Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Lagere distributiekosten verlichten uw energiefactuur

In 2020 wordt uw energiefactuur lichtjes goedkoper. Dat komt omdat de distributietarieven, goed voor zo’n derde van uw factuur, opnieuw dalen.
©Mediafin

De VREG, de Vlaamse instantie die de controle op de energiemarkt uitoefent, maakte aan het begin van deze week de distributienettarieven voor stroom en gas voor volgend jaar bekend. De distributienettarieven zijn de tarieven die u onrechtstreeks via de factuur van uw energieleverancier betaalt aan een van de tien distributienetbeheerders, die gegroepeerd zitten onder de werkingsmaatschappij Fluvius.

Het geld dat u betaalt gaat naar de aanleg en het onderhoud van de netten voor het vervoer van energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming, en voor de daarbij geleverde diensten.

Advertentie
©Mediafin

De distributienetkosten maken een belangrijk deel van uw elektriciteitsfactuur uit. Op basis van de distributietarieven voor 2020 gaat het om 34 procent van uw stroomfactuur en 23 procent van uw gasfactuur.

In 2020 dalen de inkomsten uit de distributienettarieven voor de tien distributienetbeheerders. Voor elektriciteit gaat het globaal om 83 miljoen euro minder inkomsten en voor aardgas om 14 miljoen euro.

Voor elektriciteit dalen de tarieven al voor het derde jaar op rij en voor gas voor het tweede jaar. De nettarieven dalen omdat de VREG de netbeheerders kostenbesparingen oplegt.

Advertentie
©Mediafin

Doorsneegezin

Een doorsneegezin met een tweevoudige meter en een elektriciteitsverbruik van 3.500 kilowattuur per jaar betaalt gemiddeld 382 euro (inclusief btw) aan distributienettarieven in 2020. Dat is 31 euro minder dan in 2019. Deze tariefdaling met 8 procent komt er nadat de tarieven in 2018 en 2019 ook al met respectievelijk 4 en 10 procent gedaald waren. Voor een gezin dat verwarmt op gas daalt de factuur voor het gebruik van het aardgasnet van 315 naar 305 euro.

-8%
daling distributienettarieven
De distributienettarieven voor elektriciteit dalen in 2020 met 8 procent. Een doorsneegezin ziet zijn factuur met 31 euro per jaar dalen.

De distributienettarieven en het effect van de tariefverlaging zijn niet overal gelijk. De verschillen tussen de tarieven van de verschillende distributeurs zijn historisch gegroeid op basis van een aantal factoren. Zo is de omgeving voor elke distributeur verschillend. In een landelijk gebied kost het meer moeite de huizen op het netwerk aan te sluiten dan in een stedelijke omgeving.

De grootste daling van de distributietarieven is er voor mensen die aangesloten zitten op het net van Fluvius West in de Westhoek. Voor elektriciteit en aardgas samen daalt de factuur er volgend jaar met gemiddeld 101 euro. Ook inwoners van de regio Fluvius Antwerpen komen goed weg en besparen volgend jaar 78 euro. Voor Fluvius Limburg gaat het om een daling van de jaarfactuur met 62 euro.

Ook voor eigenaars van zonnepanelen gaan de kosten omlaag. Het prosumententarief, de forfaitaire bijdrage die ze betalen om van het net gebruik te mogen maken, zakt gemiddeld met 5 procent van 383 naar 363 euro.

Ondernemingen

Bedrijven zien in 2020 ook hun distributienettarieven verder dalen. Een kmo met een standaardverbruik betaalt ten opzichte van 2019 gemiddeld 369 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 31 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor grotere bedrijven op middenspanning dalen de elektriciteitsdistributienettarieven gemiddeld met 5 procent.

De tariefvoorstellen van de distributeurs gebeuren binnen de methodologie die de VREG heeft opgesteld. De nieuwe tarieven worden pas van kracht als de VREG die heeft goedgekeurd.

Uit wat bestaat uw elektriciteitsfactuur?

> Energiekosten

De energiekosten (30,15%), de prijs die u aan uw elektriciteits leverancier betaalt, bedragen maar nipt meer dan 30 procent van uw factuur. Uw leverancier  bepaalt de prijs. Hij verwerkt daarin de kosten voor de productie of de aankoop van de elektriciteit, zijn administratieve kosten en zijn winstmarge.

 Distributiekosten

  De distributiekosten (34,66%) zijn met goed 34 procent van het totaal de grootste post op uw stroomfactuur. Het tarief verschilt van de ene netbeheerder tot de  andere. Het bedrag staat ook niet vast aangezien dat verbonden is met de hoeveelheid energie die u verbruikt. Hoe hoger uw verbruik, hoe hoger ook uw distributiekost.

Transmissienettarief

Het transmissienettarief (6,97%) is de vergoeding die u betaalt aan de beheerder van het hoogspanningsnet. In België is Elia de transmissienetbeheerder van het hoogspanningsnet.

Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Op uw elektriciteitsfactuur bedraagt het bedrag dat naar transmissiekosten gaat bijna 7 procent. Opnieuw is de prijs die u betaalt gelinkt aan uw verbruik.

Heffingen en btw

Deze belastingen (19,10%) zijn samen goed voor 19 procent van uw factuur. Op de energie die u verbruikt, betaalt u 21 procent btw. Daarnaast betaalt u ook een federale energieheffing die gebruikt wordt voor de financiering van openbare dienstverplichtingen en de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Tot slot is er ook nog een Vlaamse energieheffing waarmee onder andere de VREG wordt gefinancierd, een sociaal energiebeleid wordt gevoerd en hernieuwbare energiebronnen worden gepromoot.

Groenestroombijdrage en WKK

Het Vlaamse energiedecreet van 2012 verplicht leveranciers om meer groene energie aan te kopen en in warmtekrachtkoppeling (WKK) te investeren. De leveranciers betalen die groene stroom duurder dan andere stroom en rekenen de extra kosten die daarmee gepaard gaan door aan de klanten. De kosten worden berekend op basis van uw elektriciteitsverbruik. Hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de kosten. Deze post is goed voor 9,13 procent van uw factuur.

 

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.