Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Moet u een erfenis aanvaarden?

Een erfenis is niet altijd een welgekomen geschenk. Een erfenis weigeren kan. Maar u staat beter even stil hoe u dat doet en wat de gevolgen zijn.
Advertentie
©Filip Ysenbaert

Niemand is verplicht om een erfenis te aanvaarden. Soms is een erfenis ‘niet gewenst’, omdat de relatie met de overledene onderkoeld is geraakt, bijvoorbeeld. Of de erfenis is allesbehalve een cadeau, omdat er meer schulden in zitten dan activa. Of wie weet, vindt u de erfenis voor uzelf niet langer ‘nuttig’ en hebt u liever dat uw deel naar iemand anders gaat, bijvoorbeeld naar uw eigen kinderen.

Iedereen 3 opties

Iedere erfgenaam beslist persoonlijk of hij een erfenis al dan niet aanvaardt. Concreet heeft elke meerderjarige erfgenaam drie opties: aanvaarden, weigeren of de tussenweg van ‘aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Zodra een keuze gemaakt, is uw keuze onomkeerbaar.

In theorie hebt u 30 jaar om die keuze te maken. Maar dan mag u geen enkele daad stellen waaruit uw keuze impliciet kan worden afgeleid. De woning van uw overleden ouders leeghalen wordt bijvoorbeeld als een teken van impliciete aanvaarding beschouwd.

1. Zuiver aanvaarden

Doet u niets, dan geldt het vermoeden dat u zuiver aanvaardt. Dat is ook hetgeen in de praktijk het vaakst gebeurt.

2. Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving

Tenzij u absoluut zeker bent wat er wel en niet in de erfenis zit, is zuiver aanvaarden niet ideaal. Beter is het om te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Wie zo aanvaardt, is zeker dat hij nooit meer schulden dan activa zal erven. Om te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moet u een verklaring in die zin afleggen.

Dat kan bij de rechtbank of bij de notaris. Die verklaring wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna schuldeisers 3 maanden hebben om zich te melden. Vervolgens zal een notaris een inventaris van de activa en de schulden opstellen. Tot slot wordt een afrekening voor de schulden gemaakt. Hoeveel tijd neemt dit alles in beslag? Reken voor een niet al te moeilijk dossier alvast op minstens 6 maanden.

3. Weigeren

De derde optie is dat u de erfenis volledig weigert. Waarna de vraag rijst: naar wie gaat uw erfdeel dan? U kunt dat niet zelf kiezen. De wet bepaalt wie er in uw plaats komt. In principe zijn dat uw afstammelingen. Zijn die er niet, dan gaat uw deel naar de andere erfgenamen.

Verwerpt een kind de erfenis van zijn ouders, dan komen de kleinkinderen in de plaats. Daardoor is verwerpen een eenvoudige manier om een zogenaamde ‘generatiesprong’ te bekomen, waarbij de nalatenschap van de grootouders rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat. Het enige minpunt aan deze manier van werken voor de grootouders is dat niet zijzelf, maar hun kinderen daarvoor de sleutel in handen hebben. Bovendien is het een alles-of-nietsverhaal: de ouders kunnen niet een deel aanvaarden en een ander deel weigeren om het zo door te sluizen naar de kinderen.

In theorie hebt u 30 jaar om een erfenis te aanvaarden of niet.

Wie verwerpt, hoeft uiteraard zelf geen erfbelasting te betalen op ‘zijn deel’. Die factuur is voor de plaatsvervangende erfgenamen. Vroeger moesten de kleinkinderen dan minstens evenveel erfbelasting betalen als hun ouder had moeten betalen wanneer hij of zij de erfenis niet verworpen had. Vandaag betalen de kleinkinderen alleen nog erfbelasting in verhouding tot hun erfdeel alsof ze zelf hadden geërfd.

Kan ook een minderjarige zijn erfenis weigeren?

Neen, een minderjarige tot 18 jaar kan een erfenis niet zelf aanvaarden of weigeren.

Die beslissing komt toe aan de vrederechter, die in principe altijd zal aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Er kan machtiging worden gevraagd om te verwerpen, maar dan moet de vrederechter overtuigd zijn dat dit in het belang van de minderjarige is. Hij zal dit alleen toestaan als de erfgenamen die misschien nog vóór de minderjarige komen (bijvoorbeeld de ouders van de minderjarige toen de grootouders overleden) zelf ook de erfenis hebben verworpen.

Machtiging vragen aan de vrederechter om zuiver te aanvaarden kan ook. De ‘baten’ van de erfenis moeten dan wel duidelijk groter zijn dan de ‘lasten’.

Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud