Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Villavennootschap aan 0% schenken kan niet

Een omzendbrief verduidelijkt welke familiebedrijven geschonken kunnen worden tegen 0%. Het kan niet met villavennootschappen, maar wel met managementvennootschappen.
©Piet den Blanken/Hollandse Ho...

Begin dit jaar heeft Vlaanderen de regels voor het schenken en erven van familiebedrijven op zijn kop gezet. Een familiebedrijf erven tegen 0% kan niet meer. Het kost voortaan 3% of 7% aan successierechten. Het familiebedrijf schenken daarentegen kan voortaan gratis. Vlaanderen wil zo ondernemers stimuleren de overdracht van hun bedrijf actief voor te bereiden.

Complex en onduidelijkheid

Het klinkt eenvoudig en logisch. ‘Maar de nieuwe regels zijn zo complex en onduidelijk dat ze veel onzekerheid in de hand werken. Verduidelijking drong zich dus op. Een omzendbrief die eind augustus in het Staatsblad verscheen heeft enkele van die onduidelijkheden uitgeklaard’, zegt Ann Maelfait, advocate bij Rivus. De omzendbrief beantwoordt onder andere de cruciale vraag welke familiebedrijven wel en welke niet geschonken kunnen worden aan 0%.

Belastingadministratie

‘Ook al stond in het voorbereidende werk het tegendeel , managementvennootschappen komen wel degelijk in aanmerking voor het gunstregime’, geeft Olivier De Keukelaere van advcoatenkantoor Cazimir aan.  Dat geldt ook voor bepaalde patrimoniumvennootschappen. Nochtans had Vlaanderen wel degelijk de bedoeling om alle patrimoniumvennootschappen uit te sluiten.  ‘’De omzendbrief geeft de ondernemer die kan bewijzen dat het betrokken vastgoed geen privaat patrimonium is, toch recht op het 0%-tarief. Een vreemd criterium’, vindt Ann Maelfait. ‘De circulaire legt niet uit wat precies bedoeld wordt met ‘geen privaat patrimonium’. Maar bij de Vlaamse Belastingadministratie valt te horen dat men eigenlijk enkel de ‘villa-vennootschappen’ wil uitsluiten’, zegt Olivier De Keukelaere van kantoor Cazimir. De advocaat wijst er bovendien op dat in bepaalde gevallen villa-vennootschappen alsnog in aanmerking kunnen komen voor de 0%.

Verdachte periode

Voorts brengt de omzendbrief ook duidelijkheid over wanneer de zogenaamde 'verdachte periode' verlengd wordt van de traditionele 3 naar 7 jaar. 'Die langere periode van 7 jaar geldt enkel voor niet-geregistreerde schenkingen via bijvoorbeeld handgift of Nederlandse notaris van familiebedrijven die wel degelijk in aanmerking komen voor het 0%-tarief. Wie dus een patrimoniumvennootschap die niet in aanmerking komt voor het 0%-tarief zou schenken voor Nederlandse notaris, moet enkel rekening houden met de normale risicoperiode van 3 jaar', legt Ann Maelfait uit.

Interpretatieproblemen

Advocaat Philippe Hinnekens van Eubelius merkt op dat ‘de omzendbrief op bepaalde punten voorwaarden toevoegt. Gelijkaardige situaties worden daardoor ongelijk behandeld, zonder dat hiervoor enige verantwoording bestaat’. De Keukelaere besluit: ‘De circulaire brengt verduidelijking op een aantal punten, maar in de praktijk blijven heel wat interpretatieproblemen onopgelost.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud