Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Een jaar tijd om uw erfenisplanning onder de loep te nemen

Hebt u al een schenking gedaan of een testament opgesteld? Dan hebt u vanaf vandaag exact een jaar de tijd om in te grijpen als het nieuwe erfrecht uw erfenisplanning in de war zou sturen.
Advertentie
©Photo News

‘Eindelijk baas over uw eigen erfenis.’ Zo revolutionair is het nieuwe erfrecht dat vandaag in het Belgisch Staatsblad is verschenen volgens een van de initiatiefneemsters Carina Van Cauter (Open VLD).

Het gros van de regels treedt in werking  op 1 september 2018. Maar een aantal overgangsregels gelden al vanaf vandaag. En dat is van belang voor iedereen die al een schenking deed of een testament heeft opgesteld. De nieuwe regels gelden immers ook voor hen als ze overlijden na 1 september 2018.  

Alles of niets

Als u onder de oude regels wilt blijven vallen, hebt u vanaf vandaag een jaar de tijd om een verklaring bij de notaris af te leggen. Hij zal die verklaring in een authentieke akte gieten en registreren in een centraal register. 

‘Het wordt met andere woorden belangrijk uw al uitgevoerde planning van onder het stof vandaan te halen en na te gaan welk recht, het oude of het nieuwe, de interessantste opportuniteiten biedt’, adviseert Peter Meeuwssen van Sherpa Law. ‘Die beoordeling is steeds maatwerk. Het hangt af van wat uw filosofie was toen u uw planning uitwerkte. Die moet u afzetten tegen de nieuwe regels en uw huidige wensen en familiesituatie.’

Let wel: het is een alles-of-nietsverhaal. Het is niet mogelijk voor de ene schenking de oude regels te handhaven en een andere schenking toch onder de nieuwe regels te laten vallen.

Deze grondige check-up kunt u trouwens ook benutten om na te gaan of het nieuwe familiepact in uw geval uw (bestaande) planning kan vervolledigen.

Fundamenten van het nieuwe erfrecht

De nieuwe wet wijzigt het erfrecht fundamenteel. ‘Het gaat om de grootste hervorming sinds de invoering in 1804’, zegt Peter Meeuwssen van Sherpa Law. Dit zijn de hoofdlijnen van het nieuwe erfrecht:

  • U kunt de helft van uw vermogen nalaten aan wie u wilt, ongeacht hoeveel kinderen u hebt. De andere helft, de reserve van de kinderen, wordt in gelijke delen over uw kinderen verdeeld.
  • Hebt u geen kinderen? Dan kunt u uw ouders volledig onterven. Al komt er wel een onderhoudsplicht als uw ouders behoeftig zouden zijn.
  • Schenkt u tijdens uw leven aan een van uw kinderen? Dan blijft de basisveronderstelling dat u aan het einde van de rit toch al uw kinderen gelijk wilt behandelen. Wilt u het betrokken kind toch meer geven, dan moet u uitdrukkelijk vermelden dat het gaat om een schenking buiten erfdeel.
  • Schenkt u tijdens uw leven aan een andere erfgenaam, dan gaat de wet er voortaan van uit dat u die erfgenaam wel degelijk wilt bevoordelen. Is dat niet het geval, dan zult u expliciet moeten melden dat het gaat om een schenking als voorschot op de erfenis.
  • Om te beoordelen of u tijdens uw leven niet te veel hebt weggeschonken, moeten erfgenamen gedane schenkingen ‘inbrengen’. Daarvoor geldt voortaan voor roerende én onroerende goederen de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van uw overlijden.
  • Hebt u te veel geschonken waardoor de reserve is aangetast, dan gebeurt de inkorting voortaan eveneens in waarde. Daardoor moet de begiftigde niet langer het geschonken goed afstaan, maar moet hij de erfgenaam een vergoeding betalen ter waarde van het bedrag dat de erfgenaam te weinig gekregen heeft.
  • Ouders kunnen met hun kinderen bindende afspraken over de latere erfenis op papier zetten in een familiepact.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud