Meer tijd om te kiezen of u oude of nieuwe schenkingsregels naleeft

'De gevolgen van het nieuwe erfrecht sijpelen maar langzaam bij de mensen door', aldus notaris Christophe Blindeman namens de Federatie van het Notariaat. ©shutterstock

Wie eerder schenkingen deed en nog niet besliste hoe die op het ogenblik van een overlijden moeten worden verrekend, krijgt wellicht tot 1 maart 2019 om daarover een verklaring bij de notaris te laten opmaken.

Op 1 september treedt het nieuwe erfrecht in werking. Wie op of na die datum overlijdt, kan de helft van zijn vermogen nalaten aan anderen dan de eigen kinderen. Die hervorming springt het meest in het oog. Maar ook verandert de manier waarop de notaris de schenkingen die u tijdens uw leven deed, in rekening moet brengen als u overlijdt. En misschien hebt u die nieuwe waarderingsmethodes liever niet.

Een voorbeeld: stel dat u op 20 september overlijdt en u vijftien jaar geleden 25.000 euro aan uw zoon schonk en twee jaar geleden evenveel aan uw jongere dochter. De notaris moet dan, net als nu, uw vermogen samenstellen, rekening houdend met die twee schenkingen die u deed in uw leven.

Nieuwe schenkingsregels

Volgens de nieuwe schenkingsregels moet hij de waarde van de geschonken goederen op het moment van de schenking in rekening brengen, maar geïndexeerd tot op de datum van uw overlijden. Daardoor moet de notaris een groter bedrag aftrekken van het erfdeel van uw zoon dan van dat van uw dochter, en zal uw zoon dus minder erven.

'De gevolgen van het nieuwe erfrecht sijpelen maar langzaam bij de mensen door', aldus notaris Christophe Blindeman namens de Federatie van het Notariaat. ©shutterstock

Wilt u dat vermijden, dan kunt u wellicht tot 1 maart 2019 een ‘verklaring tot behoud’ voor de notaris laten opmaken. Dan blijven de oude regels op schenkingen gedaan voor 1 september 2018 van toepassing, en zullen de geschonken sommen niet worden geïndexeerd. Aanvankelijk kon zo’n verklaring tot behoud tot 31 augustus, de dag voor het nieuwe erfrecht ingaat.

‘Maar we stellen vast dat die termijn te kort is’, zegt CD&V-parlementslid Sonja Becq. ‘Daarom willen we mensen nog tot 1 maart 2019 de kans geven een verklaring tot behoud af te leggen. Een voorstel daarover wordt nog voor het zomerreces goedgekeurd.’

'Nu al nadenken'

De notarissen zijn zelfs vragende partij om de burger tot 31 augustus 2019 respijt te geven. ‘De gevolgen van het nieuwe erfrecht sijpelen maar langzaam bij de mensen door’, betoogt notaris Christophe Blindeman namens de Federatie van het Notariaat. ‘Laat staan dat mensen nu al nadenken over de gevolgen van de nieuwe regels op eerder gedane planningen.’ Het is nog niet duidelijk of er inderdaad een jaar uitstel komt.

Lees dit weekend de Nettobijlage voor meer uitleg.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect