Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoeveel duurder wordt uw stroomfactuur?

Na jaren van kunstmatig lage stroomnettarieven keurt de Vlaamse energiewaakhond VREG een inhaalbeweging goed. De totale elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin stijgt daardoor met gemiddeld 8,4 procent. De aardgasfactuur kan echter profiteren van lagere nettarieven.
Advertentie
©Photo News

De distributienettarieven in Vlaanderen gaan na Nieuwjaar de hoogte in. De stijging bedraagt gemiddeld 24 procent. Omdat de nettarieven ruim 35 procent van de totaalfactuur uitmaken, is die verhoging voelbaar. Voor een gemiddeld gezin zal de totale stroomfactuur met 53 euro toenemen tot 684 euro per jaar. Dat is een stijging van 8,4 procent, berekende de Vlaamse energiewaakhond VREG.

De prijstoename hangt echter sterk af van de regio waar u woont en de intercommunale die er actief is. De Limburgers, waar distributienetbeheerder Inter-Energa actief is, krijgen de grootste schok te verwerken. De hogere nettarieven leiden tot een toename van de totaalfactuur met 122 euro op jaarbasis.

Andere grote stijgingen zijn er bij de intercommunale Sibelgas in de noordrand van Brussel (+120 euro) en de gemeenten die bediend worden door het West-Vlaamse Infrax West (+118 euro). Bij de andere intercommunales blijven de stijgingen beperkt van 34 tot 69 euro.

©MEDIAFIN

Inhaalbeweging

De stijgingen zijn het gevolg van nieuwe distributienettarieven. ‘Die weerspiegelen nu wel de werkelijke kosten van het stroomnet. Dat was in het verleden niet het geval’, zegt Thierry Van Craenenbroeck, directeur van de VREG. De voorbije jaren lagen de aangerekende tarieven fors onder de werkelijke kosten die de distributienetbedrijven hadden voor het beheer van hun netten en het uitkeren van allerlei subsidies.

Dat de tarieven te laag waren, heeft onder andere te maken met het succes van zonnepanelen in Vlaanderen. Daardoor moesten de netbeheerders meer steun uitbetalen dan ze konden recupereren via de nettarieven. Maar de daling van het stroomverbruik had ook een invloed op de inkomsten van de netbeheerders.

Daarbij komt dat de federale regering de tarieven de voorbije jaren geblokkeerd heeft. De zogenaamde prijsbevriezing van minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) had tot gevolg dat de financiële tekorten bij sommige netbeheerders steeds groter werden. Vooral Inter-Energa werd daardoor getroffen.

Dat leidt ertoe dat nu een inhaalbeweging nodig is bij de netbeheerders. De tarieven stijgen tot een realistisch niveau en er wordt begonnen met het wegwerken van tekorten uit het verleden. Het gaat dan om tekorten uit 2008-2009. De tekorten van de jaren nadien kunnen de nettarieven in de toekomst nog verder de hoogte injagen, maar daarvoor is het wachten op de uitkomst van een rechtszaak.

Voorschotfactuur

De tarieven gaan in op 1 januari en zijn voor elke leverancier hetzelfde. Voor de jaarlijkse slotfactuur worden de tarieven van 2014 en 2015 pro rata verrekend. Wie op 1 maart een eindfactuur in de bus krijgt, zal dus nog gedurende tien maanden de tarieven van 2014 aangerekend krijgen; enkel voor januari en februari worden de hogere tarieven in rekening gebracht.

De maandelijkse voorschotfactuur kan worden aangepast, maar dat zal zeker niet automatisch gebeuren. ‘De energieleveranciers moeten dat aan de klant vragen. Sommige leveranciers hebben al aangegeven dat ze hun klanten een nieuw voorstel op maat zullen doen’, zegt Marc Van den Bosch, directeur van Febeg, de federatie van energiebedrijven.

Aardgas

Opmerkelijk is dat de nieuwe tarieven voor het gebruik van het gasnet in bijna alle intercommunales naar beneden gaan. Voor aardgas factureerden de intercommunales de voorbije jaren wel genoeg of zelfs iets te veel. Sommige jaren werd meer aardgas verbruikt dan verwacht en de gestage toename van het aantal aansluitingen creëert ook schaalvoordelen.

De netkosten van gezinnen die met aardgas verwarmen, dalen met gemiddeld 42 euro per jaar. Dat komt neer op een daling van de totale gasfactuur van 3 procent naar 1.339 euro per jaar. Ook hier zijn er wel grote regionale verschillen. Bij Inter-Energa dalen de tarieven met 84 euro voor een gemiddeld gezin, bij Infrax West gaat het om slechts 4 euro en bij Sibelgas is er een stijging van 23 euro.

André Pictoel, CEO van de VREG, wijst erop dat de daling bij aardgas voor heel wat gezinnen de stijging bij elektriciteit mildert. De energieleveranciers betreuren echter dat de nettarieven verder de hoogte in gaan. ‘Het deel van de elektriciteitsfactuur dat is geliberaliseerd - de eigenlijke elektriciteit en gas - is gedaald. Maar de totale factuur is gestegen omdat de onderdelen waar geen concurrentie op zit, blijven stijgen’, merkt Van den Bosch op.

Voor de volledigheid: de federale bijdrage, een heffing op de energiefactuur, gaat ook wat omhoog. De bijdrage voor elektriciteit stijgt met 2 procent naar 2,4714 euro per 1.000 kilowattuur. Die voor aardgas met 19 procent naar 0,7959 euro. Voor een gemiddeld gezin gaat het om een verhoging van 0,21 euro per jaar voor elektriciteit en 2,91 euro voor aardgas.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud