Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Stiefkinderen niet meer benadeeld bij schenkingen

De Vlaamse overheid doet een nieuwe stap in de modernisering van het erfrecht: stief- en zorgkinderen worden gelijkgeschakeld met natuurlijke kinderen voor de schenkingsrechten.
Advertentie
©shutterstock

Vanaf 17 januari betalen stief- en zorgkinderen dezelfde schenkingsrechten als natuurlijke kinderen op een schenking van hun stief- of zorgouder. Dat zijn de belastingen die moeten worden betaald op een geregistreerde schenking. Een dergelijke gelijkschakeling bestond al langer voor de successierechten die op een erfenis betaald moeten worden.

Het aantal nieuw samengestelde gezinnen, waarin kinderen uit een vorige relatie opgroeien, neemt toe. Als een stiefouder tot nu schonk aan zijn natuurlijke kinderen en zijn stiefkinderen, dan genoten de natuurlijke kinderen de laagste schenkingstarieven ‘in rechte lijn’, terwijl stiefkinderen werden belast tegen het hogere tarief ‘andere personen’. Ook zorgkinderen betalen voortaan de laagste schenkingstarieven op een schenking van een zorgouder.

Besparing

De gelijkschakeling levert een belangrijke belastingbesparing voor de stief- en zorgkinderen op. Hoeveel dat is, hangt af van wat er geschonken wordt. Bij de schenking van roerende goederen, zoals cash of effecten, betalen kinderen 3 procent schenkingsrechten. Tot nu toe gold voor stief- en zorgkinderen een tarief van 7 procent. Voor de schenking van vastgoed hangen de tarieven niet enkel af van de verwantschap, maar ook van de waarde van het vastgoed. De tarieven voor kinderen schommelen tussen 3 en 30 procent (zie tabel), die voor ‘andere personen’ tussen 30 en 80 procent.

Wat is een stiefkind? De stiefouder moet gehuwd, wettelijk of minstens een jaar feitelijk samenwonen met de natuurlijke ouder. Een zorgkind woonde voor zijn 21ste minstens drie achtereenvolgende jaren bij een zorgouder en kreeg er de hulp en de verzorging zoals ouders dat normaal doen. ‘Wie ooit een zorgkind in zijn gezin opvoedde, kan te allen tijde schenken aan dat kind tegen de gunstige tarieven. Dat kan ook nog als het kind al lang niet meer in het gezin woont’, zegt Nathalie Labeeuw, advocate bij Cazimir. De inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op adres van de zorgouder is het makkelijkste bewijs dat het om een zorgkind gaat.

‘De lagere schenkingstarieven gelden ook als de natuurlijke ouder al is overleden voor de schenking door de stief- of zorgouder’, zegt Labeeuw. Het volstaat dat de schenker samenwoonde met de natuurlijke ouder op het ogenblik van diens overlijden.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud