Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Raak verlost van een ongewilde onverdeeldheid

Een woning in onverdeeldheid erven kan soms problemen opleveren, vooral als de kinderen het oneens zijn over de bestemming van de ouderlijke woning. Toch bestaan er manieren om die onverdeeldheid op te lossen.

Als één van de ouders overlijdt, en de woning was van beide ouders, dan erven de kinderen de blote eigendom van de helft van de gezinswoning en behoudt de langstlevende partner het vruchtgebruik. De kinderen kunnen niets ondernemen met de woning zonder de goedkeuring van de ouder, omdat het dak boven het hoofd van de langstlevende wettelijk beschermd wordt.

‘De wet bepaalt dat niemand kan worden verplicht in de onverdeeldheid te blijven’
Nathalie Labeeuw
Advocate Cazimir

Anders wordt het als ook die ouder overlijdt. In dat geval komt de gezinswoning in de nalatenschap en kunnen de kinderen vrij beschikken over de woning. Als u broers of zussen hebt, is sprake van onverdeeldheid. Dat kan problemen opleveren als de kinderen het niet eens zijn over wat met de ouderlijke woning moet gebeuren.

Als u met anderen mede-eigenaar van een woning bent, is de bewegingsruimte beperkt, al heeft u wel enkele rechten. Zo kunt u, zonder goedkeuring van de anderen, alle daden van ‘behoud en voorlopig beheer’ stellen. Het gaat dan om dringende herstellingen die waardeverlies voorkomen. Denk aan het herstel van het dak bij stormschade of de herstelling van een verwarmingsketel. De kosten van die herstellingen mogen in de onverdeeldheid worden gebracht.

50%
Erfdeel
Bij het overlijden van één van de ouders erven de kinderen de blote eigendom van de helft van de gezinswoning. Maar omdat de langstlevende partner het vruchtgebruik houdt, kunnen de kinderen niets met de woning doen zonder goedkeuring van de langstlevende ouder.

Hetzelfde geldt voor het betalen van de onroerende voorheffing. Ook dat kunt u op eigen houtje doen. Als de woning verhuurd wordt, en de huurder blijft in gebreke, dan kunt u hem aanmanen te betalen.

Uiteraard zijn daar grenzen aan. Het installeren van een nieuwe badkamer, het pand verhuren of een huurcontract opzeggen kan niet zonder de goedkeuring van alle kinderen. De woning verkopen al helemaal niet.

Schatting

Dat betekent niet dat u tot in de eeuwigheid aan die onverdeeldheid blijft vasthangen. ‘De wet bepaalt dat niemand kan worden verplicht in de onverdeeldheid te blijven’, zegt Nathalie Labeeuw, advocate bij Cazimir. ‘Wie er wil uitstappen, kan op elk moment een zogenaamde uitonverdeeldheidtreding vragen aan de rechter. Die zal in dat geval een notaris-vereffenaar aanstellen die de partijen samenroept om de nalatenschap te vereffenen en te verdelen.’

‘In de praktijk komen we in de meeste gevallen wel tot een minnelijke schikking en een verdeling waarin alle partijen zich kunnen vinden.'
Bart Van Opstal
Notaris

In de praktijk komt de eerste stap erop neer dat een schatter wordt aangesteld om de waarde van de woning te bepalen. Die schatting is bij voorkeur bindend. Als alle kinderen daarmee akkoord gaan, kan worden overgegaan tot een verkoop uit de hand. Komen de kinderen niet tot een akkoord, dan wordt overgegaan tot een openbare verkoop. Het gaat dan om een gerechtelijke verkoop.

‘In de praktijk komen we in de meeste gevallen wel tot een minnelijke schikking en een verdeling waarin alle partijen zich kunnen vinden’, zegt notaris Bart van Opstal. ‘Slechts in uitzonderlijke gevallen moeten we tot een openbare verkoop overgaan’, vervolgt hij.

Gewilde onverdeeldheid

Dezelfde procedure kan ook worden gevolgd bij gewilde onverdeeldheden, al zijn er enkele nuances. ‘In dat geval is de onverdeeldheid het resultaat van een vrijwillige keuze. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die samen beslissen iets te kopen. Als bij zo’n onverdeeldheid geen termijn afgesproken is, kunt u er ook uitstappen als de oorspronkelijke bedoeling verdwenen is’, zegt Labeeuw.

‘Dat is het geval als twee partners in onverdeeldheid een woning hebben gekocht. Als die partners beslissen uit elkaar te gaan, dan valt de reden voor de onverdeeldheid ook weg.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud