Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wallonië maakt vastgoed schenken goedkoper

Op 1 september betaalt wie vastgoed schenkt en in Wallonië woont minder schenkbelasting. Het verminderd tarief bij de schenking van de gezinswoning wordt dan weer afgeschaft.
©Ã‚© Comstock Select/Corbis

Binnen iets minder dan een week worden onroerende schenkingen en beetje minder belast en wordt het mogelijk een deel van de betaalde schenkingsrechten terug te krijgen als de persoon die het onroerend goed krijgt energiebesparende werken laat uitvoeren. Een detailoverzicht van alle nieuwigheden.

1. Nieuwe tarieven

Het Waals Gewest zet zich zo op één lijn met de andere Gewesten op het vlak van onroerende schenkingsrechten. Vanaf nu zijn er nog slechts vier schijven, waarvoor twee tarieven mogelijk zijn afhankelijk van de familiale band tussen de begiftigde en de schenker. Zo wordt het maximumtarief in rechte lijn en tussen partners teruggeschroefd van 30 procent naar 27 procent. Schenkingen tussen ooms, neven en alle andere personen worden nog slechts belast aan maximaal 40 procent tegenover 50 procent daarvoor.

Een overzicht: 

  • Schenkingen tussen 0 en 150.000 euro worden belast aan 3 procent voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) en aan 10 procent tussen alle andere personen;
  • Schenkingen tussen 150.001 euro en 250.000 euro worden belast aan 9 procent voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) en aan 20 procent tussen alle andere personen;
  • Schenkingen tussen 250.001 euro en 450.000 euro worden belast aan 18 procent voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) en aan 30 procent tussen alle andere personen; 
  • Schenkingen hoger dan 450.000 euro worden belast aan 27 procent voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) en aan 40 procent tussen alle andere personen;

Wanneer bijvoorbeeld een ouder aan zijn kind een huis schenkt dat 164.000 euro waard is, kost dat nog slechts 5.760 euro tegenover 9.510 euro vandaag.

 

2. Vermindering voor energiebesparende werken

Als de begiftigde in een woning die hij heeft gekregen energiebesparende werken uitvoert, krijgt hij een deel van de schenkingsrechten terugbetaald. De teruggave bedraagt 25 procent van de prijs van de werken (btw inbegrepen) met een absoluut maximum van 2.500 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

- de begiftigde heeft binnen het jaar volgend op de schenkingsovereenkomst de woning betrokken als hoofdverblijfplaats;

- de begiftigde heeft er zijn hoofdverblijfplaats gedurende een ononderbroken termijn van minimum drie jaar behouden, te rekenen vanaf de dag dat hij de woning heeft betrokken als zijn hoofdverblijfplaats;

- de begiftigde heeft binnen de drie jaar volgend op de schenkingsovereenkomst uitgaven gemaakt en betaald voor energiebesparende werken in de geschonken woning.

 

3. Afschaffing van het voorkeurtarief voor de gezinswoning

Bij schenkingen die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats, wordt het voorkeurtarief afgeschaft. Dankzij dat tarief kon een schenking aan een verlaagd tarief gebeuren voor zover de schenker het geschonken deel in volle eigendom overdroeg. De schenker verloor daardoor een deel van zijn vruchtgebruik. De daling van de tarieven voor onroerende schenkingen maakt dit voorkeurtarief minder interessant of alleszins minder aantrekkelijk. Bovendien krijgt de schenker de mogelijkheid om ook na zijn schenking voor 100 procent van zijn vruchtgebruik te genieten.

Oude schenkingen niet belast in erfovereenkomst

Wallonië biedt naar het voorbeeld van Vlaanderen geruststelling voor families die een erfovereenkomst willen afsluiten – zoals de het nieuwe erfrecht hen dat vanaf 1 september toelaat – waarin eerder niet-geregistreerde schenkingen werden gedaan.

Het Waals decreet preciseert dat families vrijgesteld kunnen worden van de betaling van 3,3 procent registratierechten (of 5,5 procent indien niet in rechtstreekse lijn of tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden) op door hen eerder gedane niet-geregistreerde schenkingen. In Vlaanderen gebeurt deze vrijstelling automatisch.

Na de aankondiging van de hervorming van het erfenisrecht bleef er immers onzekerheid bestaan. Want het feit dat eerder gedane schenkingen werden vermeld in een erfovereenkomst – die verplicht moet worden geregistreerd – riep de vraag op of die eerder gedane schenkingen daardoor belast zouden worden. In Wallonië kan de schenker dus kiezen om op het ogenblik dat hij de overeenkomst ondertekent de eerder gedane schenkingen al dan niet te laten registreren.

Het Brussels Gewest heeft nog geen tekst in die zin goedgekeurd.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud