Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe kunt u uw pluskinderen bevoordelen?

Zelfs al ziet u ze even graag als uw eigen kinderen, uw pluskinderen zijn geen wettelijke erfgenamen. Toch is het mogelijk om ook aan hen na te laten.

Stief- of pluskinderen erven al sinds jaar en dag tegen dezelfde tarieven in rechte lijn als biologische kinderen. Maar in tegenstelling tot uw biologische kinderen zijn ze geen wettelijke erfgenamen en al helemaal geen wettelijk beschermde erfgenamen.

Maar sinds 2018 hebt u wel meer bewegingsvrijheid om uw stiefkinderen te betrekken bij uw erfenis. Sindsdien moeten uw eigen kinderen altijd minstens de helft van uw vermogen erven (hun ‘reserve’). Met de andere helft (uw ‘beschikbare deel’) kunt u doen wat u wenst. Voorheen werd het beschikbare deel kleiner naarmate u meer eigen kinderen had. Voor wie drie of meer kinderen had, was het beperkt tot een kwart.

De voorbije jaren is er meer ruimte gekomen om een testament op te stellen ten voordele van uw pluskinderen.

U hebt dus meer ruimte om een testament op te stellen ten voordele van uw stiefkind zonder te raken aan de reserve van uw eigen kinderen. Als u dat wenst, kunt u dat pluskind zelfs evenveel laten erven als uw eigen kinderen.

Hetzelfde geldt voor wie wil schenken aan een pluskind. Door het grotere beschikbare deel is het risico kleiner dat een dergelijke schenking de reserve van uw kinderen aantast.

Een erfovereenkomst met de kinderen én de pluskinderen opstellen behoort tegenwoordig ook tot de mogelijkheden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud