Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Bespaar honderden euro's op uw energiefactuur

Het voorbije jaar veranderde een recordaantal gebruikers van elektriciteits- en gasleverancier. Wie een beetje uitkijkt, kan tot enkele honderden euro’s besparen.
©Filip Ysenbaert

Uit cijfers van de VREG, de Vlaamse controle-instantie voor de elektriciteits- en gasmarkt, blijkt dat het afgelopen jaar 25,8 procent van de Vlaamse gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier is veranderd. Het cijfer van 893.142 nieuwe contracten ligt flink hoger dan in 2018. 178.093 niet-huishoudelijke klanten (bedrijven en zelfstandigen) kozen voor een andere elektriciteitsleverancier tegenover 161.532 in 2018. Maar het recordcijfer is vooral te danken aan de overstap van 715.049 gezinnen naar een nieuwe leverancier in 2019. In 2018 bedroeg dat aantal 545.828.

©Mediafin

Ook voor aardgas stapten meer gezinnen en bedrijven over naar een andere leverancier: 636.136 of 28,52 procent. Ook dat is een spectaculaire stijging tegenover het recordjaar 2016 (22,64%). In 2018 bleef de aangroei daar licht onder met 22,39 procent.

Overigens lijken nog veel meer elektriciteitsgebruikers de overstap naar een nieuwe leverancier te onderzoeken. Het voorbije jaar maakten 670.671 particulieren en 43.335 ondernemingen gebruik van de V-test op de website van de VREG om de prijzen van verschillende leveranciers te vergelijken. Dat is respectievelijk 47 en 46 procent meer dan in 2018.

Waarom overstappen?

De redenen om van energieleverancier te veranderen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Voor elektriciteit hebt u misschien het liefst een zo groen mogelijk energiecontract. En misschien wilt u ook weten met welke energiebronnen uw stroom wordt opgewekt. Beide zaken komt u te weten via de Groencheck en de Herkomstvergelijker op de website van de VREG.

Mogelijk bent u niet tevreden over de service van uw energieleverancier. Alweer op de website van de VREG vindt u in de Servicecheck uitgebreide informatie over alle leveranciers. Denk aan hoe snel wordt gereageerd op uw mails, de snelheid van het callcenter, de verschillende betaalmogelijkheden en de kosten bij betaalherinneringen.

Maar de belangrijkste reden om van leverancier te veranderen is nog altijd de prijs. In de middenmoot liggen de bedragen vrij dicht bij elkaar en vindt u het voor een verschil van 10 euro per jaar misschien niet de moeite om van leverancier te veranderen. Maar tussen de laagste en de hoogste tarieven voor elektriciteit en gas kunnen aanzienlijke verschillen zitten. Het is aan u om vast te stellen hoe het bedrag dat u jaarlijks betaalt, zich verhoudt tot de rest van het aanbod.

Voor alle duidelijkheid toch even meegeven dat het bedrag op uw energiefactuur meer dekt dan alleen de energiekosten. Voor elektriciteit is dat nog niet eens een derde van het totaal. De rest gaat naar het transport en verschillende taksen en heffingen. De concurrentie tussen de leveranciers speelt dus eigenlijk maar in een beperkt deel van de factuur, want alle andere bedragen zijn voor iedereen dezelfde.

Prijsverschillen elektriciteit

Het loont in ieder geval de moeite om de aangeboden elektriciteitscontracten goed met elkaar te vergelijken. De prijsverschillen kunnen echt wel aanzienlijk zijn. De prijs hangt overigens niet alleen af van het commerciële aanbod van de leverancier, maar ook van het soort contract dat u kiest: met een vaste of een variabele prijs.

Een vast contract verandert niet tijdens de contractperiode. U weet op voorhand precies hoeveel u maandelijks voor elk verbruikt kWh betaalt.

De aangerekende bedragen voor een variabel contract kunnen schommelen tijdens de contractperiode, afhankelijk van de prijsdalingen of -stijgingen op de energiemarkt. Als de prijs daalt, betaalt u minder. Stijgt de prijs, dan betaalt u meer.

Omdat u met een variabel contract eigenlijk als klant het risico van prijsschommelingen draagt, zult u bij aanvang iets minder betalen voor een variabel dan voor een vast contract.

Als we voor een doorsneegezin met een jaarverbruik van 3.500 kWh met de V-test van de VREG een simulatie voor een vast contract doen, komt het laagste bedrag op 918,60 euro, het hoogste op 1.170,71 euro. Een verschil van 252,11 euro. Voor een variabel contract levert dat bedragen tussen 871,96 en 1.024,97 euro op, een verschil van 153,01 euro.

Bij een groter verbruik nemen de verschillen toe. Een gezin dat met elektriciteit verwarmt en zo’n 12.500 kWh per jaar verbruikt, betaalt volgens de V-test voor het goedkoopste vaste contract 3.159,51 euro. Maar voor datzelfde verbruik kan de factuur ook tot 3.687,75 euro oplopen. Dat levert een marge van 528,24 euro op. Kiest u voor een variabel contract, dan liggen de bedragen tussen 3.037,56 en 3.506,87 euro, een verschil van 469,31 euro.

Prijsverschillen aardgas

Voor gas is de energiecomponent van de factuur een stuk groter dan voor elektriciteit.

Voor gas is de energiecomponent van de factuur een stuk groter dan voor elektriciteit. Iets meer dan de helft van wat u betaalt, gaat naar het gas zelf, de rest naar netkosten, taksen en heffingen.

Voor aardgas zijn er voor doorsneegebruikers nog grotere verschillen tussen de tarieven dan voor elektriciteit. Voor een gezin dat met gas verwarmt - en zo’n 23.260 kWh verbruikt - ligt de factuur van een vast contract volgens de V-test van de VREG tussen 983,15 en 1.391,83 euro, een verschil van 408,68 euro. Bent u bereid het risico van een variabel contract te nemen, dan liggen de bedragen tussen 812,25 en 1.170,11 euro, wat een marge van 357,86 euro geeft.

Gezinnen die maar 4.650 kWh per jaar verbruiken omdat ze alleen op gas koken en er water mee verwarmen, hebben een factuur tussen 264,28 en 398,45 euro. Verhoudingsgewijs is ook dat een aanzienlijk verschil. Voor variabele contracten betaalt u tussen 226,62 en 347,68 euro.

Hoe stapt u over?

Tijdstip van overstap bepalen

Het tijdstip van uw overstap wordt bepaald door de manier waarop uw oude leverancier de vaste vergoeding aanrekent. Die vergoeding, een soort abonnementsprijs die de meeste energieleveranciers aanrekenen voor administratieve kosten, kan oplopen tot enkele tientallen euro’s per jaar.

Vaak rekenen leveranciers de vaste kosten aan in verhouding tot het aantal maanden dat u klant was. Maar sommige leveranciers rekenen de vaste vergoeding volledig aan per begonnen jaar. Leveranciers mogen geen verbrekingsvergoeding aanrekenen, maar onder deze verkapte vorm doen ze dat alsnog.

Als u contractueel bij vertrek het volledige jaar krijgt aangerekend, doet u er het beste aan de datum van uw nieuwe contract zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de einddatum van uw oude contract.

Hebt u zonnepanelen, dan zegt u uw oude contract het best zo dicht mogelijk bij de opname van de meterstand op. Verandert u van leverancier of van tariefperiode op een ander moment dan bij de jaarlijkse meteropname, dan wordt een tussentijdse factuur opgemaakt op basis van de meterstanden op dat moment. Elk negatief saldo op uw teruglopende teller wordt op dat moment afgerond naar 0 kWh, waardoor u een deel van de door uw zonnepanelen opgewekte elektriciteit verloren ziet gaan.

Contract ondertekenen

Als u uw keuze hebt bepaald, ondertekent u een contract met uw nieuwe leverancier. Over het opzeggen van het oude contract hoeft u niet in te zitten, dat regelt uw nieuwe leverancier.

Opzegtermijn van een maand

Hou rekening met een opzegtermijn van een maand. Na het opzeggen van het contract bij uw oude leverancier blijft u nog een hele maand klant. Uw nieuwe leverancier begint te leveren na een volledige maand.

Meterstand doorgeven voor eindafrekening

Uw netbeheerder zal u contacteren met de vraag uw meterstand door te geven. Daarna volgt een eindafrekening van uw oude leverancier. Als u de meterstand vergeet door te geven maakt uw netbeheerder een schatting van de meterstand op basis van uw vorige verbruiksgegevens.

Tussentijdse facturen van uw nieuwe energieleverancier

Zodra uw contract ingaat, zal uw nieuwe leverancier elektriciteit en/of aardgas leveren. De tussentijdse facturen komen nu van uw nieuwe leverancier. Stem voor het bedrag van die tussentijdse facturen af met uw nieuwe leverancier op basis van uw verbruik van de voorgaande jaren zodat u te grote of te kleine voorschotten vermijdt. U kunt altijd vragen uw voorschotbedrag te verhogen of te verlagen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud