Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Moet u een schenking aanvaarden?

Iemand wil iets aan u schenken. Moet u dat aanvaarden?
Advertentie
©Filip Ysenbaert

Een schenking is een overeenkomst tussen twee partijen en niet, zoals vaak wordt gedacht, een eenzijdige handeling van de schenker.

Wie schenkt, staat de eigendom over het geschonken goed onmiddellijk en onherroepelijk af aan iemand anders die de schenking aanvaardt. Zonder aanvaarding kan er dus geen sprake zijn van een schenking.

Wie kan schenken?

De schenker moet juridisch bekwaam zijn om te kunnen geven. Een minderjarige jonger dan 16 jaar kan nooit schenken. Anderen (de ouders, de voogd) kunnen dit evenmin in zijn plaats doen.

Schenken aan een minderjarige is mogelijk. Maar omdat een minderjarige handelingsonbekwaam is, zal iemand anders in zijn plaats de schenking moeten aanvaarden.

Een gehuwde persoon kan nooit de gezinswoning of het huisraad wegschenken zonder de instemming van de mede-echtgenoot. Zelfs niet als hij getrouwd is onder scheiding van goederen en als deze goederen hem persoonlijk toebehoren. Deze regel geldt overigens ook voor de wettelijk samenwonende partner. Een gehuwd persoon kan bovendien alleen die schenkingen doen die de belangen van het gezin niet in gevaar brengen.

Wie kan een schenking krijgen?

Ook de begiftigde moet juridisch bekwaam zijn om te ontvangen. Schenken aan een minderjarige is mogelijk. Omdat een minderjarige handelingsonbekwaam is, zal iemand anders in zijn plaats de schenking moeten aanvaarden.

  • Gebeurt de schenking door de beide ouders samen, dan kunnen de grootouders in naam van de minderjarige aanvaarden.
  • Gebeurt de schenking door slechts een van de ouders, dan kan de andere ouder de schenking voor rekening van het minderjarige kind aanvaarden.
  • Gebeurt de schenking door een derde (en zijn beide ouders van de minderjarige of een van hen nog in leven), dan kan een van de ouders namens het kind de schenking aanvaarden.
  • Gebeurt de schenking door een derde en zijn de beide ouders van het minderjarige kind overleden, dan ontfermt een voogd zich over de minderjarige en moet de voogd de machtiging van de rechtbank ontvangen om namens de minderjarige de schenking te aanvaarden.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud