Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Klachten overspoelen Ombudsdienst notariaat

De Ombudsdienst voor het notariaat ontving sinds zijn oprichting drie klachten per dag. Dat meldt de Nederlandstalige ombudsman André Michielsens.
©ZAK

De Ombudsdienst ging officieel op 1 juni van start. Hij heeft een dubbele opdracht. Mensen kunnen er terecht met klachten die te maken hebben met de uitoefening van het notarisberoep. De dienst doet ook aanbevelingen om de werking van het notariaat te optimaliseren.

Ondanks amper publiciteit en de kalme vakantiemaanden ontving de dienst al 185 klachten in minder dan drie maanden. Dat zijn er gemiddeld drie per dag. ‘We zijn overrompeld’, zegt de Nederlandstalige ombudsman André Michielsens.

Volgens Michielsens komen alle klachten van particulieren, niet van bedrijven. ‘Twee derde van de klachten komt van Nederlandstaligen. Het overige derde van Franstaligen, maar het valt op dat velen van hen in Vlaams-Brabant wonen.’

Een derde van de dossiers heeft betrekking op de afwikkeling van echtscheidingen en nalatenschappen. ‘De cliënten verwachten dat de notaris het initiatief neemt, maar zien over het hoofd dat hij vaak geen initiatief mag nemen. Zo kan een notaris niets ondernemen als een advocaat vraagt de afwikkeling van een echtscheiding of een nalatenschap voorlopig stil te leggen.’

Communicatie

Dat brengt Michielsens bij een ander pijnpunt. Een gebrekkige communicatie, van de notaris naar zijn cliënten en omgekeerd. ‘Zo hebben cliënten veel vragen over de aangerekende erelonen en kosten en leggen de notarissen onvoldoende uit dat ook zij soms lang op de noodzakelijke documenten moeten wachten’, zegt de ombudsman.

Regelmatig ontvangt de Ombudsdienst klachten waarvoor hij niet bevoegd is. ‘We kunnen niet tussenkomen als mensen geen minnelijke oplossing meer nastreven. Onze taak bestaat erin te bemiddelen en een oplossing te zoeken. Maar als de cliënten echt het vel van een notaris willen, moeten ze zich tot andere instanties wenden.’

Mensen moeten zich dan richten tot het tuchtorgaan, de Provinciale Kamers van Notarissen of tot de Benoemingscommissie van het Notariaat. Als cliënten een schadevergoeding van een notaris willen, moeten ze zich tot de rechtbank wenden.

Klachten bij de Ombudsdienst voor het notariaat kunnen gratis worden ingediend, via brief, e-mail of online op www.ombudsnotaris. be. De dienst behandelt de klachten binnen 90 dagen, al is een verlenging mogelijk. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat financiert de dienst met een jaarlijkse dotatie van 350.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud