Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Andere energieleverancier, lagere factuur

Wie zijn energiecontracten jaarlijks onder de loep neemt, kan een mooie besparing opstrijken. Maar dan moet u wel goed de weg vinden tussen de verschillende contracten van de stroomleveranciers.
©Serge Baeken

Het klinkt als een grijsgedraaide plaat, maar het advies om minstens een keer per jaar de tarieven van de energieleveranciers te vergelijken blijft vruchten afwerpen. ‘Die oefening levert voor bijna iedereen een besparing op’, zegt Jordi Van Paemel, energiespecialist van de consumentenorganisatie Test-Aankoop. In juli 2019 kon een gezin met een verbruik van 3.500 kilowattuur elektriciteit en 23.260 kilowattuur aardgas op jaarbasis gemiddeld 544 euro besparen door te kiezen voor de goedkoopste contracten.

De gasprijs is momenteel erg laag en de ruimte voor een verdere daling is klein. Het is dus beter om voor een vast contract te kiezen.
André Jurres
CEO Volt Energy

Het maximale besparingspotentieel - het verschil tussen het duurste en het goedkoopste contract - kan nog oplopen voor wie al jaren hetzelfde contract heeft. ‘Honderdduizenden gezinnen in ons land hebben slapende contracten. Die worden niet langer actief aangeboden op de markt, maar ze worden wel stilzwijgend verlengd. Daarbij bestaat het risico dat de tarieven veel hoger liggen dan de huidige marktprijzen.’

Het exacte besparingspotentieel is voor elke gezin anders. Dat hangt af van het jaarverbruik, de aanwezigheid van een enkel- of een tweevoudige meter of zonnepanelen op het dak. Iedereen kan voor zichzelf de goedkoopste energiecontracten vinden via de online V-test van de Vlaamse energieregulator VREG.

Vast versus variabel

Wie een energiecontract afsluit, moet net zoals bij een woonlening een keuze maken tussen een vast en een variabel tarief. ‘Momenteel is de geschatte totale kostprijs op jaarbasis van de contracten met een variabele energiecomponent veelal lager dan die van de contracten met een vaste energiecomponent. Maar niemand heeft een zicht op hoe de prijzen de komende maanden zullen evolueren. Intekenen op een contract met een variabele energiecomponent houdt een risico in. Het kan zowel gunstig als nadelig uitpakken voor de gebruiker’, zegt VREG-directeur Dirk Van Evercooren.

Waarop moet u letten als u van stroomleverancier verandert?

>Een deel van het totale factuurbedrag bestaat uit een vaste vergoeding of abonnementskost, die losstaat van de energiekosten. Van Evercooren: ‘Bij de overstap naar een nieuwe leverancier staat u best stil bij de hoogte van die jaarlijkse vaste vergoeding en de manier waarop ze wordt aangerekend. Bij sommige contracten worden die sowieso voor een heel jaar aangerekend, ook als u minder dan een jaar klant blijft.’

>Hou er ook rekening mee dat een leverancier bepaalde kortingen - zoals een welkomstkorting of een korting op de energieprijzen - pas toekent als u de looptijd van het contract volledig uitdoet.

>Welkomstpromoties kunnen een grote invloed uitoefenen op de prijs, maar ze zijn tijdelijk en vaak alleen geldig in het eerste jaar. Van Paemel: ‘Na de vervaldatum zit u dan mogelijk toch met een duurder contract opgescheept.’

Ook Test-Aankoop plaatst een kanttekening bij de variabele tarieven. Van Paemel: ‘Variabele formules voeren de top van het klassement aan en lijken het goedkoopst. Het was nog nooit zo afgelijnd, maar ongeacht het verbruiksprofiel zijn de variabele contracten vandaag steevast het goedkoopst. Wil dat zeggen dat de consument automatisch voordeliger af is met een variabel tariefplan? Neen. De huidige variabele tarieven geven alleen een beeld van de huidige marktprijzen. Ze zeggen niets over de evolutie van de prijzen.’

Dat energie de voorbije maanden goedkoper was, heeft voor een groot stuk te maken met het seizoenseffect. Vaak liggen de energieprijzen op de groothandelsmarkten lager in de zomer dan in de winter omdat er meer goedkopere hernieuwbare energie voorhanden is en de energievraag lager ligt. Bij een prijssimulatie in de zomer zullen de variabele contracten de goedkoopste zijn omdat ze zich alleen baseren op de marktprijzen in de zomer. In de winter, als de marktprijzen hoger liggen, stijgt ook het variabel tarief en betaalt u op dat moment een hoger tarief.

Energiespecialist André Jurres, de CEO van Volt Energy, dat onder meer advies geeft aan energiespelers, raadt consumenten aan zowel voor aardgas als voor elektriciteit te kiezen voor een vast tarief. ‘De gasprijs staat erg laag en de ruimte voor een verdere daling is klein. Macro-economisch kunnen we er sowieso van uitgaan dat de gasprijzen binnen vijf tot tien jaar behoorlijk stijgen, want de vraag naar gas zal alleen maar toenemen als steenkool- en kerncentrales sluiten.’

Voor de evolutie van de elektriciteitsprijzen verwijst Jurres vooral naar de omschakeling naar groene stroom. ‘Die transitie vergt nog grote en zware investeringen. Dat zal onvermijdelijk ook een impact op de elektriciteitsprijzen hebben.’

Groene stroom

In het overzicht van stroomleveranciers duiken veel leveranciers op die groene stroom leveren. Die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon of water. Maar dat een leverancier 100 procent groene stroom levert, wil nog niet zeggen dat hij zelf 100 procent groene stroom produceert. Omdat de productie van groene stroom in ons land een stuk lager ligt dan het aandeel groene stroom dat wordt geleverd, kopen de energieleveranciers ‘garanties van oorsprong’ (GO’s). Dat zijn bewijsstukken die zekerheid bieden over het groene karakter van de geleverde stroom.

Een Europees systeem laat toe dat elektriciteitsleveranciers GO’s aankopen uit andere landen om hun eigen ‘grijze stroom’, die afkomstig is uit fossiele of nucleaire bronnen, te vergroenen. De groene stroom in ons land is grotendeels afkomstig uit Scandinavische landen, die vooroplopen in de productie van hernieuwbare energie.

Van Paemel: ‘Als u intekent op een groenestroomcontract, hebt u alleen de garantie dat de leverancier certificaten heeft gekocht van een producent die ergens in Europa hernieuwbare energie opwekt. Het betekent niet automatisch dat de groene stroom in ons land werd geproduceerd of dat de vraag van de consument naar groene stroom ook effectief leidt tot investeringen in bijkomende productie van hernieuwbare energie.’

‘Een groenestroomcontract betekent niet automatisch dat de groene stroom in ons land werd geproduceerd.’
Jordi Van Paemel
Test-Aankoop

Wie niet alleen tevreden is met de levering van groene stroom, maar ook eisen stelt aan de oorsprong ervan, kan daarvoor terecht op de website van de VREG. De energieregulator heeft per energiecontract- en leverancier ook een herkomstvergelijker, die toont waar de stroom die vorig jaar geleverd werd vandaan kwam.

Daarnaast kunnen consumenten ook de groencheck raadplegen. Daar kan iemand met een groen contract verifiëren of de elektriciteitsleverancier de nodige bewijsstukken heeft ingediend. Van Evercooren: ‘De klant kan nog keuzes maken. Wil hij niet alleen groene stroom, maar bijvoorbeeld ook dat die stroom afkomstig is uit Vlaanderen of België? Of is er een voorkeur voor een bepaalde technologie? Zulke overwegingen kan een consument laten meespelen bij de keuze voor een bepaalde energieleverancier.

Groene stroom is niet per definitie duurder: zowel groene als minder groene leveranciers bieden voordelige en minder voordelige tariefformules aan. Wel eisen sommige coöperaties dat je eerst coöperant wordt en investeert in een aandeel.

Diensten

De verschillen tussen de leveranciers zijn deels te verklaren door hun prijsstrategie. Maar daarnaast speelt ook het niveau van dienstverlening een rol. Onlinecontracten, waar zowel de communicatie als de facturatie alleen digitaal gebeurt, zijn over het algemeen goedkoper. Soms koppelen die formules daar ook nog een verplichte domiciliëring aan. De duurste tariefformules maken vaak deel uit van een ruimer pakket. Zo omvat het Up-pakket van Engie zowel een energiecontract, een slimme thermostaat als een herstellingsdienst voor verwarming, huishoudtoestellen en sanitair.

In Vlaanderen kan een gezin op elk moment gratis van leverancier veranderen, ongeacht de looptijd van het contract (ook als dat van onbepaalde duur is) en ongeacht hoelang het contract nog loopt. Er is dus geen verbrekingsvergoeding voor wie een contract voortijdig opzegt. Zodra u een nieuw energiecontract afsluit, regelt de nieuwe leverancier alles met de oude leverancier.

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud