Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Test-Aankoop ziet af van terugvordering Turteltaks

De consumentenorganisatie Test-Aankoop gaat geen groepsvordering indienen om de Vlaamse energieheffing over de jaren 2016 en 2017 terug te vorderen, nu die heffing ongrondwettelijk is verklaard.
Advertentie
De bijkomende heffing op elektriciteit die bekend werd als Turteltaks, is nietig verklaard, maar Test-Aankoop oordeelt dat het geen zin heeft een teruggave te eisen. © /Hollandse Hoogte

Nadat het Grondwettelijk Hof de Vlaamse energieheffing - beter bekend als de Turteltaks - vorige week ongrondwettelijk had verklaard, gingen meteen enkele stemmen op om de bedragen die in 2016 en 2017 aan heffing werden betaald terug te vorderen van de Vlaamse overheid. Onder meer de fiscalist Michel Maus riep daartoe op.

Test-Aankoop reageerde dat het de mogelijkheid voort zou onderzoeken, ook al leidde het uit een eerste consultatie van een grondwetspecialist af dat de vraag om een teruggave of een schadevergoeding weinig kans zou maken. Navraag van De Tijd bij specialisten leverde hetzelfde beeld op. 

Maandag liet de consumentenorganisatie weten ook na verder onderzoek tot de conclusie te komen dat ze geen groepsvordering zal instellen omdat er ernstige juridische bezwaren tegen zijn. Test-Aankoop herhaalt dat het Grondwettelijk Hof expliciet de jaren 2016 en 2017 in het arrest handhaaft als heffingsjaren.

Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft uitwerking erga omnes: dat betekent dat ze geldt voor alles en iedereen, ook voor burgerlijke rechters. Specialisten bevestigen dat een handhavingsarrest van het Hof een geldige rechtsgrondslag geeft aan de handelingen die schade zouden hebben veroorzaakt, en de terugwerkende kracht beperkt. Kortom, de Turteltaks, ook al zou ze schade hebben berokkend, kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.

'Vanzelfsprekend hadden wij in ons verzoek (om nietigverklaring, red.) gevraagd om te kunnen terugvorderen, maar het Hof is dus niet gevolgd', besluit Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud