Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Ex met lege handen achter laten bij scheiding kan nog altijd

Wie huwt met scheiding van goederen kan zijn ex bij een echtscheiding nog altijd koud uitsluiten, ondanks een nakende hervorming die dat precies wil verhinderen.
Een huwelijk kan eindigen in een nachtmerrie. Huwelijkspartners kunnen verhinderen dat de ex bij een scheiding helemaal met lege handen achterblijft. Maar moeten daar wel bewust voor kiezen. ©BELGA

Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat nog voor het zomerreces groen licht krijgt in het parlement en dat vanaf 1 september moet leiden tot een hervorming van het huwelijksvermogensrecht.

Die hervorming heeft nochtans tot doel om de financieel zwakkere echtgenoot beter te beschermen bij een overlijden of bij een echtscheiding. Maar als de huwelijkspartners kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen, is het nog altijd mogelijk dat de financieel zwakkere met lege handen achterblijft.

'Mensen die een relatie aangaan, beseffen niet wat de juridische gevolgen zijn op lange termijn'
Alain Verbeke
Professor familiaal vermogensrecht

Volgens professor Alain Verbeke (KULeuven/Harvard en Greenille by Laga advocaten) en andere specialisten familiaal vermogensrecht gaat het om “een gemiste kans”. ‘Ik pleit al lang voor een billijk relatievermogensrecht. Alle koppels in een duurzame relatie moeten bij een breuk een minimum aan vermogen met elkaar delen en verrekenen, bijvoorbeeld een deel van wat ze samen tijdens die relatie hebben opgebouwd. Dat zou moeten gelden bij elk huwelijk, ook als de partners getrouwd zijn met scheiding van goederen. En ook bij wettelijke samenwoning of feitelijke samenwoning van een bepaalde duur. Mensen die een relatie aangaan, denken helemaal niet na over de juridische gevolgen of beseffen de volle draagwijdte niet op lange termijn.’

Opties

Vanaf 1 september moet de notaris de aanstaande echtgenoten wel wijzen op twee mogelijkheden die de solidariteit tussen de partners, in een stelsel van scheiding van goederen, kunnen vergroten. En over de gevolgen als ze dat niet doen.

Zelfstandigengids 2018

Alle maatregelen die het ondernemen makkelijker maken.

De Zelfstandigengids is op 16/6 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

1. Zo kunnen de partners in het huwelijkscontract een beding van ‘verrekening van aanwinsten’ opnemen. ‘Op die manier kan de zwakkere echtgenoot toch delen in de beroepsinkomsten die de andere echtgenoot tijdens het huwelijk verwerft. Als de partners geen afwijkende verdeelsleutel voorzien, kan de zwakkere tot de helft van die aanwinsten claimen’, zegt CD&V kamerlid Sonja Becq. De echtgenoten kunnen evengoed een andere verdeelsleutel afspreken, en voorzien dat de financieel zwakkere een derde of een vierde van de aanwinsten kan krijgen.

2. Verder kunnen de partners in de huwelijksovereenkomst een rechterlijke billijkheidscorrectie opnemen. Onder bepaalde strenge voorwaarden, kan de zwakke partner zich tot de rechter wenden om toch nog een deel van de inkomsten van de andere echtgenoot te ontvangen. Maar dat kan dan tot maximaal een derde. In de eerdere plannen was voorzien dat dit beding sowieso in het contract moest worden opgenomen, tenzij partijen dat vangnet niet wensten (opt-out). 

'Huwelijkspartners moeten zelf beslissen of ze een vorm van solidariteit willen inbouwen. We gaan hen niet in een dwangbuis wringen.'
Carina Van Cauter
Kamerlid Open VLD

Weloverwogen keuze

In de finale versie blijft het aan de  partners om te beslissen of ze zo’n billijkheidscorrectie in het contract opnemen. Ze zijn daartoe niet verplicht. De notaris is alleen verplicht om de keuze over de billijkheidscorrectie op te nemen in het huwelijkscontract. Volgens kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) is dit logischer. ‘Mensen die kiezen voor een scheiding van goederen moeten zelf beslissen wat ze doen. Als ze niet willen dat de partner vroeg of laat met de tandenborstel op straat komt te staan, kunnen ze daar iets aan doen. De notarissen moeten hen op de mogelijkheden wijzen. Maar uiteindelijk blijft het wel hun vrije keuze. We gaan mensen niet in een dwangbuis wringen. Als ze bijvoorbeeld voor de tweede keer trouwen, is het best mogelijk dat ze  het eigen vermogen strikt gescheiden willen houden van dat van de partner en helemaal geen solidariteit willen inbouwen voor het geval de relatie spaak loopt'.

Volgens de federale minister van Justitie Koen Geens (CD&V) blijft de basisfilosofie dat echtgenoten hun vermogensrechtelijke verhoudingen regelen zoals zij willen. 'Maar we willen hen wel sensibiliseren. Dit voorstel zorgt ervoor dat de echtgenoten een weloverworgen en bewust keuze kunnen maken', aldus Geens. 

Voor ondernemers brengt het wetsvoorstel meer duidelijkheid. Wat de hervormingen voor hen precies inhouden leest u zaterdag in Netto. Lees ook: de Netto-zelfstandigengids nu zaterdag bij DE TIJD.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud