Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Nieuw erfrecht definitief goedgekeurd

Het gros van de nieuwe erfregels zal daardoor na de zomer van 2018 in werking treden. Wie al schenkingen deed of een testament heeft opgesteld, heeft een jaar om te bepalen of hij onder de oude dan wel de nieuwe regels wil vallen.
Vanaf de herfst 2018 zullen ouders en kinderen een familiepact over hun latere erfenis kunnen afsluiten

Dit weekend wil de regering Michel de knoop doorhakken rond een aantal grote socio-economische hervormingen, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting. Om daar de handen vrij voor te hebben, gaf ze de voorbije dagen nog groen licht voor een aantal andere dossiers.

Maar ook het federale parlement wil voor het zomerreces definitief het licht op groen zetten voor een aantal wetswijzigingen die al enige tijd besproken worden. Een van de grootste dossiers is de modernisering van het erfrecht, met als blikvangers dat u met een groter deel van uw nalatenschap zult kunnen doen wat u wil en dat ouders voortaan met hun kinderen een familiepact kunnen sluiten over hun latere erfenis.

Advertentie

Daarover was na jaren onderhandelen eind december vorig jaar al een politiek akkoord. En na vandaag hebben zowel de regering, de Raad van State als het parlement hun fiat daarvoor gegeven.

Toch treden de meeste wijzigingen nog niet meteen in werking. De nieuwe wet moet eerst nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dat zal gebeuren midden of eind augustus. En de wet bepaalt dat het gros van de nieuwe regels pas een jaar na die publicatie de oude regels zullen vervangen. Kortom: daarvoor is het nog wachten tot eind augustus 2018. 

Een aantal regels geldt wel al vanaf dag 1. Dat is het geval voor de overgangsregels die moeten voorkomen dat de nieuwe regels 'oude planningen' in de war sturen. Als u wil dat uw bestaande planning onder de oude regels blijft vallen, dan krijgt u een jaar de tijd om daarvoor langs de notaris te gaan. Hij zal uw verklaring in een authentieke akte gieten en registreren in een centraal register. Let wel: het is een alles-of-niets-verhaal. Het is niet mogelijk voor de ene schenking de oude regels te handhaven en een andere schenking toch onder de nieuwe regels te laten vallen.

Dit zijn de hoofdlijnen van het nieuwe erfrecht zoals het er dus na de zomer van 2018 zal uitzien:

  • U kunt de helft van uw vermogen nalaten aan wie u wil, ongeacht hoeveel kinderen u hebt. De andere helft, de reserve van de kinderen, wordt in gelijke delen over uw kinderen verdeeld.
  • Ouders kunnen met hun kinderen bindende afspraken over de latere erfenis op papier zetten in een familiepact.
  • Hebt u geen kinderen? Dan kunt u uw ouders volledig onterven. Al komt er wel een onderhoudsplicht als uw ouders behoeftig zouden zijn.
  • Schenkt u tijdens uw leven aan een van uw kinderen? Dan blijft de basisveronderstelling dat u aan het einde van de rit toch al uw kinderen gelijk wilt behandelen. Wilt u het betrokken kind toch meer geven, dan moet u uitdrukkelijk vermelden dat het gaat om een schenking buiten erfdeel.
  • Schenkt u tijdens uw leven aan een andere erfgenaam, dan gaat de wet er voortaan van uit dat u die erfgenaam wel degelijk wilt bevoordelen. Is dat niet het geval, dan zult u expliciet moeten melden dat het gaat om een schenking als voorschot op de erfenis.
  • Om te beoordelen of u tijdens uw leven niet te veel hebt weggeschonken, moeten erfgenamen gedane schenkingen 'inbrengen'. Daarvoor geldt voortaan voor roerende én onroerende goederen de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van uw overlijden.
  • Hebt u te veel geschonken waardoor de reserve is aangetast, dan gebeurt de inkorting voortaan eveneens in waarde. Daardoor moet de begiftigde niet langer het geschonken goed afstaan, maar moet hij de erfgenaam een vergoeding betalen ter waarde van het bedrag dat de erfgenaam te weinig gekregen heeft.
Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.