Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Elektriciteitsfactuur tientallen procenten duurder

De verhoging van de BTW, het wegwerken van de groenestroomput, hogere belastingen voor intercommunales,... duwen de stroomfactuur allemaal hoger. De Tijd maakte de optelsom en kwam tot de conclusie dat de factuur gigantisch kan stijgen.
©Photo News

De voorbije weken werden verschillende maatregelen aangekondigd die de stroomfactuur telkens met een paar procenten of enkele euro’s zouden verhogen. De Tijd schatte de gecumuleerde impact van al die losstaande maatregelen in en kwam tot de vaststelling dat bij heel wat gezinnen de jaarlijkse stroomfactuur met tientallen procenten zal stijgen. bijna alle componenten van de complexe energiefactuur gaan op enkele maanden tijd naar omhoog.

Bijna alle onderdelen van de stroomfactuur gaan in enkele maanden tijd omhoog.

We beperkten ons tot een simulatie voor één type klant en kozen een gezin van drie personen in Gent dat klant is bij marktleider Electrabel en een gemiddeld verbruik heeft. Volgens de tarieven en formules die vorige maand van kracht waren, zou dat gezin op jaarbasis 654 euro uitgeven voor elektriciteit.

De factuur stijgt in drie trappen met 283 euro. Dat betekent een stijging van de jaarfactuur van het Gentse gezin met 43 procent. Voor alle duidelijkheid, het gaat om veranderingen in allerlei supplementen, nettarieven en belastingen. De pure elektriciteitsprijs werd als constant beschouwd.

©Mediafin

1In augustus kwam de eerste tariefschok van 15 euro door de invoering van vennootschapsbelasting voor intercommunales. De netbeheerders Eandis en Infrax, die volledig in handen zijn van de gemeenten, mogen de extra belasting beschouwen als een extra kost. Ze kunnen die één-op-één doorrekenen aan de stroomverbruiker.

2De tweede tariefschok van 93 euro komt in september door de verhoging van het BTW-tarief op elektriciteit. De vorige regering verlaagde het tarief tijdelijk van 21 procent naar 6 procent. Dat was een kunstgreep van minister van Energie Johan Vande Lanotte (sp.a) om de index onder controle te houden. De regering-Michel draaide die beslissing recent terug terug.

3De grootste tariefschok, geschat op 176 euro, volgt in januari. Dan treden een aantal maatregelen in voege die de Vlaamse regering besliste. De zogenaamde gratis stroom, een maatregel die indertijd werd ingevoerd door wijlen Steve Stevaert (sp.a), wordt geschrapt. Gezinnen kregen een schijf van 100 kilowattuur gratis stroom plus nog 100 kilowattuur extra per gezinslid. Het afschaffen van die maatregel treft grotere gezinnen dus meer dan kleinere gezinnen.

De gratis stroom was uiteraard niet gratis, maar werd betaald via een andere component op de factuur, de distributienettarieven. De nettarieven zouden dus iets moeten dalen door het afschaffen van de gratis stroom. Maar dat effect zal waarschijnlijk niet zichtbaar zijn omdat er een extra stijging van de distributie zit aan te komen.

Het wegwerken van de zogenaamde groenestroomput begint immers in januari. Er werd jarenlang meer steun (via groenstroomcertificaten) uitbetaald aan eigenaars van zonnepanelen dan er geïnd werd via de elektriciteitsfactuur. Dat had onder andere te maken met de bevriezing van de elektriciteitsprijzen door Vande Lanotte.

De Vlaamse energiewaakhond Vreg heeft een voorstel gedaan om die groenestroomput op drie jaar weg te werken, te beginnen vanaf januari. Dat hebben we opgenomen in de berekeningen, al kunnen scenario’s op langer dan drie jaar de factuur tijdelijk wat drukken.

Daarnaast moest Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) nog extra maatregelen nemen om de berg onbetaalde groenestroomcertificaten weg te werken. Dat gebeurt via een extra ‘Bijdrage Energiefonds’ én door door de leveranciers extra groenestroomcertificaten te laten opkopen. De leveranciers rekenen die kosten dan weer volledig door aan hun klanten.

Ook de transmissienettarieven zullen stijgen, al is nog niet duidelijk met hoeveel. De in de berekening gebruikte 5 euro is volgens een energiespecialist een onderschatting. Naast hogere basistarieven van Elia stijgen wellicht ook de supplementen voor de steun aan offshorewind en de strategische reserve.

Dat uw stroomfactuur zal stijgen, is zeker. Maar de precieze impact van allerlei recente maatregelen hangt sterk af van de individuele situatie.Grote verbruikers en kroostrijke gezinnen worden zwaarder getroffen dan het gezin van drie in de case hiernaast.

Ook de distributienetbeheerder in uw gemeente speelt een rol.In het voorbeeld werd gekozen voor een gezin uit Gent, waar de intercommunale Imewo (Eandis) de distributienetbeheerder is.De stijgingen in Antwerpen (Imea), delen van West-Vlaanderen (Infrax West), de Vlaamse Rand (Sibelgas) en Limburg (Inter-Energa) zullen hoger zijn, terwijl het Waasland (Intergem) minder getroffen wordt. Ook een eventuele bijsturing van het tariefvoorstel van de VREG kan een impact hebben.

De stijging zal door uw leverancier pro rata worden aangerekend op de eerstvolgende jaarafrekening. Mogelijk worden ook de maandelijkse voorschotten aangepast.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud