Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Compensatie voor zonnepanelen: waar staan we?

De Raad van State maakte woensdag bekend geen bezwaar te maken tegen de compensatie die de Vlaamse overheid wil geven aan eigenaars van zonnepanelen, nu het systeem van de terugdraaiende teller vernietigd is. We zetten op een rij waar het precies om draait.
Advertentie
©BELGA

Wat is de voorgeschiedenis?

Voor de invoering van de digitale meter draaide de teller van de analoge meter bij zonnepaneleneigenaars gewoon terug als hun zonne-installaties elektriciteit produceerden. De stroom die ze niet meteen gebruikten, werd op het net gezet en er op een ander moment afgehaald. Afname en levering gebeurden tegen dezelfde prijs.

Omdat met een analoge meter niet uit te maken viel hoeveel de klant van het net gebruikmaakte, werd een forfaitair bedrag, het prosumententarief, aangerekend voor het gebruik van het net.

Met de plaatsing van digitale meters veranderde dat. Nu kan precies worden gemeten hoeveel stroom op het net wordt gezet en hoeveel er wordt afgehaald. Daardoor kan exact worden berekend hoeveel de verschuldigde netvergoeding bedraagt. Bovendien geldt voortaan voor het leveren van elektriciteit een lager tarief dan voor het afnemen.

De verwachting was dat die nieuwe berekeningswijze de eigenaars van zonnepanelen in een aantal gevallen een lager financieel rendement zou opleveren. Daarom beloofde de Vlaamse regering dat de eigenaars van zonnepanelen toch nog tot 15 jaar na de installatiedatum gebruik konden maken van het systeem van de ‘virtueel’ terugdraaiende teller.

Waar liep het fout?

Onder andere de Vlaamse energieregulator VREG en de federale regering stapten naar het Grondwettelijk Hof om de uitzonderingsmaatregel van het Vlaamse energiedecreet ongedaan te maken. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Vlaamse regering met die regeling haar bevoegdheden had overschreden. Het prosumententarief bundelt het distributietarief - een Vlaamse bevoegdheid - en het transmissietarief - een federale bevoegdheid.  Op grond daarvan vernietigde het Hof de Vlaamse beslissing.

De Vlaamse regering besliste op heel korte termijn om het wegvallen van de voordelen van de terugdraaiende teller te compenseren. Ze kwam met een voorstel tot schadeloosstelling, die een rendement van 5 procent zou garanderen. Maar het was afwachten hoe de Raad van State daarover zou oordelen.

Wat besliste de Raad van State?

De Raad van State publiceerde woensdag een advies over de compensatieregeling. De hoogste administratieve rechtbank zegt er geen bezwaren tegen te hebben. Met andere woorden, de compensatiebedragen kunnen effectief worden uitbetaald.

De Raad van State heeft geen bezwaar tegen de Vlaamse beslissing om niet langer prioritair digitale meters te plaatsen bij de eigenaars van zonnepanelen.

De Raad van State heeft ook geen bezwaar tegen de Vlaamse beslissing om niet langer prioritair digitale meters te plaatsen bij de eigenaars van zonnepanelen. Oorspronkelijk was voorzien dat mensen met zonnepanelen prioritair en voor 2023 een digitale meter zouden krijgen. Na de vernietiging van het principe van de terugdraaiende teller stapte de Vlaamse regering daarvan af.

Tot 2025 worden zonnepaneleneigenaars niet verplicht een digitale meter te nemen, daarna wel. Dat wil zeggen dat zonnepaneleneigenaars ervoor kunnen kiezen hun analoge meter te behouden en dat voor hen tot nader order alles bij het oude blijft.

Hoeveel bedraagt het compensatiebedrag?

Via een tool op energiesparen.be kunt u berekenen hoeveel de compensatie in uw geval zal bedragen. Dat bedrag houdt rekening met het piekvermogen van de installatie, de gemiddelde kostprijs van de zonnepanelen in het jaar van installatie en de al ontvangen overheidssteun, onder meer in de vorm van groenestroomcertificaten en federale belastingaftrek. Ook het al ontvangen voordeel van de terugdraaiende teller wordt in mindering gebracht.

De 470.000 die nu nog een analoge meter hebben, ontvangen een premie nadat hun digitale meter is geïnstalleerd.

Een doorsnee installatie uit 2020 levert een compensatie van 1.308 euro op. Voor een grote installatie uit 2018, die voldoende groot is voor een warmtepomp en een elektrische wagen, krijgt u 3.480 euro. Voor de installatiejaren van 2007 tot 2012 krijgt u geen compensatie, omdat het rendement al behaald is.

De zowat 100.000 gezinnen met zonnepanelen die al een digitale meter hebben, krijgen hun premie in 2021 betaald. De 470.000 die nu nog een analoge meter hebben, ontvangen een premie nadat hun digitale meter is geïnstalleerd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud