Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wordt erven van suikernonkel goedkoper?

Wie in Vlaanderen erft van een oom of tante als de eigen ouders overleden zijn, betaalt wellicht straks een pak minder successierechten. Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) ontdekte een anomalie in de wet en die wordt nu zo snel mogelijk rechtgezet.

Successierechten zijn een van de weinige belastingen waarover elk gewest eigenhandig mag beslissen over de gehanteerde tarieven. De federale overheid int de belasting weliswaar, maar stort de geïnde bedragen nadien door aan de regionale overheden. In 1997 besloot het Vlaams Gewest het hele systeem drastisch te vereenvoudigen. Voortaan zouden er slechts 3 categorieën gelden, elk met een eigen tarief: erfgenamen in rechte lijn (echtgenoten, samenwonenden, kinderen), broers en zussen, en ‘tussen anderen’. Voortaan vielen ooms, tantes, neven en nichten onder de categorie ‘tussen anderen’ en die betalen de hoogste erfenisrechten, tussen 45 en 65 procent. Het Brussels en het Waals Gewest hebben die aparte categorie voor neven en nichten behouden.

Fiscaal als broers of zussen behandelen

De neven en nichten die van een tante of nonkel erfden nadat hun eigen ouders overleden waren, vielen ongemerkt tussen de plooien. De federale overheid, die de belastingen zoals gezegd int en doorstort aan de Vlaamse overheid, behandelt hen nog steeds als vreemden. "En dat is fout", zegt Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA). Die neven en nichten erven in plaats van hun ouders en schuiven in de familiale rangorde een plaatsje op. Ze moeten dus ook fiscaal als broers en zussen behandeld worden.

Verschil van meer dan 10.000 euro

Als het tarief van 'broers en zussen' in plaats van ‘tussen anderen’ toegepast zou worden op neven en nichten, dan maakt dat wel degelijk een verschil. Op de eerste schijf tot 75.000 euro betalen ‘broers en zussen’ 30 procent successierechten, ‘anderen’ moeten 45 procent successierechten ophoesten. Het verschil kan zo meer dan 10.000 euro aan te betalen successierechten bedragen. In de overige schijven maakt het opschuiven van de categorie ‘anderen’ naar de categorie ‘broers en zussen’ geen verschil. In de schijf van 75.000 tot 125.000 euro blijft het tarief 55 procent en in de schijf boven 125.000 euro blijft het 65 procent. Voor die bedragen blijft erven van een suikeroom of -tante dus ook een dure aangelegenheid (zie tabellen).

In het Brussels Gewest en in het Waals gewest zitten neven en nichten nog steeds in een aparte categorie. Voor de eerste schijf tot 50.000 euro betalen neven en nichten in het Brussels Gewest 35 procent. In het Waals Gewest betalen ze voor een schijf tot 12.500 euro slechts 25 procent successierechten.

Wilt u uw neef of nicht iets laten erven?

In de praktijk merken notarissen dikwijls dat de suikertante of –nonkel doorgaans vaak één speciale neef of nicht iets extra wil geven, via een testament of via een schenking. Ook indien de parlementaire vraag van Katrien Schryvers een wetswijziging tot gevolg zou hebben, dan nog blijft dat een dure aangelegenheid. Men moet zich vaak in allerlei kunstmatige bochten wringen om neef of nicht iets te kunnen geven. Volgens de notarissen zou een aanpassing van de wet gewoon een juridische gelijkschakeling zijn, logisch op burgerrechtelijk vlak, maar daarmee lijkt de problematiek van de suikernonkels niet opgelost.

In plaats van uw lieftallige neef of nicht iets na te laten, zou u al bij leven actie kunnen ondernemen. U kunt bijvoorbeeld een roerende schenking doen (geld, aandelen) tegen het aantrekkelijke vlakke tarief van 7 procent. Maar wie een onroerend goed wil schenken aan zijn neef of nicht, kijkt aan tegen peperdure schenkingsrechten. Een mogelijkheid dan kan zijn om uw onroerend goed te verkopen en die cash dan bij leven te schenken aan neef of nicht, tegen 7 procent...

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud