Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Fiscus neemt onrust over schenking voor buitenlandse notaris weg

Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris moeten dan toch niet verplicht geregistreerd worden. De fiscale administratie neemt daarmee de onrust weg die daar over was gerezen.
Schenkingen voor een buitenlandse notaris moeten dan toch niet geregistreerd worden. ©Shutterstock

Nogal wat vermogende Belgen gaan naar een buitenlandse - vaak een Nederlandse - notaris om daar een schenking te doen van roerende goederen zoals effecten 'onder voorbehoud van vruchtgebruik'. Zo kan een vader de blote eigendom van zijn aandelenportefeuille schenken aan zijn zoon, maar toch nog de jaarlijkse dividenden opstrijken.

Het voordeel van zo'n schenking voor een Nederlandse notaris is dat er geen registratierechten verschuldigd zijn. Doet men een schenking 'onder voorbehoud van vruchtgebruik' voor een Belgische notaris , dan moet de begunstigde van de schenking wel registratierechten betalen.

Gaat het om een schenking van een ouder aan één of meerdere kinderen, dan betalen de begunstigden 3 procent schenkingsrechten. Gaat het om een schenking tussen andere partijen, dan belopen de schenkingsrechten 7 procent.

Recent was onrust ontstaan. Sommige fiscalisten meenden dat ook roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris zouden moeten geregistreerd worden om te vermijden dat de fiscus die schenkingen zou waarmerken als rechtsmisbruik.

Maar nu maakt de administratie een einde aan de onrust. 'In de voorbije periode is de vraag gesteld of een schenking van aandelen of obligaties met voorbehoud van vruchtgebruik tegenwoordig nog wel kan, ook als die schenking bijvoorbeeld voor een buitenlandse notaris gebeurt. In dat verband heeft de administratie aan de minister van Financiën meegedeeld, dat zij bij haar voorheen ingenomen standpunten blijft, en dat er ter zake dus niets wijzigt. Voor zover een schenking bij een akte verleden voor een notaris in het buitenland geen deel uitmaakt van een gecombineerde constructie, wordt een dergelijke schenking nog steeds niet als rechtsmisbruik aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een andere levenslang recht', zo luidt het in een mededeling van de fiscus aan de minister van Financiën Koen Geens (CD&V).

De fiscus ziet dus geen graten in een schenking voor een buitenlandse notaris ' voor zover ze geen deel uitmaakt van een gecombineerde constructie'.

'Ook wat de inschrijving van effecten betreft, voor het vruchtgerbuik op naam van de overledene en voor de blote eigendom op naam van een derde - ook wel de gesplitste inschrijving van effecten genoemd - blijven de voorheen door de Administratie ingenomen standpunten gelden'. De fiscus ziet ook daar geen graten in op voorwaarde dat die gesplitste inschrijving geen bedekte bevoordeling van de derde uitmaakt.

Gesplitste aankoop

Recent ontstond de vrees dat de fiscus op schenkingen 'onder voorbehoud van vruchtgebruik' de redenering zou doortrekken die ze sinds september vorig jaar  toepast op gesplitste aankopen. Dat is een transactie waarbij de ouders het vruchtgebuik van een woning kopen en de kinderen de blote eigendom verwerven. Voorafgaand aan zo'n gesplitste aankoop, schenken de ouders vaak contanten aan de kinderen. Zo kunnen ze de aankoop financieren. Sinds september vorig jaar staat de administratie zo'n gesplitste aankoop voorafgegaan door een schenking van de ouders aan de kinderen alleen toe als die voorafgaande schenking wordt geregistreerd. Zonder registratie beschouwt de administratie de gehele operatie als fiscaal misbruik.

Nu stelt de fiscale administratie uitdrukkelijk dat haar beslissing van vorig jaar over de gespliste aankoop alleen geldt 'voor de gesplitste aankoop'. 'Zij zal niet naar analogie toegepast worden op 'de gesplitste inschrijving ( van effecten)'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud