Schenken met behoud van vruchtgebruik voortaan belast

©ANP

Ongerustheid alom bij bankiers, verzekeraars, notarissen en juristen. De Vlaamse Belastingadministratie zegt dat ouders en grootouders geld of effecten niet langer belastingvrij kunnen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.

‘Dit nieuwe standpunt treft iedereen die bezig is met vermogensplanning. Roerende goederen zoals een aandelenportefeuille schenken met voorbehoud van vruchtgebruik gebeurt letterlijk elke dag. Niet alleen door de superrijken, maar ook door gewone mensen met een beleggingsportefeuille vanaf 250.000 euro’, zegt Bart Verdickt. Alleen gisteren al kreeg de advocaat van Cazimir naar eigen zeggen een vijftal telefoons van ongeruste bankiers en verzekeraars die de impact van het nieuwe standpunt vrezen.

Waarover gaat het? Het is een zeer gangbare praktijk dat belastingplichtigen een dergelijke schenking niet laten registreren in België, maar ze te laten verlijden door een Nederlandse notaris. Want dan hoeven ze op deze schenking geen schenkbelasting te betalen. Die bedraagt 3 procent in rechte lijn en 7 procent bij andere erfgenamen. Het enige risico is dat er toch erfbelasting betaald moet worden als de schenker binnen de 3 jaar overlijdt.

Dit standpunt is een aanfluiting van het principe van de scheiding der machten.
nicolas geelhand
advocaat

‘Maar de Vlaamse Belastingadministratie heeft begin april op haar website een standpunt gepubliceerd waardoor alle schenkingen van gelden en effecten met voorbehoud van vruchtgebruik door toekomstige erflaters (ouders, grootouders, ooms en tantes) aan hun toekomstige erfgenamen (kinderen, kleinkinderen, neven en nichten) voortaan toch belast worden met een erfbelasting. Ook als de schenker de periode van drie jaar overleeft. De facto komt het erop neer dat je erfbelasting enkel kan vermijden door de schenking te registreren aan 3 of 7 procent’, signaleert advocaat Nicolas Geelhand. Dat standpunt geldt volgens informatie die Vlabel bezorgde aan Verdickt voor alle roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik vanaf 1 september 2013.

‘Deze beslissing gaat in tegen de wet’, vindt Bart Verdickt van Cazimir. ‘Vlabel overschrijdt hiermee opnieuw zijn bevoegdheden’ fulmineert Geelhand. ‘De wet kan alleen met een decreet veranderd worden. Bovendien is de vraag of een bepaalde schenking verplicht geregistreerd moet worden een bevoegdheid van de federale wetgever is en niet van de Vlaamse decreethouder. Kortom, dit standpunt is een aanfluiting van het principe van de scheiding der machten en dus verwerpelijk’.

3%
Wie een schenking niet registreert, moet geen 3 procent schenkbelasting betalen.

Het is niet de eerste keer dat Vlabel omwille van een standpunt op ramkoers belandt met fiscaal advocaten. Vlaanderen is sinds 2015 volledig bevoegd voor de schenkbelasting. Dat heeft tot gevolg dat de Vlaamse Belastingadministratie en niet langer de federale overheidsdienst Financiën deze belasting heft en int. Vlabel publiceert op zijn website daarom regelmatig standpunten over hoe de dienst de fiscale wetten in de praktijk interpreteert en toepast.

Maar hoewel ze bedoeld waren om duidelijkheid te creëren, hebben die standpunten vooral tot heel wat ophef geleid. Dat komt omdat Vlabel met deze standpunten planningstechnieken belast die tot nu toe niet belast werden. Juristen argumenteren daarbij telkens dat Vlabel zijn bevoegdheden te buiten gaat en de facto op de plaats van de wetgever gaat zitten. Vlabel van zijn kant zegt dat het louter de wet interpreteert.

Het tot nu toe meest gecontesteerde standpunt is dat van de verzekeringsgift. Sinds maart heft Vlabel bij het overlijden van de schenker erfbelasting op geschonken levensverzekeringen, zelfs als er op het moment van de schenking al schenkbelasting betaald werd. ‘Ondanks heel wat verzet tegen deze beslissing heeft Vlabel zijn standpunt niet herzien. Ik vermoed dat dit standpunt over de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik nog meer weerstand zal opleveren, net omdat het zoveel meer mensen aanbelangt. Maar ik betwijfel of Vlabel op andere gedachten te brengen valt’, vreest Verdickt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect