Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe kunt u op een fiscaal vriendelijke manier uw bedrijf nalaten?

Als een ondernemer onverwacht sterft zonder dat hij de overdracht naar de volgende generatie heeft voorbereid, is dat een zware klap voor het familiebedrijf. Gelukkig kunnen de erfgenamen onder bepaalde voorwaarden het bedrijf erven tegen een fiscaal gunstregime.
©Filip Ysenbaert

Elk gewest werkte een fiscale gunstregeling uit voor het schenken en nalaten van het familiebedrijf. In Vlaanderen en Brussel kan het familiebedrijf geschonken worden tegen 0 procent schenkbelasting en kan het vererfd worden tegen 3 of 7 procent. Aangezien het gaat om een vlak tarief, speelt de waarde van het bedrijf geen rol.

In Vlaanderen kunt u een familiebedrijf erven tegen 3 of 7 procent erfbelasting.

Er gelden wel enkele voorwaarden, zowel vóór als na het overlijden. Ten eerste moet het bedrijf een familiaal karakter hebben en ten tweede moet het bedrijf worden voorgezet.

 1. Familiaal karakter
  Het moet gaan om een familiebedrijf of een familiale onderneming die een reële economische activiteit uitoefent. Een zuivere patrimoniumvennootschap komt niet in aanmerking, aangezien het louter verhuren van vastgoed niet als een economische activiteit wordt beschouwd.
 2. Voortzettingsvoorwaarde
  Na de vererving moet gedurende drie ononderbroken jaren een activiteit worden voortgezet.
  Het hoeft niet om dezelfde activiteit te gaan. Een zoon die het bouwbedrijf omturnt tot een doe-het-zelfzaak of een dochter die van de slagerij een boetiek maakt, het kan met behoud van het gunstregime.
  Wordt de activiteit niet voortgezet, dan vervalt het gunsttarief en moeten de erfgenamen alsnog de normale tarieven van de erfbelasting betalen. Die zijn progressief, wat betekent dat het tarief stijgt met de waarde van het bedrijf. Voor kinderen bedragen de tarieven 3, 9 of 27 procent.
  Wel mogen de erfgenamen het bedrijf verkopen binnen drie jaar, op voorwaarde dat de overnemer de activiteit voortzet. Doet hij dat niet, dan vervalt het gunstregime alsnog. Dat wordt dus maar beter als voorwaarde bedongen in het kader van het verkoopproces.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud