Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Helft meer Belgen stelden zorgvolmacht op

Elke dag zetten 150 Belgen op papier wie hun belangen moet behartigen op de dag dat ze dat niet meer zelf kunnen.
Een zorgvolmacht kan zowel op uw vermogen als uw persoon slaan. ©ANP

Met een zorgvolmacht kunt u een of meerdere personen aanduiden die uw vermogen of een deel ervan mogen beheren als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld bij geheugenverlies door ouderdomsziekten, ziekte of ongeval.

151.000
Zorgvolmachten
Sinds de start in september 2014 zijn er al meer dan 151.000 zorgvolmachten opgesteld.

Steeds meer Belgen kiezen voor die gemoedsrust. Vorig jaar waren er 54.956 geregistreerde zorgvolmachten, een stijging van 48 procent in vergelijking met 2018. Sinds de start in september 2014 zijn al meer dan 151.000 zorgvolmachten opgesteld. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

'Het gaat voornamelijk om vijftigers, zestigers en zeventigers', zegt notaris Carol Bohyn, de woordvoerder van Notaris.be. 'Af en toe doen ook jongeren het, meestal nadat ze in hun omgeving met een situatie geconfronteerd werden waar een zorgvolmacht haar nut bewijst.' In de praktijk wordt ze vaak toegekend aan de partner of aan een of meerdere kinderen.

Rusthuis

Aanvankelijk was alleen een volmacht voor beslissingen over uw vermogen mogelijk. Denk maar aan uw facturen betalen, bankverrichtingen doen, uw effectenportefeuille beheren, uw pensioen en huurgelden innen. Het kan ook gaan om belangrijkere transacties zoals schenkingen of de verkoop van uw woning.  

Maar sinds maart 2019 is het ook mogelijk schikkingen in verband met uw persoon te treffen. U kunt bijvoorbeeld aangeven in welk rust- en verzorgingstehuis u wenst opgenomen te worden. ‘Je kan de zogenaamde lasthebbers die je hebt aangeduid ook de bevoegdheid geven een verzorgingstehuis te zoeken dat aan je wensen en financiële mogelijkheden voldoet’, zegt Bohyn.

Registreren verplicht

Met een zorgvolmacht kunt u vermijden dat uw naasten bij een vrederechter moeten aankloppen. Want als u niets hebt geregeld, stelt de vrederechter een voorlopig bewindvoerder aan.

Een zorgvolmacht heeft alleen uitwerking als ze geregistreerd is in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten, dat door Fednot wordt beheerd. Dat kan via uw notaris of via de griffie van het vredegerecht.

Een zorgvolmacht moet verplicht door een notaris opgesteld worden als er schikkingen worden genomen over vastgoed, schenkingen en andere transacties waarvoor een notariële akte nodig is. Het is te allen tijde mogelijk een zorgvolmacht te herroepen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud