Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Coöperaties in energie samen op één site

Vanaf deze week is alle informatie over projecten van energiecoöperaties waarin u als burger kunt participeren, gebundeld op de site Coopalacarte.be. Dat maakt het gemakkelijker te vergelijken vooraleer u investeert.
©ANP XTRA

Ons land en onze regio moeten nog een stevig tandje bijsteken om de klimaatdoelstellingen in de komende decennia te halen. Wie zelf zijn steentje wil bijdragen aan de transitie naar hernieuwbare energie kan dat onder meer door te investeren in coöperatieve vennootschappen die zich daarop richten. Maar waar zijn ze, en hoe ver staan hun plannen?

Om dat overzichtelijker te maken werd de informatie van coöperatieve bedrijven actief in Wallonië en Brussel begin dit jaar toegankelijk samengebracht op de site Coopalacarte.be. Een samenwerking van APERe, promotor van hernieuwbare energie, en Rescoop Wallonie, een koepel van coöperatieve vennootschappen. Nu komt daar ook het Vlaamse luik bij, in samenwerking met Rescoop Vlaanderen. Vijf coöperatieve vennootschappen, Ecopower, PajoPower, BeauVent, Denderstroom en EnerGent, voegden hun informatie toe over projecten in Vlaanderen. Verwacht wordt dat er op korte termijn nog bijkomen. Rescoop Vlaanderen verenigt twaalf energiecoöperaties met ongeveer 60.000 coöperanten. Samen bezitten ze onder meer 20 windturbines, meer dan 400 zonne-installaties, enkele waterkrachtcentrales en warmtekrachtkoppelingen.

Makkelijk vergelijkbaar

Voor Brussel en Wallonië delen intussen al 16 coöperaties hun projecten (samen 52) op de site. Enkel coöperaties die daadwerkelijk onafhankelijk, democratisch en transparant zijn, mogen op de website.

De gegevens worden gepresenteerd volgens een vast stramien. Dat maakt het voor de potentiële investeerder gemakkelijker om te vergelijken. Met een eerste klik op de kaart komt de gebruiker terecht bij de informatie per project. Wie doorklikt naar de gegevens van de coöperatie ziet ook een button verschijnen ‘ik investeer’. Een snelle weg naar de juiste pagina om zich aan te melden bij het coöperatieve bedrijf in kwestie. ‘De investering rechtstreeks regelen op Coopalacarte.be gaat niet’, zegt woordvoerster Nathalie Gilly. ‘We zijn geen erkende financiële tussenpersoon. Je komt wel vlot in de procedure terecht en je hoeft de gegevens waarmee je bij ons registreerde niet opnieuw in te vullen.’

Coopalacarte gaat er prat op al voor 175.000 euro engagementen verzameld te hebben. Niet voor alle projecten hebben de gegadigden hun geld al daadwerkelijk kunnen investeren: het project zit soms nog in de vroegste fase, of er is een wachtlijst om coöperant te worden.

Roerende voorheffing

U mag per coöperatieve vennootschap maximaal 5.000 euro investeren. De aandelen kosten doorgaans 250 à 500 euro per stuk, soms tot 1.000 euro. Jaarlijks mag een dividend worden uitgekeerd van maximaal 6 procent. Dividenden zijn tot 190 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Coöperatieve vennootschappen houden die roerende voorheffing niet in. Komt u boven dat grensbedrag uit doordat u in verschillende coöperatieve aandelen hebt geïnvesteerd, dan is de voorheffing van 30 procent nog verschuldigd.

In de voorbije jaren haalden verschillende energiecoöperatieven een mooier rendement dan een spaarboekje.

In de voorbije jaren haalden de coöperanten van enkele spelers in alternatieve energie een mooier rendement dan wat een spaarboekje slechts opbrengt. Zo leverde een aandeel Ecopower, Aspiravi of Limburg Wind over 2016 een dividend op van 4 procent. BeauVent haalde vorig boekjaar zelfs 6 procent.

Coopalacarte.be heeft ook een module voor het beheer van uw portefeuille aan coöperatieve aandelen, waar u ook al bestaande investeringen kunt toevoegen. ‘Zo bewaart u het overzicht over uw aandelen en uw rendement.’

Het geïnvesteerde kapitaal kan aan het eind van de rit worden terugbetaald - bijvoorbeeld als het project uitgevoerd en afgeschreven is - maar een aandeelhouder kan ook onderweg zijn geld terugvragen. Vaak is dat mogelijk gedurende een bepaalde periode van het jaar, en mits het voortbestaan van de vennootschap niet in gevaar komt. Let wel: investeren in een coöperatieve vennootschap blijft een risico-investering. U kunt (maximaal) uw inleg verliezen, bijvoorbeeld in het geval van een faillissement. De vereffening van Groenkracht toont aan dat een investering in alternatieve energie niet altijd tot een zorgeloos rendement leidt.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud