat de bonus meer dan volstaat om de verlaging van enkele premies te compenseren. Los van de kwestie of u (minstens) negen buren vindt die hun renovaties met die van u willen synchroniseren.

We deden de oefening (zie illustratie) voor de isolatie van het dak met de installatie van hoogrendementsglas en een zonneboiler. We komen uit op een verschil van bijna 750 euro voor wie even wacht. Uiteraard is dat maar één voorbeeld en moet u het even narekenen voor uw situatie. Maar als u nog verschillende ingrepen voor de boeg hebt, hoeft u wellicht niet snel nog een vakman te zoeken om voor het jaareinde uw factuur in handen te hebben.

Eén investering

Wie maar één investering plant en er ook in de komende vijf jaar geen andere meer moet doen, rept zich wellicht beter voor de beoogde premie vanaf 1 januari verlaagt.

Maar dat hoeft niet voor alle soorten energie-investeringen. Voor de isolatie van de vloer of buitenmuur verstrengen de modaliteiten vanaf 1 januari, maar misschien voldeed u daar sowieso aan. Een (duurdere) zonneboiler met een hoge capaciteit, die niet alleen warm sanitair water levert maar ook de verwarming ondersteunt, levert ook na 1 januari 2.750 euro premie op. Sommige warmtepompen krijgen een hogere premie dan voorheen. En de premie voor de isolatie van muren langs de binnenzijde is zelfs een nieuwigheid die voor deze zomer niet bestond en die gewoon wordt voortgezet na Nieuwjaar. Voor de muurisolatie via de spouw loopt de vergoeding in 2017 gewoon door en verandert ze pas vanaf 1 januari 2018.

Combipremie

Mede doordat de steun voor de spouwmuurisolatie nog een jaar langer onveranderd blijft, let u het best even op als u op een combi-premie had gehoopt. Die premie is er in het huidige premiestelsel voor wie binnen 12 maanden (factuurdata) zowel de isolatie van muren als de vervanging van oude vensters aanpakt. Ze houdt in dat voor het glas, mits een voldoende hoge isolerende waarde, een premie van 48 tot 60 euro per m2 wordt gegeven. Dat is tot vier keer meer dan de gewone premie voor hoogrendementsglas. Maar die combipremie wordt afgeschaft door de invoering van de totaalrenovatiebonus.

Er is een overgangsmaatregel: wie een eindfactuur heeft uit 2016 voor een van beide werken (muur of glas), en de andere werken binnen 12 maanden laat uitvoeren, kan toch de combipremie krijgen, ook al is het intussen 2017. Let wel: de gecombineerde premie geldt enkel als ramen met enkele of gewone dubbele beglazing worden vervangen in van muurisolatie voorziene gevels. Bovendien moet u er rekening mee houden dat het hoogrendementsglas waarvoor u de combipremie opstreek, later niet meer mag worden meegerekend voor de totaalrenovatiebonus.

Laag inkomen

Veel premies liggen wat hoger voor woningeigenaars met een laag inkomen of voor wie verhuurt aan kwetsbare huurders, al dan niet via een sociaal verhuurkantoor. Het loont zeker om u in zo’n geval voort te informeren.

Daarnaast heeft de energielening (via de gemeentelijke energiehuizen) een nulrente voor mensen met een kleine financiële armslag of voor wie verhuurt via een sociaal verhuurkantoor. Andere ontleners betalen op een energielening 2 procent rente. De energielening beloopt maximaal 10.000 euro en moet in vijf jaar worden terugbetaald.

De Vlaamse overheid verschaft aan mensen met een laag inkomen ook renovatiepremies, tot maximaal 10.000 euro per gezin (max. 3.333 euro per categorie van werken). Maar het doel is niet specifiek de energieprestaties van de woning te helpen verbeteren. Isolatiewerken zijn bijvoorbeeld uitgesloten voor de renovatiepremie.

Hoe evolueren de premies?

(datum eindfactuur telt)

Dak- of zolderisolatie

· Tot 31/12/2016: Premie van 6 tot 8 euro per m² geplaatst door aannemer en 3 tot 4 euro per m² voor doe-het-zelvers (afhankelijk van isolatiewaarde)

· Van 1/1/2017 tot 31/12/2018: 6 euro per m² geplaatst door aannemer en 3 euro per m² voor doe-het-zelver, hogere minimale isolatiewaarde

· Vanaf 1/1/2019: 4 euro per m² geplaatst door aannemer en 2 euro per m² voor doe-het-zelver

Muurisolatie via spouw

· Tot 31/12/2017: Behoud van bestaande premie van 6 euro per m²

· Vanaf 1/1/2018: 5 euro per m² (beschermde afnemer: 9 euro, sociale verhuring: 12 euro)

Muurisolatie buitenzijde

· Tot eind 2016: Premie van 15 euro per m²

· Van 1/1/2017 tot 31/12/2017: Premie van 15 euro per m², mits hogere isolatiewaarde

· Vanaf 2018: Premie van 15 euro per m², strengere eisen

Muurisolatie binnenzijde

· Sinds 1/7/2016: Premie van 15 euro per m²

· De modaliteiten verstrengen op 1/1/2017 en 1/1/2019

Vloerisolatie op volle grond of isolatie op plafond van een kelder

· Tot 31/12/2016: 6 euro per m2

· De eisen qua warmteweerstand verstrengen vanaf 1/1/2017

Glas

· Tot 31/12/2016: 12 of 15 euro per m2, afhankelijk van warmtedoorgangscoëfficiënt

· Van 1/1/2017 tot 31/12/2019: 10 euro per m2, warmtedoorgangscoëfficiënt max. 1,1 W/m2K

· Vanaf 1/1/2020: 8 euro per m2, max. 1,1 W/m2K

Zonneboiler

· Tot 31/12/2016: 550 euro per m2, max. 2.750 euro, max. 50% factuur

· Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 550 euro per m2, max. 2.750 euro, max. 40% factuur

· Van 1/7/2017 tot 31/12/2018: idem, aannemer moet certificaat van bekwaamheid hebben

· Vanaf 1/1/2019: 375 euro per m2, max. 1.850 euro, max. 40% factuur, aannemer idem

Warmtepomp

· Tot 31/12/2016: max. 1.700 euro voor elektrische of gaswarmtepomp, berekening volgens vermogen en rendement

· Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: premie max. 40% van factuur, plafondbedrag volgens type, namelijk 4.000 euro voor geothermische, 1.500 euro voor luchtwaterwarmtepomp, 800 euro voor hybride luchtwaterwarmtepomp, 300 euro voor luchtluchtwarmtepomp

· Vanaf 1/7/2017: idem, aannemer moet certificaat van bekwaamheid hebben


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect