Netto Het antwoord op al uw geldvragen

'Het draagvlak voor de digitale meter is aangetast. Een eenvoudige campagne lost dat niet op'

Installateurs van digitale energiemeters staan steeds vaker voor een gesloten deur. Elke week geven 6.000 tot 7.000 klanten niet thuis. Hoe moet het verder, nu het draagvlak voor de digitale meter weg is?
©RV DOC

Eind februari waren in Vlaanderen 639.381 digitale energiemeters geplaatst, blijkt uit cijfers van de netbeheerder Fluvius. Het is de bedoeling om tegen 2029 alle analoge elektriciteits- en gasmeters te vervangen en 6,1 miljoen digitale exemplaren bij Vlaamse gezinnen en kmo's te installeren.

Waar gaat de heisa rond de digitale meters over?

Het Grondwettelijk Hof maakte begin januari een kruis over de Vlaamse overgangsregeling waarbij zonnepaneeleigenaars met een digitale meter nog 15 jaar (vanaf de installatie van de zonnepanelen) konden genieten van een virtueel terugdraaiende teller.

Het arrest is voor sommigen een lelijke streep door de rekening. Niet alleen betalen zonnepaneeleigenaars met een digitale meter nu voor het reële gebruik van het net, de opgewekte zonne-energie die op het net wordt gezet, wordt ook tegen lagere tarieven vergoed dan de stroom die van het net wordt gehaald. Veel zonnepaneeleigenaars voelen zich misleid door de Vlaamse regering.

De heisa maakt dat het draagvlak rond de digitale meter verdwenen is, en dat niet alleen zonnepaneeleigenaars die nog een analoge teller hebben (en dus nog een digitale meter moeten krijgen) weigerachtig tegenover de digitale meter staan, maar ook de consumenten die geen zonnepanelen hebben.

'Sinds de officiële start van de digitale uitrol in juli 2019 bleef het aantal officiële weigeraars beperkt tot ongeveer 1 procent van het aantal klanten dat we bezoeken', zegt Björn Verdoodt, de woordvoerder van Fluvius.

'Maar sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof (zie kader) zien we een plotse stijging van het aantal mensen dat op het moment van de afspraak toch niet thuis blijkt of dat de afspraak last minute nog wil wijzigen. Hun aantal stijgt van ongeveer 16 à 17 procent naar ongeveer 30 procent.' Dat hoge percentage is vreemd, want we gaan op vraag van de Vlaamse overheid op dit moment niet langs bij eigenaars van zonnepanelen. Wie nu de deur gesloten houdt, is dus niet geïmpacteerd door het arrest. Dat wijst erop dat het draagvlak voor de digitale meter is aangetast, en dat is jammer.'

En dan zijn er ook de nieuwe nettarieven. De Vlaamse energieregulator VREG wil vanaf januari 2022 nieuwe stroomnettarieven invoeren op basis van het piekverbruik. Wie tegelijk zijn wasmachine doet draaien, de elektrische auto oplaadt en kookt, zal meer moeten bijdragen aan de kosten van het net dan iemand die zijn verbruik beter spreidt in de tijd.

Alleen wie al een digitale meter heeft, kan worden afgerekend op basis van zijn werkelijke verbruikspieken. Wie nog een oude analoge meter heeft, zal alleen de forfaitaire minimumcapaciteitsbijdrage betalen en voor de rest nog nettarieven op basis van het totale jaarverbruik.

Zowel Vlaams minister van Enerigie Zuhal Demir (N-VA) als Fluvius is voorstander van het uitstellen van de nieuwe nettarieven. 'Fluvius heeft ons zes maanden uitstel gevraagd. Onze raad van bestuur bekijkt die vraag nu. Deze maand moet daar duidelijkheid over komen', zegt Leen Vandezande, de VREG-woordvoerster.

Demir begrijpt dat veel mensen nu wantrouwig staan tegenover de digitale meter. 'Het is de taak van alle actoren om te maken dat de voordelen van de digitale meter veel talrijker en duidelijker worden voor de mensen. Met een eenvoudige campagne zal dat niet opgelost zijn. Daarvoor was de impact van het arrest te groot. Dat moet de politiek beseffen.'

Wat zijn de voordelen van een digitale meter?

Met een digitale meter worden de meterstanden elke nacht automatisch naar Fluvius gestuurd. Er hoeft dus geen meteropnemer meer langs te komen om een afrekening te kunnen maken. U kunt precies en gedetailleerd zien hoeveel u wanneer verbruikt. 'Dat maakt dat u bewuster met energie kunt omspringen en uw verbruik kunt sturen', zegt Verdoodt.

Daarnaast kunt u een digitale meter 'slim' maken door hem te koppelen aan bepaalde apps of huishoudtoestellen. 'U kunt uw verbruik dan permanent opvolgen via uw smartphone of elektrische apparaten laten werken op de meest voordelige tijdstippen.'

Wat doet Fluvius met de gegevens uit de digitale meter?

De netbeheerder bewaart de meterstanden om die - wanneer nodig - aan uw energieleverancier te bezorgen, zodat die een afrekening kan maken. 'De captatie en overdracht gebeuren volledig versleuteld', zegt Verdoodt. Gedetailleerde verbruikersdata worden nooit met derden gedeeld, behalve als u daar expliciet en formeel de toestemming voor geeft.

Mag ik de digitale meter weigeren?

We vragen van de overheid juridische duidelijkheid over hoe we met weigeringen moeten omgaan.

In principe niet. De installatie van de digitale meter is wettelijk verplicht in Vlaanderen. Dat is zo bepaald door het Energiedecreet.

'Als de toegang toch wordt geweigerd en overleg niets oplevert, kan Fluvius u in principe afsluiten van het elektriciteitsnet na overleg met de Lokale Adviescommissie van uw stad of gemeente. Uiteraard heeft Fluvius geen politionele bevoegdheden. We vragen van de overheid daarom juridische duidelijkheid over hoe we hiermee om moeten gaan', zegt Verdoodt.

Moet ik betalen voor de installatie van een digitale meter?

Als Fluvius zelf het initiatief neemt voor een metervervanging, gebeurt die gratis. Als u zelf vroeger dan gepland een digitale meter wenst, kost die 88 euro (inclusief btw, meterkast niet inbegrepen).

Aan het project hangt een maatschappelijk prijskaartje. De kosten van de investering worden via de nettarieven gespreid over alle Vlamingen. 'Maar omdat we over een lange periode spreiden, zal de impact over de jaren heen klein zijn', zegt Verdoodt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud