Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Ouder beding van aanwas blijft ook onder nieuwe regels geldig

Partners met een groot leeftijdsverschil kunnen elkaar in de praktijk niet langer bevoordelen via een beding van aanwas. Dat geldt niet voor contracten van voor 19 september 2018.
©Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

Koppels die niet getrouwd zijn en samen een gezinswoning kopen, maken vaak gebruik van een beding van aanwas. Daarmee verzekeren ze zich ervan dat de ene partner de woning volledig in handen krijgt als de andere overlijdt. Anders gezegd: bij een overlijden ‘wast’ - of groeit - het deel van de overledene aan bij dat van zijn partner.

Wat maakt zo’n beding interessant? ‘Het maakt dat goederen ten bezwarende titel bij de langstlevende belanden’, zeggen Eveline Van De Gejuchte en Evy Dhaene van Deknudt Nelis Advocaten. Een beding van aanwas is een kanscontract. ‘De overdracht van de woning gebeurt door de uitwerking van dat contract. Dat betekent dat het vastgoed niet geërfd wordt en er dus geen erfbelasting verschuldigd is.’

In het geval van vastgoed moet op het deel van de eerst overlijdende wel verkooprecht (10 procent) betaald worden. Dat is niet het geval als het beding van aanwas betrekking heeft op roerende goederen, zoals cash of beleggingen.

Ook voor gehuwden is het beding van aanwas een interessant instrument in de vermogensplanning. ‘Het moet dan wel gaan om eigen bezittingen van de partners’, zegt Van De Gejuchte. Die worden in het beding van aanwas opgenomen, zodat alles contractueel naar de andere partner gaat en geen erfbelasting verschuldigd is als een van beide sterft.

Gelijke inbreng

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft zich onlangs uitgesproken over hoe een beding van aanwas fiscaal behandeld wordt. Wat was het probleem? Zoals eerder gezegd is een beding van aanwas een kanscontract: wie het langst leeft, krijgt de ingebrachte bezittingen van de andere. Dat houdt in dat beide partners een gelijke kans van overleven moeten hebben.

‘Stel dat meneer X en mevrouw Y een beding van aanwas afsluiten. Meneer is 60 jaar en mevrouw 45 jaar. Dan is de kans dat meneer als eerste sterft natuurlijk veel groter. Om dat leeftijdsverschil te compenseren was het gebruikelijk dat de jongste persoon meer inlegde, als een soort financiële compensatie’, aldus Dhaene.

Om het belasting voordeel te krijgen moet er bij een nieuw beding van aanwas een gelijkwaardige levensverwachting zijn en de inleg moet gelijk zijn.

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) oordeelde in september vorig jaar evenwel dat er bij een beding van aanwas een gelijkwaardige levensverwachting moet zijn én dat de inleg gelijk moet zijn om het belastingvoordeel te krijgen. ‘Dat houdt dus in dat een ongelijke levensverwachting niet gecompenseerd kan worden met een ongelijke inleg. Schelen u en uw partner maar een paar jaar en behoren jullie tot dezelfde generatie, dan lijkt er zich volgens Vlabel geen probleem te stellen.’

Maar wat met de oude contracten? Het standpunt van Vlabel leek ook van toepassing op bedingen die in het verleden werden afgesloten. Waardoor toch erfbelasting betaald moest worden bij het overlijden van de partner als in een financiële compensatie door de jongste partner was voorzien.

‘Daar is eindelijk duidelijkheid over, dankzij een voorafgaande beslissing die 17 september 2019 gepubliceerd werd’, zegt Dhaene. ‘Daarin bevestigt Vlabel dat die zijn standpunt van 19 september 2018 niet retroactief zal toepassen en dat contracten waarbij er een ongelijke inbreng is om de ongelijke levensverwachting te compenseren, maar voor die datum zijn afgesloten ,toch aanvaard worden.’

Alternatieven

Voor wie nu een beding van aanwas afsluit, zijn er wel gevolgen. Voor partners met een groot leeftijdsverschil - maar ook broers of zussen - zijn wel alternatieven waardoor ze elkaar nog altijd (belastingvrij) kunnen bevoordelen. Dat kan met een schenking. Bij een schenking van roerende goederen bent u niet verplicht die te registreren en schenkbelasting te betalen. U neemt dan wel een risico. Want als de schenker binnen drie jaar overlijdt, moet de begunstigde toch erfbelasting betalen op wat hij ontving. De nieuwe Vlaamse regering wil die wachttijd optrekken tot vier jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud