Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Schenken met of zonder notariële akte?

Wie wil schenken, kan kiezen voor een eenvoudige hand- of bankgift. Maar in veel gevallen is een notariële akte interessanter.
©Filip Ysenbaert

Met een schenking geeft de schenker al tijdens zijn leven een deel van zijn vermogen weg. Met andere woorden: hij verarmt zich. Voor een schenking moet u altijd met twee zijn: de schenker schenkt, en de begunstigde moet de schenking aanvaarden.

Er zijn verscheidene manieren om schenkingen te doen.

Handgift

De eenvoudigste manier van schenken. Daarmee overhandigt u letterlijk een som cash geld of andere roerende goederen (zoals goud, kunst of juwelen) aan de begiftigde.

Voor het overige zijn daar in principe geen formaliteiten aan verbonden, al kan het zeker geen kwaad om toch ook een geschreven document op te stellen dat als bewijs kan dienen voor de handgift. Dat moet vermijden dat de erfgenamen - na de dood van de schenker - de schenking in twijfel trekken. Het zou niet de eerste keer zijn dat de begiftigde na een handgift ervan wordt beschuldigd de goederen te hebben gestolen.

Ook vanuit fiscaal oogpunt kan zo’n schriftelijk document een meerwaarde hebben, vooral om te kunnen bewijzen wanneer de schenking precies heeft plaatsgevonden. Omdat een handgift niet geregistreerd moet worden, hoeft er op het moment van de schenking geen schenkbelasting betaald te worden.

Maar om te vermijden dat mensen op hun sterfbed nog snel hun hele hebben en houden zouden wegschenken louter en alleen om belastingen te vermijden, begint op de dag van de handgift een zogenaamde ‘verdachte’ periode te lopen. Overlijdt de schenker binnen die termijn, dan moet er op de geschonken goederen alsnog erfbelasting betaald worden. Deze verdachte periode bedraagt 3 jaar.  

Vastgoed of aandelen op naam kunnen nooit met een handgift geschonken worden. Aangezien de overdracht van hand tot hand een van de kernelementen is van de handgift, kunnen er geen voorwaarden aan gekoppeld worden die deze overdracht onmogelijk maken. Zo kan een schenker zich geen vruchtgebruik voorbehouden op een voorwerp dat hij via handgift schenkt.

Het vruchtgebruik omvat immers altijd het recht tot gebruik en dus het fysiek bijhouden van het voorwerp. Modaliteiten die dit principe van overdracht niet in de weg staan, zijn wel mogelijk. Zo kan men perfect een verbod opnemen om een voorwerp in de huwgemeenschap in te brengen. Daarbij zal het wel belangrijk zijn om het bestaan van de voorwaarden te kunnen bewijzen. Een zogenaamd ‘pacte adjoint’ kan daartoe een oplossing bieden.

Bankgift

De bankgift is een andere manier om geld te schenken. Daarbij schrijft de schenker eenvoudigweg geld over naar de bankrekening van de begiftigde. Het is dus een zuiver bancaire transactie. Daarna moet wel een document worden opgesteld waarin de schenker aangeeft dat hij het geld heeft overgeschreven.

Een bankgift ontsnapt aan schenkbelasting, maar op de dag van de bankgift begint wel de ‘verdachte’ periode van 3 jaar te lopen.

Een bankgift ontsnapt eveneens aan schenkbelasting, maar op de dag van de bankgift begint eveneens de verdachte periode te lopen.

Een bankgift of een betaling voor iemand anders kan modaliteiten bevatten. Terwijl een voorbehoud van vruchtgebruik bij een handgift de fysieke overdracht in de weg staat, is dat bij de bankgift niet het geval.

Notariële schenking

Schenkingen van vastgoed kunnen alleen via een notariële akte gebeuren. Voor meer complexe schenkingen van roerende goederen is een notariële schenking wenselijk. Dankzij de notariële akte kan u voorwaarden koppelen aan de schenking.

Keerzijde van de medaille is dat u daardoor op het moment van de schenking schenkbelasting zult moeten betalen. Daar staat tegenover dat notariële schenkingen nooit onderworpen kunnen worden aan erfbelasting.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud