Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wees niet te gul als u schenkt

Het schenken van vastgoed is een populaire manier om minder erfbelasting te moeten betalen. Toch is een schenking niet voor iedereen een goede optie, want gegeven is gegeven.
©Shutterstock

Via een schenking vermijdt u dat uw erfgenamen erfbelasting op het geschonken goed moeten betalen. Die factuur ligt doorgaans hoger dan bij een schenking. Dat maakt van schenken een fiscaal interessant alternatief.

Wie vastgoed schenkt, moet altijd bij een notaris passeren. Dat is niet het geval bij het schenken van roerende goederen, zoals geld of juwelen. Dat kunt u via de notaris afhandelen, maar dat hoeft niet.

‘Vanuit fiscaal oogpunt is een schenking een goedkope manier om uw vermogen over te dragen aan de volgende generatie. Maar soms moeten we mensen wat afremmen’
Bart Van Opstal
Woordvoerder Notaris.be

Het voordeel van een geregistreerde schenking is dat u definitief met de fiscus hebt afgerekend: de begunstigde betaalt de schenkbelasting en daarmee is de kous af. Als u ervoor kiest de schenking niet te laten registreren - en dus via een hand- of bankgift werkt - loopt u het risico dat uw erfgenamen toch nog erfbelasting moeten betalen. Dat zit zo: bij een niet-geregistreerde schenking (van roerende goederen) moet de schenker nog drie jaar leven om safe te zijn. Sterft u binnen de drie jaar na de schenking, dan komt die in de nalatenschap terecht en moet er erfbelasting op betaald worden. Vanaf 2021 wil de Vlaamse regering die verdachte periode verlengen naar vier jaar.

Schenkbelasting

Voor de schenking van vastgoed heeft u geen keuze: die moet altijd bij notariële akte gebeuren en is dus onderhevig aan schenkbelasting. Het tarief dat de begunstigde betaalt, hangt af van de waarde van het geschonken goed en van de verwantschap met de schenker. Het tarief voor vastgoedschenkingen varieert van 3 tot 27 procent voor een schenking in rechte lijn (bijvoorbeeld tussen ouder en kind) en van 10 tot 40 procent tussen alle andere personen (bijvoorbeeld tussen broer en zus). Hoe duurder het vastgoed, hoe meer schenkbelasting u betaalt.

‘Om optimaal te genieten van de tarieven kunt u vastgoed in stukjes schenken. Dat noemen we de salamitechniek. Tot 150.000 euro betaalt u slechts 3 procent schenkbelasting. Een koppel met twee kinderen kan op die manier vastgoed tot 600.000 euro in één keer aan het laagste tarief schenken’, weet notaris Bart Van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be. Het gaat dan om vier schenkingen: elk van de ouders schenkt aan elk van de kinderen.

21.924
vastgoedschenkingen
Tussen januari en november noteerden de notarissen 21.924 vastgoedschenkingen, een klim met 15 procent.

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht vorig jaar heeft u meer vrijheid om te schenken aan wie u wilt. ‘Die grotere vrijheid wordt ook benut in het kader van de successieplanning’, weet Van Opstal. Uit cijfers van de notarissen bleek deze week dat steeds meer ouders een woning of bouwgrond aan hun kinderen schenken. Tot eind november registreerden de notarissen in ons land 21.924 vastgoedschenkingen, ruim 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Doorgeefschenking

Daarnaast hebben ouders in Vlaanderen sinds 1 september 2018 de mogelijkheid een van schenkbelasting vrijgestelde doorgeefschenking te doen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. ‘Ouders kunnen goederen die ze zelf erven, maar niet nodig hebben, binnen het jaar na de erfenis ‘doorschenken’ aan de kinderen’, zegt Van Opstal. De schenking moet bij notariële akte gebeuren, ook als het om roerende goederen gaat.

Toch denkt u het best twee keer na vooraleer u iets wegschenkt. ‘Vanuit fiscaal oogpunt is een schenking een goedkope manier om uw vermogen over te dragen aan de volgende generatie. Maar soms moeten we mensen wat afremmen’, zegt Van Opstal. Er is één principe waar u het best rekening mee houdt bij schenkingen: gegeven is gegeven.

‘We raden mensen aan zich af te vragen of ze de te schenken goederen of de inkomsten ervan niet meer nodig zullen hebben.'
Bart Van Opstal
Woordvoerder Notaris.be

‘We raden mensen aan zich af te vragen of ze de te schenken goederen of de inkomsten ervan niet meer nodig zullen hebben. We worden steeds ouder, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Denk aan de prijs van een rust- en verzorgingstehuis. Vaak volstaat het pensioen niet om de factuur te betalen. We zien dat de gezinswoning in dat geval een appeltje voor de dorst kan zijn. Maar als je die wegschenkt, zit je op je oude dag niet meer in een comfortabele positie.’

Er bestaan evenwel manieren om toch een deel van de controle te behouden. Zo kunt u schenken met behoud van vruchtgebruik. U schenkt het goed dan niet volledig weg, maar enkel de blote eigendom. Het vruchtgebruik blijft bij u, zodat u nog kunt genieten van bijvoorbeeld de huurinkomsten of - in het geval van roerende goederen - de dividenden of de intresten. Ook daarvoor is een notariële akte nodig.

‘U kunt bij de notariële akte ook een speciale clausule inlassen, waarbij u een last koppelt aan de schenking. U kunt dan bijvoorbeeld opnemen dat u per maand een bepaalde som krijgt als aanvulling op uw pensioen. Natuurlijk moeten de begunstigden daar wel akkoord mee gaan’, besluit Van Opstal.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud