Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoeveel minder erfbelasting zal u betalen?

De Vlaamse regering bereikte vrijdag een akkoord over een verlaging van de tarieven van de erfbelasting. Wat verandert er?
Advertentie
'We verlagen de belastingdruk', benadrukt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). ©BELGA

‘We verlagen zoals beloofd de erfbelasting. De belastingdruk zal dankzij deze hervorming gevoelig dalen’, zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD).

De nieuwe tarieven moeten gelden vanaf 1 september 2018. Die datum valt samen met de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht van de federale regering.

Wie profiteert van de hervorming van de erfbelasting?

Langstlevende partner erft 50.000 euro belastingvrij

©Mediafin

Al sinds 2007 moet de langstlevende partner geen successierechten meer betalen op het deel in de gezinswoning dat hij of zij erft. Dat geeft partners woonzekerheid.

Nieuw is dat de langstlevende partner geen erfbelasting meer zal betalen op de eerste schijf van 50.000 euro aan roerende goederen zoals cash en beleggingen.

Dat is goed voor een belastingbesparing van 1.500 euro.

Voordeliger tarieven voor wie geen kinderen heeft

Erven van broer, zus, verdere familie of vriend is vandaag een dure aangelegenheid. De belastingdruk voor broers en zussen bedraagt gemiddeld 45 procent en voor verdere familie en vrienden gemiddeld 58 procent.

‘We verlagen de tarieven in de zijlijn. Dat is onder meer belangrijk voor de vele singles zonder kinderen. Door redelijkere tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze zelf willen’, zegt Tommelein.

Het hoogste tarief van 65 procent – dat moet opgehoest worden op het deel van de erfenis boven de 125.000 euro - verdwijnt. In de toekomst zal niemand meer dan 55 procent betalen op een erfenis.

55
procent
In de toekomst zal niemand meer dan 55 procent betalen op een erfenis.

Daarnaast worden ook kleinere erfenissen minder zwaar belast. Voor de eerste schijf van 35.000 euro komt er een nieuw tarief van 25 procent. Vandaag betalen broers en zussen op dat deel nog 30 procent, anderen 45 procent.

Belastingvermindering voor jongeren onder 21 jaar

Jongeren die voor hun 21ste hun beide ouders verliezen zullen geen erfbelasting moeten betalen op de gezinswoning.

Ze krijgen ook een vrijstelling tot 75.000 euro op de roerende goederen – zoals  geld en beleggingen – die ze van hun ouders erven. Die laatste vrijstelling levert een belastingbesparing van 3.750 euro op.

Gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

De ervende ouder zal een deel van de erfenis voor zichzelf kunnen houden en het andere deel doorsluizen naar zijn kinderen of stiefkleinkinderen.

Vaak komen erfenissen op latere leeftijd. De kinderen die van hun ouders erven hebben de erfenis financieel niet meer nodig en willen die liever naar hun eigen kinderen doorsluizen. Die staan immers nog aan de start van hun leven en kunnen een extra duwtje in de rug gebruiken.

Vandaag kan dat al met de vrijwillige erfenissprong, maar die wordt in de praktijk weinig of niet toegepast. Reden is dat het een alles-of-niets-verhaal is: de ervende ouder moet de volledige erfenis verwerpen ten gunste van zijn kinderen.

Nieuw is dat een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk wordt. De ervende ouder zal met andere woorden een deel van de erfenis voor zichzelf kunnen houden en het andere deel doorsluizen naar zijn kinderen. Er zal één jaar de tijd zijn om de erfenis kosteloos door te geven.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud