Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Tot eind augustus om te kiezen tussen oude en nieuwe erfregels

Hebt u al een successieplanning uitgewerkt of schenkingen gedaan? U hebt tot 31 augustus de tijd om te kiezen voor de oude erfregels.
©BELGA

Op 1 september treedt het nieuwe erfrecht in werking. De nieuwe regels gelden voor alle erfenissen die vanaf die datum moeten verdeeld worden. Ook als u al eerder een schenking gedaan hebt, zullen de nieuwe regels daarop worden toegepast. Maar dat zal niet altijd overeenstemmen met het opzet van de schenker.

‘Om bestaande successieplanningen niet in de war te sturen, willen we iedereen de kans geven aanspraak te doen op bepaalde aspecten van de oude regelgeving. Bij families waar al heel wat schenkingen gebeurden, kan dit in bepaalde gevallen voor een gerust gevoel zorgen’, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Verklaring van behoud

Wie wenst dat zijn erfenis toch aan bepaalde oude regels wordt onderworpen, kan een zogenaamde ‘verklaring van behoud’ afleggen bij een notaris. Dat kan ten laatste op 31 augustus 2018. De ministerraad keurde een Koninklijk Besluit goed dat verzekert dat dergelijke verklaring ingeschreven worden in het Central Register van Testamenten, dat beheerd wordt door de Federatie van het Notariaat. De verklaring geldt steeds voor alle schenkingen die gebeurd zijn voor 1 september 2018.

‘Mensen hebben er baat bij om er tijdig over na te denken en hun wensen te bespreken met hun notaris’, klinkt bij de notarisfederatie. ‘Aangezien de verklaring van behoud ten laatste op 31 augustus 2018 kan worden afgelegd, gaan mensen die in de afgelopen jaren al aan successieplanning hebben gedaan best nog voor de zomer langs bij hun notaris om tijdig te checken of het voor hen nuttig is om een verklaring af te leggen. Zo zijn ze zeker dat hun nalatenschap wordt geregeld op de manier dat zij dit voor ogen hebben.’

Waarom kiezen?

Het nieuwe erfrecht wijzigt de regels van hoe een gedane schenking moet gewaardeerd worden. Want bij een verdeling van een erfenis wordt niet alleen rekening gehouden met wat een overledene nog bezit, maar ook met alles wat hij tijdens zijn leven ‘als voorschot op de erfenis’ heeft weggeschonken.

Vandaag verschillen de waarderingsregels voor geschonken roerende goederen (zoals geld) en onroerende goederen (zoals huizen, appartementen en gronden). Voor roerende goederen geldt de waarde op de dag van de schenking, maar voor vastgoed wordt gekeken naar de waarde op de dag van de verdeling van de erfenis.

37.538
Schenkingsakten
Vorig jaar werden 37.538 schenkingsakten verleden.

Stel dat een ouder aan een kind 100.000 euro cash heeft geschonken en aan het andere kind een appartement van dezelfde waarde. Ook al was het de bedoeling om elk kind evenveel te geven, toch kan dat op het moment van overlijden anders uitdraaien. Het geschonken geld zal nog altijd gewaardeerd worden op 100.000 euro, maar het appartement kan door de prijsstijging op de vastgoedmarkt fors meer waard zijn.

Daarbij komt dat een aantal erfgenamen – waaronder de kinderen – altijd recht hebben op een minimumdeel van de erfenis. Als de overledene tijdens zijn leven te veel heeft weggeschonken, moeten er een herverdeling komen. Daarom moeten de  geschonken goederen teruggegeven worden, in het vakjargon een inbreng. In de huidige erfregels moet het vastgoed zelf teruggegeven worden, wat betekent dat een erfgenaam het vastgoed dat hij vroeger geschonken kreeg kan verliezen.

Daar komt in het nieuwe erfrecht verandering in. Alle schenkingen – dus ook vastgoed – zullen gewaardeerd worden op de dag van de schenking. Ook een eventuele inbreng zal voortaan in waarde gebeuren, zonder het vastgoed zelf moet teruggeven worden.

Vorig jaar werden 25.897 onroerende goederen geschonken en 11.944 roerende goederen. In totaal werden dus 37.538 schenkingsakten voor een notaris verleden.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud