Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Scheiding maakt geen einde aan schenking tussen exen

Sinds 1 september maakt een echtscheiding niet langer automatisch een einde aan de schenking die u eerder aan uw echtgenoot of echtgenote deed.
Loopt uw huwelijk op de klippen, dan moet u eerder gedane schenkingen voortaan uitdrukkelijk herroepen. ©Photo News / Karim Ibourki

Het gebeurt vaak dat gehuwde partners elkaar een beleggingsportefeuille of andere waardevolle goederen schenken.

Als een gehuwde man bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille schenkt aan zijn vrouw ter waarde van 100.000 euro, dan valt die schenking buiten de nalatenschap van de man als die jaren later overlijdt. De langstlevende echtgenote moet er dan geen erfbelastingen op betalen. 

'De voorwaarde is dat er schenkbelastingen zijn betaald of dat er minstens drie jaar zijn verstreken nadat de man de schenking heeft gedaan', zegt advocaat Bart Verdickt ( Greenille by Laga)

Schenkingen tussen echtgenoten zijn een interessante planningstechniek als er geen kinderen zijn of voor zover de reserve van de kinderen niet wordt aangetast.

Overlijdt de begunstigde echtgenote eerst, dan kan de man garanderen dat hij de geschonken goederen via 'een beding van terugkeer' weer in handen krijgt. 

Omgekeerd, kan de vrouw ook eigen goederen schenken aan haar man met een beding van terugkeer. Als de echtgenoot dan eerst overlijdt, kan de weduwe weer over de schenking beschikken. 

Die planningstechniek is interessant voor gehuwde stellen zonder kinderen of als de schenkingen het reservataire erfdeel van de kinderen niet aantasten. 'Als de schenkingen de reserve van de kinderen aantasten, kunnen die de waarde van de schenking volledig of gedeeltelijk terugeisen', vervolgt Verdickt. 

→ Hoeveel kost schenken? Op een schenking moet u doorgaans schenkbelasting betalen. Met onze tool kunt u uitrekenen hoe hoog die belastingfactuur oploopt.

Echtscheiding

Tot 1 september vervielen die schenkingen bij een echtscheiding automatisch, tenzij de echtgenoten daarover andere afspraken hadden gemaakt. 

Maar dat is veranderd door het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat op 1 september in werking is getreden, meldt het tijdschrift Trends. 'De schenkingen vervallen niet meer automatisch als een koppel scheidt.'

'Dat geldt voor alle verzoeken tot echtscheiding die op of na 1 september zijn ingeleid, ook al zijn de schenkingen eerder gebeurd', preciseert Verdickt. 'Was de echtscheidingsprocedure op 1 september al lopende, dan vervalt de schenking wel nog automatisch.'

Het maakt niet uit of de schenking is gedaan via een handgift, een bankgift of via een akte voor de notaris, bijvoorbeeld als het de schenking van een stuk grond of een appartement betreft. 

Herroepen

Het gevolg is dat de echtgenoten bij een scheiding de eerder gedane schenking uitdrukkelijk moeten herroepen, als ze dat wensen. 

De wetgever preciseert niet hoe. Maar het is aangewezen om dat te doen op een bewijskrachtige manier, bijvoorbeeld via een aangetekende brief of een notariële akte. De schenker moet niet uitleggen waarom hij de schenking herroept.

De vraag is of een gescheiden partner de schenking nog kan herroepen nadat de echtscheiding is uitgesproken. 'Dat kan tenzij de echtgenoten afstand hebben gedaan van het recht om een schenking te herroepen in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming', stelt Verdickt. 

Ook nadat de echtscheiding is uitgesproken, kan de ex een schenking nog herroepen tenzij hij afstand deed van dat recht of de schenking gebeurde in het huwelijkscontract.

Bart Vercikt
Advocaat

Het is ook opletten als u een schenking deed in uw huwelijkscontract toen er nog geen vuiltje aan de lucht was. Want dan kan de schenking alleen worden herroepen als dat huwelijkscontract nadien wordt gewijzigd. 'Maar dan moeten de echtgenoten het daarover eens zijn. Als er huwelijksproblemen zijn, is die kans nihil. In feite is de schenker zijn schenking dan kwijt', stelt de advocaat.  

Alleen eigen goederen

Merk wel op dat echtgenoten alleen eigen goederen aan elkaar kunnen schenken, en niet de goederen die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. 

Erfenisgids 2018

Big bang voor wie erft en trouwt. 

De Erfenisgids is op 1/9 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Schenkingen zijn perfect mogelijk voor wie is gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Dan is er geen gemeenschappelijk vermogen en hebben de huwelijkspartners alleen eigen goederen. 

Wie gehuwd is onder het wettelijk stelsel (of zonder huwelijkscontract), kan alleen goederen schenken die hij/zij al had voor het huwelijk of die hem/haar tijdens het huwelijk door een erfenis te beurt zijn gevallen.

Andere huwelijkse voordelen 

Voor andere huwelijkse voordelen zoals een lang-leeft-alclausule blijft alles bij het oude. Die komen bij een echtscheiding nog altijd automatisch te vervallen. 

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.