Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Reken bij stroomonderbreking niet op schadevergoeding

©Photo News

Particulieren en ondernemers op zoek naar een vergoeding voor schade door een stroomonderbreking, komen wellicht van een kale reis thuis.

‘Wil u weten of u kans maakt op een schadevergoeding na een stroomonderbreking? Kijk dan eerst naar uw contract met de elektriciteitsleverancier. Klassiek zal daar in staan dat de leverancier niet als eerste aansprakelijk is. En dat de afnemer zich tot de netbeheerder moet richten’, weet David Haverbeke, advocaat van kantoor Fieldfisher. ‘Het zal erop uitdraaien dat zowel Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet, als de distributienetbeheerders en de leveranciers de bal naar elkaar of de afnemer zullen doorspelen.’

Pingpongbal

Bij een ongeplande stroompanne is wel een partij aansprakelijk, tenzij het om overmacht gaat. Maar de afnemer loopt ook daar groot gevaar de pingpongbal tussen de partijen te worden. ‘In de praktijk draai je als afnemer toch vaak voor de kosten op en kun je hoogstens terugvallen op je verzekeraar’, constateert David Haverbeke.

Bij een geplande onderbreking wordt het nog moeilijker. ‘Bij de uitvoering van een afschakelplan met een serieuze verantwoording kun je de betrokken partijen niet zomaar verwijten dat ze iets fout hebben gedaan, zeker niet als Elia dat plan correct uitvoert en hierover tijdig en genoeg heeft geïnformeerd’, weet Wouter Vandorpe, advocaat van Fieldfisher.

Nu werd over de plannen pas gecommuniceerd op de vergadering met provinciegouverneurs op 3 september. Raakt dat wel tijdig uitgelegd, als een plotselinge koudeprik in november al een snelle onderbreking zou eisen? Moeilijk uit te maken wie er dan aansprakelijk is. Bovendien dreigt de stroomfactuur van de afnemer op te lopen. ‘Als de netbeheerder aan leveranciers, producenten en evenwichtsverantwoordelijken extra vergoedingen voor tekorten aanrekent, kunnen leveranciers dat doorrekenen aan hun afnemers. Bij een onverwachte stroomuitval kunnen ze overmacht inroepen en het leveringscontract maakt een schade-eis bij hen meestal zinloos.’

Amper verzekerden

De verbruiker kan nog proberen een schadevergoeding te krijgen via de verzekering. Maar ook daar maakt hij weinig kans. ‘De eindafnemer is bijna nooit goed gedekt voor schade door stroomonderbreking, zelfs niet in polissen voor professionele aansprakelijkheid of schade aan goederen van de onderneming. Een bedrijf kan proberen de dekking uit te breiden. Maar zullen verzekeraars nu nog bereid zijn dat te doen? En tegen welke prijs?’, vragen de advocaten zich af. Box20

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.