Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Stiefkinderen ongehuwd koppel gelijk bij erfenis

Voortaan betalen alle stiefkinderen hetzelfde tarief als kinderen wanneer ze erven van hun stiefouder. Zelfs als de stiefouder overlijdt na de biologische ouder en als de stiefouder niet gehuwd was met de ouder.
Advertentie

Tot nu toe konden de stiefkinderen die erven van de stiefouder enkel het voordelige tarief ‘in rechte lijn’ genieten als de stiefouder overleed vóór de biologische ouder. Een voorwaarde was dat de ouder en de stiefouder wettelijk of minstens een jaar ononderbroken feitelijk moesten samenwonen op het ogenblik van het overlijden van de stiefouder. Dat kon dus enkel het geval zijn als de ouder nog in leven was wanneer de stiefouder overleed.

Een nieuw Vlaams decreet, dat retroactief vanaf 20 december 2012 wordt toegepast, brengt daar verandering in. Het is van belang voor hersamengestelde gezinnen met kinderen uit een vorige relatie waarvan de partners niet gehuwd zijn, geeft advocaat Nicolas Geelhand de Merxem aan.

De voorwaarde van samenwonen zal worden beoordeeld op het moment van het overlijden van de ouder. Dat scheelt een slok op de borrel. Want daardoor betalen stiefkinderen die erven van hun stiefouder nadat de ouder overleden is niet langer het dure tarief voor ‘vreemden’ dat oploopt tot 65 procent. Ze genieten het veel voordeligere tarief ‘in rechte lijn’.

‘Het decreet maakt overigens een einde aan de discriminatie tussen hersamengestelde gezinnen waarvan de partners ongehuwd samenwonen en hersamengestelde gezinnen waarvan de partners wel gehuwd zijn’, merkt Geelhand de Merxem op. Voor gehuwde koppels is de volgorde waarin de ouder en de stiefouder overlijden al langer irrelevant. Die zogenaamde ‘echte stiefkinderen’ genieten al langer het tarief ‘in rechte lijn’ als ze erven van de stiefouder.

Let wel op: het betekent nog altijd niet dat stiefkinderen automatisch erven van hun stiefouder. In tegenstelling tot ‘eigen’ kinderen zijn stiefkinderen geen wettelijke erfgenamen. Stiefouders die hun stiefkinderen iets willen nalaten, moeten daarvoor nog steeds zelf een initiatief nemen, zoals een testament opstellen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud