Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is schenken voor een Nederlandse notaris interessant?

Via een Nederlandse notaris belastingvrij geld en beleggingen schenken kan vanaf 1 december wellicht niet meer.
©Filip Ysenbaert

Een schenking van roerende goederen - zoals spaargeld, aandelen en juwelen - in een buitenlandse schenkingsakte moet niet worden geregistreerd in België. Daardoor is in België geen schenkbelasting verschuldigd. Als een Belgische notaris een schenkingsakte verlijdt, dan moet die wel verplicht geregistreerd worden en moet schenkbelasting worden betaald.

Vandaar dat veel Vlamingen een Nederlandse notaris inschakelen. Maar een wetsvoorstel sluit die zogenaamde ‘kaasroute’ vanaf 1 december 2020. Door de geplande wetswijziging moet ook een buitenlandse schenkingsakte vanaf 1 december verplicht in België worden geregistreerd. Vanaf dan kan een notariële schenking niet meer zonder schenkbelasting.

Hoeveel schenkbelasting kan via een buitenlandse notaris worden vermeden?

De schenkbelasting is een registratiebelasting. Ze moet worden betaald als een schenkingsakte ter registratie wordt aangeboden. De tarieven verschillen in de drie gewesten. Het Vlaamse tarief voor een schenking van roerende goederen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en tussen partners - in het vakjargon de rechte lijn - bedraagt 3 procent en tussen alle anderen 7 procent. De schenkbelasting wordt berekend op de waarde van de geschonken goederen.

1
december
Vanaf 1 december moet ook een buitenlandse schenkingsakte verplicht in België worden geregistreerd.

Die schenkbelasting kan door tussenkomst van een buitenlandse notaris worden vermeden. Maar dat betekent niet dat de schenking definitief belastingvrij is. Als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, moet alsnog erfbelasting worden betaald. De tarieven van de erfbelasting zijn hoger dan die van de schenkbelasting.

Dat risico op erfbelasting is er niet voor wie schenkbelasting heeft betaald. Met de schenkbelasting is definitief met de fiscus afgerekend: er moet nooit erfbelasting betaald worden, zelfs niet als de schenker ’s anderendaags overlijdt.

Heeft het na 1 december nog zin om via een buitenlandse notaris te passeren?

De experts zijn het erover eens: bij een buitenlandse notaris langsgaan heeft nog weinig zin. De drijfveer was het vermijden van de Belgische schenkbelasting, en dat zal niet meer kunnen.

Wordt het na 1 december onmogelijk belastingvrij te schenken?

Nee, schenken zonder schenkbelasting zal nog kunnen. Behalve een schenking met tussenkomst van een - al dan niet buitenlandse - notaris, kunt u ook kiezen voor een bank- of handgift. Daarmee kunt u schenken zonder schenkbelasting. Die mogelijkheid blijft onveranderd.

Wat met al gedane schenkingen?

De afschaffing van de kaasroute gaat wellicht op 1 december in. Voor schenkingen die voor die datum gebeurden, blijft alles bij het oude. Het is dus mogelijk tot eind november belastingvrij roerende goederen te schenken via een buitenlandse notaris.

Zijn er gevolgen voor wie vastgoed wil schenken?

Nee, voor de schenking van Belgisch vastgoed is een registratie altijd verplicht. Ook een buitenlandse notaris moet vandaag al verplicht de schenkingsakte in België laten registreren, waardoor Belgische schenkbelasting verschuldigd is.

Schenkt u buitenlands vastgoed? ‘De schenking van buitenlands vastgoed is in de drie gewesten expliciet vrijgesteld van Belgische schenkbelasting’, zegt Van Geel.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud