Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Open VLD haalt erfrechtvoorstellen opnieuw uit de kast

Vier kamerleden van Open VLD dienden een wetsvoorstel in voor de modernisering van het erfrecht. Inhoudelijk sluit het naadloos aan bij wat al voorlag onder de vorige regering, maar toen niet gestemd raakte.
Volgens het wetsvoorstel moeten families de mogelijkheid krijgen voorafgaand aan iemands overlijden afspraken te maken over de erfenis.

Het erfrecht is aan hervorming toe, dat is geen nieuws. Ook de vorige regering en de toen bevoegde minister Annemie Turtelboom (Open VLD) uitten al de ambitie om de regels die vaak nog uit de regeerperiode van Napoleon stammen, grondig te herschrijven. Maar de wetteksten raakten in de korte legislatuur niet goedgekeurd.

De nieuwe regering hernam in haar regeerakkoord dat er een hervorming moet komen. De nu bevoegde minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), heeft zich nog niet uitgesproken over de concrete invulling. Om hem tot spoed aan te zetten, dienen enkele Open VLD-kamerleden een wetsvoorstel in.

Inhoudelijk omvat dat geen nieuwe voorstellen maar wordt hernomen wat onder de vorige regering al voorlag. De discussie gaat met name over meer keuzevrijheid om te bepalen aan wie een erfenis toekomt. Daartoe moet worden uitgeklaard of de voorbehouden delen voor de kinderen beperkt worden, of ouders aanspraak maken op een voorbehouden deel en of men vooraf binnen de familie afspraken kan maken. Ook een ruimere definitie van wat een 'zorgenkind' is, ligt voor, omdat dit nu beperkt is tot ernstig geesteszieke kinderen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud