Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Fiscus straft ouders niet langer bij overlijden kind

Ouders die het overlijden van hun kind moeten meemaken, kregen van de fiscus tot voor kort nog een extra kaakslag. Op geld of goederen geschonken aan dat kind hief de fiscus successierechten. Gelukkig is dat voortaan verleden tijd.
©BELGA

Soms slaat het noodlot ongenadig toe en overlijdt een kind voor zijn ouders. Wat gebeurt er dan met een schenking die de ouders aan dat kind deden? Volgens de wettelijke regels keert het geschonkene terug naar de ouders. Voorwaarden zijn dat het kind zelf geen kinderen heeft en dat het geschonkene nog in zijn oorspronkelijke vorm aanwezig is. Kreeg een kind geld en kocht het daarmee een appartement, dan is er geen terugkeer van dat appartement.

Tot nu toe moesten de ouders op die wettelijke terugkeer successierechten betalen. Ze betaalden met andere woorden successierechten op hun eigen geld of bezittingen. Maar door een nieuw Vlaams decreet is dat gisteren veranderd. De wettelijke terugkeer gebeurt belastingvrij. In het Waals Gewest bestaat die regeling al langer.

‘Of de schenking geregistreerd is of niet, heeft geen belang. Er kan ook een wettelijke terugkeer gelden bij een hand- of bankgift’, zegt Vincent Hovine, vermogensplanner bij Puilaetco Dewaay Private Bankers.

Het blijft aangewezen de terugkeer van de schenking te regelen in de schenkingsakte.
Vincent Hovine,
vermogensplanner bij Puilaetco Dewaay Private Bankers

In het verleden werd in de schenkingsakte vaak een conventioneel beding van terugkeer opgenomen. Dat is een ontbindende voorwaarde: bij vooroverlijden van het kind heeft de schenking als het ware nooit plaatsgevonden, waardoor geen successierechten betaald moeten worden. ‘Ook na 24 januari behoudt zo’n beding zijn nut’, zegt Hovine. ‘De terugkeer zal dan ook spelen als het geschonkene niet meer in zijn oorspronkelijke vorm aanwezig is, bijvoorbeeld wanneer cash geïnvesteerd werd in vastgoed. Ook als de zoon of dochter zelf kinderen nalaat, is er nog een terugkeer.’ Zo wordt vermeden dat de schoonfamilie aanspraak kan maken op het geschonkene.

In het kader van de hervorming van het erfrecht ligt bovendien een wetsvoorstel op tafel dat de wettelijke terugkeer bijstuurt. ‘De terugkeer wordt daarbij verruimd naar een terugkeer in natura of in waarde, ten voordele van de schenker of zijn erfgenamen. Die aanpassing is belangrijk voor gescheiden ouders’, zegt Vincent Hovine.

Als een gescheiden moeder in de huidige regeling geld schenkt voor de aankoop van een appartement en dat kind overlijdt, dan erven beide ouders. De vader krijgt daardoor de helft van wat de moeder schonk. Volgens het wetsvoorstel zal er ook een terugkeer zijn naar de schenker als het geschonken geld niet meer aanwezig is in de nalatenschap omdat het geïnvesteerd is in een appartement. De terugkeer zal dan slaan op ‘een waarde’.

Geen onderscheid meer tussen goede doelen

Erfenissen of schenkingen aan een goed doel kunnen een voordeeltarief genieten. Tot nu toe verschilde het tarief naargelang de instelling. Sinds gisteren is daar verandering in gekomen en geldt een uniform tarief: 5,5 procent schenkingsrechten en 8,5 procent successierechten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud