Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vlaanderen int minder erfbelasting door hervorming erfrecht

Vlaanderen zag de inkomsten uit erfbelasting in 2019 met 10 procent terugvallen, omdat de Vlamingen sinds de hervorming van het erfrecht meer nalaten aan hun partner. Aan broers, zussen en vrienden werd niet meer nagelaten, ondanks de lagere erftarieven.
De inkomsten uit erfbelastingen zijn een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Vlaanderen. Toch tonen de cijfers voor 2019 een opvallende daling van 10 procent naar 1,38 miljard euro. Uit de cijfers die CD&V-politica Katrien Schryvers bij Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft opgevraagd, blijkt dat de daling merkbaar is bij alle categorieën van erfgenamen.
11,3 miljard
Erfenis
Terwijl in 2018 het belastbaar vermogen dat vererfd werd 12,3 miljard euro bedroeg, ging het in 2019 nog om 11,3 miljard euro.

Wie wat erft, beslist de federale overheid. Hoeveel belastingen die erfgenaam betaalt op wat hij erft, bepaalt de Vlaamse overheid. De tarieven hangen af van de graad van verwantschap van de erfgenaam met de overledene, de omvang van de nalatenschap en de samenstelling van de erfenis (roerend en onroerend goed). 

Langstlevende partner

Opvallend is dat de belastbare grondslag sterk is verminderd. Terwijl in 2018 het belastbaar vermogen dat vererfd werd 12,3 miljard euro bedroeg, ging het in 2019 om 11,3 miljard.
Mogelijk speelt het effect van de hervorming van de erfbelasting die in september 2018 werd ingevoerd. Die hervorming voorzag in nieuwe vrijstellingen, onder meer voor de langstlevende echtgenoot of de samenwonende partner. 'Het is goed mogelijk dat die vrijstelling mee verantwoordelijk is voor de daling van het totaal belastbaar vermogen dat werd vererfd in 2019', meent Schryvers.
Ook de federale hervorming van het erfrecht heeft wellicht een impact. Door die hervorming werd het deel van de nalatenschap waarover men vrij kan beschikken vergroot. Mensen kunnen een groter deel van hun vermogen nalaten aan erfgenamen die ze zelf kiezen. Volgens Diependaele wordt als gevolg van die hervorming relatief meer vermogen nagelaten aan de partner.

Vriendenerfenis

Bij de hervorming van de erfbelasting werden ook de hoogste tarieven in de categorieën 'broers en zussen' en 'anderen' verlaagd. De verwachting dat via een verlaging van de erfbelasting voor familieleden in de zijlijn en vreemden mensen sneller geneigd zouden zijn meer na te laten aan deze groepen, wordt voorlopig niet ingelost. Ook die categorieën erfgenamen betaalden in 2019 minder erfbelasting dan voordien. 

Mogelijk komt daar nog verandering in, omdat Vlaanderen via de vriendenerfenis het voordeliger wil maken een deel van het vermogen na te laten aan niet-familieleden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud