Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Twee op drie huwelijkscontracten pas tijdens huwelijk gesloten

Een huwelijkscontract biedt nu meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van nieuw samengestelde gezinnen.
Een kwart van de koppels stelt een huwelijkscontract op voor het zijn ja-woord geeft.

Huwen heeft belangrijke gevolgen voor uw vermogen. Wie geen huwelijkscontract opstelt, valt automatisch onder het wettelijk stelsel. Daarbij vallen alle (beroeps)inkomsten vanaf de trouwdag in het gemeenschappelijk vermogen, zeg maar een gemeenschappelijke pot die u met uw huwelijkspartner deelt.

500 euro
Huwelijkscontract
Het opstellen van een huwelijkscontract kost zo'n 500 euro.

Naast het gemeenschappelijk vermogen behoudt iedere echtgenoot een eigen vermogen. Dat omvat alles wat een partner voor het huwelijk bezat en de schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk te beurt vallen. Wie zich niet in die wettelijke regeling kan vinden, kan bij de notaris een huwelijkscontract laten opstellen.

Van de zowat 45.000 nieuwe huwelijken in 2019 werd bijna een op de vier afgesloten met een huwelijkscontract. Die 12.844 huwelijkscontracten tussen aanstaande echtgenoten zijn een derde van het totale aantal huwelijkscontracten. Ook 23.914 reeds gehuwde koppels sloten in 2019 een huwelijkscontract.

Scheiding van goederen

Aanstaande echtgenoten die een huwelijkscontract afsluiten, kiezen steeds vaker voor een scheiding van goederen. Vorig jaar kozen zeven op de tien koppels voor dat huwelijksvermogensstelsel, tegenover zes op de tien vijf jaar geleden. Daarbij is er geen gemeenschappelijk vermogen. Iedere echtgenoot heeft zijn eigen fortuin, waarin de eigen beroepsinkomsten terechtkomen. In principe staan de echtgenoten ook in voor de betaling van de eigen schulden.

Wie hertrouwt, hoedt er zich voor veel goederen gemeenschappelijk te maken.
Bart van Opstal
Woordvoerder van Notaris.be

'De aanstaande echtgenoten kiezen vaak voor scheiding van goederen als ze al eens getrouwd waren en/of kinderen hebben uit eerdere relaties', zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. 'Dat koppels steeds meer kiezen voor dat huwelijksregime is een logisch gevolg van het feit dat er ook meer nieuw samengestelde gezinnen zijn. Wie hertrouwt, hoedt er zich voor veel goederen gemeenschappelijk te maken.'

Sinds september 2018 hebben partners ook de mogelijkheid bij scheiding van goederen een zekere solidariteit in te bouwen. Dat is om te vermijden dat een van de partners met lege handen achterblijft als het huwelijk op de klippen loopt of een van beiden overlijdt.

Tijdens het huwelijk

Ook tijdens het huwelijk kunnen de echtgenoten een huwelijkscontract sluiten of aanpassen. Steeds meer koppels doen dat: vorig jaar was er een stijging met 13 procent.

Meestal gooien de gehuwden het wettelijk stelsel niet helemaal overboord. Bij zes op de tien gehuwde koppels is het zogenaamde conventioneel gemeenschapsstelsel de belangrijkste keuze. Daarbij wordt het wettelijk stelsel in grote lijnen behouden, maar wordt het her en der aangepast.  

Bij nieuw samengestelde gezinnen wordt het erfrecht van de partner vaak ingeperkt.

'Meestal gaat het om echtgenoten die een keuzebeding in het huwelijkscontract opnemen. Daarmee kan de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van de andere kiezen welke goederen hij of zij uit het gemeenschappelijk vermogen wil behouden en welke goederen mogen overgaan op de kinderen', legt notaris van Opstal uit. Zo’n beding kan nuttig zijn als er kinderen zijn. Want volgens de wettelijk regels moet de langstlevende echtgenoot de zeggenschap over een belangrijk deel van het geërfde vermogen met de kinderen delen.

Bij nieuw samengestelde gezinnen met kinderen uit een vorige relatie is de zogenaamde Valkeniers-clausule populair. Daarbij wordt het wettelijk erfrecht van de langstlevende partner ingeperkt. 'Sinds 1 september 2018 is het mogelijk in een huwelijkscontract te voorzien dat een echtgenoot bij het overlijden van zijn of haar partner niet het vruchtgebruik op de woning en de huisraad krijgt, maar enkel een beperkt recht van gebruik en bewoning van minimum zes maanden na het overlijden', zegt van Opstal.

Prijs

Hoeveel het kost om een huwelijkscontract op te stellen, hangt onder andere af van de complexiteit van het dossier, het aantal afspraken en of vastgoed in het huwelijk wordt gebracht. U kunt vooraf een kostenberekening vragen aan uw notaris.

De prijs voor een huwelijkscontract zonder inbreng van vastgoed bedraagt zowat 500 euro, met vastgoed zowat 1.200 euro. Reken voor een wijziging van een huwelijkscontact zonder inbreng van vastgoed op 750 euro. De bedragen zijn voor beide echtgenoten samen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud