Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zo maakt u een testament op

Steeds meer Belgen maken een testament op. Hiermee kunnen ze niet alleen zelf beslissen wie hun bezittingen krijgt, ze kunnen ook besparen op de erfbelasting. Maar hoe stelt u zo'n testament op?
©Pieter Van Eenoge

Niemand is verplicht om over zijn nalatenschap na te denken en een planning uit te werken. Als er niets geregeld is, worden uw bezittingen verdeeld volgens de wettelijke regels. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie gaat uw nalatenschap (deels) naar uw partner met wie u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, uw kinderen en/of andere familieleden.

Met een testament kunt u - binnen bepaalde grenzen - afwijken van die wettelijke regels. Het biedt u bijvoorbeeld de mogelijkheid iets na te laten aan de partner met wie u feitelijk samenwoont of aan een goede vriend. Een andere optie is bepaalde erfgenamen meer toe te stoppen dan wettelijk voorzien.

Erfenisgids 2019

Zeven manieren om minder erfbelasting te betalen

Bekijk hier de PDF van het magazine (7/9/2019)

Het grote voordeel van een testament is dat het maar uitwerking heeft op de dag dat u er niet meer bent. U kunt nog uw hele leven vrij over uw bezittingen beschikken. ‘Een testament is bovendien te allen tijde herroepbaar. U kunt op elk moment op deze wilsbeschikking terugkomen of ze aanpassen’, zegt Bart Verdickt, advocaat bij Laga. Het volstaat om een nieuw testament op te stellen om rekening te houden met bijvoorbeeld een nieuwe relatie of met gewijzigde omstandigheden.

Hoe maak ik een testament op?

Om een testament op te stellen moet u gezond van geest en bekwaam zijn. Grosso modo zijn er drie vormen van testament:

1. Eigenhandig testament

Een eigenhandig testament - ook wel onderhands testament - is vrij eenvoudig op te maken en is gratis. Zoals de naam aangeeft, schrijft u die wilsbeschikking eigenhandig. De tekst mag niet getypt zijn en mag niet door iemand anders worden uitgeschreven. U moet ook verplicht de datum en uw naam vermelden en het document ondertekenen. Om te vermijden dat uw testament beschadigd raakt of verloren gaat, kunt u het bij een notaris in bewaring geven. Afhankelijk van wat de notaris concreet doet in het dossier, kost dat tussen 75 en 150 euro. Uw testament wordt dan ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten. Die databank bevat de identiteit van wie het testament opstelde, de naam van de notaris die het testament bewaart en de datum waarop het is opgemaakt of in bewaring is gegeven.

2. Notarieel testament

U kunt uw testament door een notaris laten opstellen. ‘Een notarieel testament biedt het voordeel dat er over de geldigheid geen discussie kan bestaan. De notaris staat er garant voor’, zegt Nathalie Seppion, vermogensplanner bij bank Degroof Petercam. ‘U hebt ook de zekerheid dat het testament niet verloren kan gaan. Een notarieel testament wordt automatisch ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten.’ De kostprijs hangt af van de complexiteit van uw dossier en schommelt doorgaans tussen 300 en 500 euro.

300 tot 500€
kostprijs
Een testament laten opstellen door een notaris kost, afhankelijk van de complexiteit van uw dossier, tussen 300 en 500 euro.

3. Internationaal testament

Een internationaal testament is minder gangbaar en is in eerste instantie bedoeld voor mensen met bezittingen of belangen in het buitenland of die in het buitenland wonen. Maar het kan ook gebruikt worden in een puur Belgische context. De vormvereisten zijn minder strikt. Zo moet de inhoud van het testament niet worden voorgelezen aan getuigen, wat bij een notarieel testament wel het geval is.

Kan ik doen wat ik wil met mijn bezittingen?

Met een testament kunt u al uw bezittingen (een algemeen legaat), specifieke goederen (een bijzonder legaat) of een deel van uw vermogen zoals alle vastgoed (een legaat onder algemene titel) nalaten aan een of meerdere personen. Maar uw vrijheid is niet onbeperkt, althans niet als u kinderen of een huwelijkspartner nalaat. Zij krijgen altijd een minimumdeel van uw bezittingen: u kunt hen met een testament niet onterven.

Hebt u een vraag over uw erfenis?

Vreest u dat u een deel van uw erfenis zult mislopen?Wilt u exact weten hoe u uw kinderen uit een vorige relatie kunt beschermen? Of vraagt u zich af hoe u zoveel mogelijk aan uw partner kunt nalaten? Stuur uw vraag via www.netto.be/belactie naar de redactie en op dinsdag 17 september (tussen 18 en 21 uur) belt een notaris u gratis op met het antwoord.

Sinds 1 september 2018 bedraagt de zogenaamde reserve van alle kinderen samen de helft van uw vermogen, over de andere helft kan u in alle vrijheid beslissen. In het verleden hing het voorbehouden deel af van het aantal kinderen.

Uw weduwe of weduwnaar heeft een dubbele bescherming. Hij of zij krijgt het vruchtgebruik op de helft van de goederen van de nalatenschap, met als absoluut minimum het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. ‘Vruchtgebruik’ houdt in dat de vruchtgebruiker een huis of appartement kan bewonen of de huurinkomsten ervan kan innen, een beleggingsportefeuille kan beheren en de opbrengsten ervan kan opstrijken…

‘Als door het testament de reserve is aangetast, kunnen uw huwelijkspartner of kinderen de waarde van hun minimaal deel van de nalatenschap opeisen’, zegt Seppion. In het vakjargon spreekt men van ‘inkorting vragen’.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud