Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Fiscus controleert élke erfenisaangifte

De Vlaamse Belastingdienst streeft er naar om alle erfenisdossiers binnen de tien maanden na het overlijden te controleren.
Kersvers minister van Begroting Bart Tommelein engageeert zich dat de Vlaamse Belastingdienst elke erfenisaangifte binnen de 10 maanden zal controleren ©BELGA

Dat heeft Vlaams minister van Financiën BartTommelein (Open Vld) dinsdag gezegd in het Vlaams Parlement. Uit een onderzoek van het Rekenhof bleek dat aangiftes van erfenissen nauwelijks worden gecontroleerd. Volgens Tommelein wordt nu elke aangifte aan een grondige controle onderworpen. 

Sinds 1 januari van vorig jaar is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de erfbelastingen. Voordien deed de federale overheid dat. Maar blijkbaar werden aangiften toen nauwelijks gecontroleerd. Van de 111.000 aangiftes die in 2014 werden gedaan, werden er maar 58 onderzocht op onregelmatigheden, merkte Katrien Schryvers (CD&V) dinsdag in de bevoegde parlementscommissie op.

Nu int de Vlaamse overheid dus zelf de belastingen. Minister Tommelein zegt dat VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst, wel degelijk systematisch controleert. Een eerste snelle controle gaat na of de aangifte formeel in orde is. Daarna volgt een tweede, grondige inhoudelijke controle. 'Het is de bedoeling dat deze tweede grondige controle voor iedere aangifte systematisch wordt uitgevoerd', zei Tommelein. Wanneer er daartoe aanleiding is, komt er nog een bijkomende doorgedreven controle, die weliswaar buiten de termijn van tien maanden valt.

Wat als erfgenamen geen aangifte indienen? In dat geval zal VLABEL tien maanden na het overlijden de erfbelasting ambtshalve berekenen.

De systematische controle zal ook toegepast worden op de dossiers die het voorbije anderhalf jaar werden ingediend. Daar is nu nog een achterstand, maar die wordt weggewerkt. 'Binnenkort zullen alle aangiften binnen de tien maanden gecontroleerd zijn', zei de minister.


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud