Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Erfenis belastingvrij naar kleinkinderen met doorgeefschenking

Vanaf 1 september kunt u een deel van uw erfenis meteen aan uw kinderen of kleinkinderen schenken. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, moet u geen schenkbelastingen op die doorgeefschenking betalen.
Advertentie
Erft u een beleggingsportefeuille erft, dan kunt u de volledige waarde of een deel daarvan, belastingvrij schenken aan uw kinderen. Het is niet nodig dat u de effectenportefeuille uit handen geeft. U mag de waarde in cash schenken. ©ANP XTRA

Het is al sinds 2013 mogelijk voor ouders om een erfenis te verwerpen in het voordeel van hun kinderen. Zo'n erfenissprong levert een fiscaal voordeel op omdat er slechts één keer erfbelastingen betaald moeten worden. Het vermogen van de grootouders komt bij een erfenissprong rechtstreeks in het vermogen van de kleinkinderen terecht.

Maar de mogelijkheid wordt nauwelijks benut omdat de ouders de volledige erfenis moeten verwerpen in het voordeel van de kinderen. Het is niet mogelijk een deel van de erfenis te houden en een ander deel naar de kinderen door te sluizen.

'Voorwaarde is ook dat u de erfbelasting al hebt betaald'

Dat verandert op 1 september. Vanaf dan wordt het mogelijk een deel van de erfenis door te geven aan de afstammelingen. 'We geven mensen de mogelijkheid een erfenis belastingvrij door te schenken. Het is een mooie lastenverlaging voor wie de volgende generatie een duwtje in de rug wil geven', zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). 

De voorwaarden en de modaliteiten kregen woensdag het fiat van het Vlaams Parlement. 

Waarde volstaat

Het volstaat dat de erfgenaam 'de waarde' van de geërfde goederen schenkt. Het moeten niet noodzakelijk de goederen zelf zijn. Wie een beleggingsportefeuille van zijn vader erft, kan de waarde van die portefeuille aan zijn kinderen  schenken. Hij moet de effecten zelf niet uit handen geven. Dat geldt ook voor onroerende goederen zoals een woning of een bouwgrond. 

Voorwaarden

Op die schenking zijn geen schenkingsrechten verschuldigd als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  1. De schenking moet binnen het jaar na het overlijden van de erflater gebeuren.
  2. De schenking moet gebeuren aan de volgende generatie. 'Het moet gaan om een schenking aan afstammelingen. Dat zijn niet alleen de kinderen, maar ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook schenkingen aan stief- of zorgkinderen komen in aanmerking', verzekert Tommelein. 
  3. De schenking moet gebeuren voor een notaris. De notariële akte moet bewijzen dat de schenking effectief binnen het jaar gebeurt.
  4. De erflater moet na 31 augustus 2018 zijn overleden.
  5. Er moet erfbelasting zijn geheven op het deel dat de erfgenaam heeft geërfd. Die erfbelasting moet ook zijn betaald op het ogenblik dat de vrijstelling in de schenkbelasting wordt toegepast, om misbruiken te vermijden.
  6. De erfbelasting moet zijn geheven door het Vlaams Gewest. Dat betekent dat de overleden persoon de laatste vijf jaar van zijn leven vooral in het Vlaams Gewest moet hebben gewoond. Een erfenis van een ouder die in Brussel of in het Waalse Gewest woonde, kan niet belastingvrij worden doorgegeven. 
  7. De waarde van de schenking kan niet hoger zijn dan de waarde van de geërfde  goederen. 

Veronderstel dat Jan een beleggingsportefeuille erft met een waarde van 149.000 euro uit de nalatenschap van zijn vader. Jan schenkt die effecten binnen het jaar aan zijn zoon Pieter. Op dat ogenblik zijn de effecten al 3.000 euro meer waard en is de waarde van de effectenportefeuille dus gestegen tot 152.000 euro. Dan zal Pieter toch nog 3 procent schenkbelasting moeten betalen op 3.000 euro. Tegen het tarief van 3 procent is Pieter dan nog 90 euro schenkbelasting verschuldigd. 

Woning grootouders

Er is geen beletsel voor een belastingvrije schenking als u, voor het overlijden van de erflater, al zakelijke rechten in de woning van de overleden persoon hebt. Als één van de ouders is overleden, krijgen de kinderen al de helft van de gezinswoning in blote eigendom. Dat is geen obstakel voor een belastingvrije doorgeefschenking van dat huis ( of de waarde ervan) nadat ook de langstlevende ouder is overleden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud