Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom nog 3 jaar blijven leven na een schenking?

Na een schenking moet u nog 3 jaar blijven leven, wordt wel eens gezegd. Klopt dat? En wat als u binnen die 3 jaar zou overlijden?
©Filip Ysenbaert

In principe moet een schenking geregistreerd worden, waardoor schenkbelasting betaald moet worden op dat moment.

Een uitzondering op dat principe is de hand- en bankgift waarmee roerende goederen vrij van schenkbelasting geschonken kunnen worden. Maar er zit een addertje onder het gras. Vanaf het moment van de niet-geregistreerde schenking begint de ‘verdachte periode van drie jaar’ te lopen.

De ‘kaasroute’ die frequent gebruikt wordt om schenkbelasting te vermijden en waarvoor ook de verdachte periode van 3 jaar geldt, gaat vanaf december op slot.

Verdachte periode

De wet zegt dat erfgenamen erfbelasting moeten betalen op goederen die in de drie jaar vóór het overlijden van de schenker werden geschonken zonder dat daar schenkbelasting op werd betaald, ook al zitten die goederen niet meer in zijn nalatenschap. Dat geldt voor alle niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen, zoals een hand- of bankgift. Voor niet-geregistreerde schenkingen van familiebedrijven bedraagt die verdachte periode zelfs zeven jaar.

Voor schenkingen van vastgoed is er geen ‘verdachte’ periode van drie jaar. Want schenkingen van vastgoed moeten altijd geregistreerd worden.

De wetgever wil met die regel vermijden dat mensen op hun sterfbed hun nalatenschap uithollen om minder erfbelasting te moeten betalen. De tarieven van de erfbelasting zijn immers progressief: hoe hoger de waarde van de nalatenschap, hoe hoger het tarief.

In principe moet degene die de schenking gekregen heeft, de erfbelasting betalen als de schenker overlijdt binnen drie jaar.

  • Hoe ontsnappen aan die 3-jaarstermijn?

Het volstaat om de schenking te laten registreren en het vlakke schenktarief van 3 procent (in rechte lijn) of 7 procent (anderen) te betalen. U hebt dan definitief afgerekend met de fiscus en hoeft zich geen zorgen meer te maken over de fiscale factuur als u zou overlijden binnen drie jaar. Zo’n registratie kan op de dag van de schenking, maar het kan ook nog achteraf. Kreeg u een som geld via een bankgift en merkt u dat de gezondheid van de schenker verslechtert, dan zou u dus de schenking alsnog kunnen laten registreren om er dan schenkbelasting op te betalen.

Verdachte periode toch niet verlengd naar 4 jaar?

In het Vlaams regeerakkoord stond dat de ‘verdachte’ periode zou worden verlengd van drie naar vier jaar. Die verlenging viseert niet zozeer de hand- en bankgiften, maar vooral de gecontesteerde ‘kaasroute’, waarbij een buitenlandse, veelal Nederlandse notaris wordt ingeschakeld om de schenkbelasting te ontlopen.

De federale overheid heeft een initiatief genomen om de kaasroute vanaf 1 december te sluiten. Zodra die wet er is, zal de geplande verlenging tot vier jaar niet doorgevoerd worden.

Opduweffect voor vastgoed

Voor schenkingen van vastgoed is er geen ‘verdachte’ periode van drie jaar. Want schenkingen van vastgoed moeten altijd geregistreerd worden, waardoor er automatisch ook schenkbelasting op moet worden betaald. Toch is die termijn van 3 jaar een belangrijk aandachtspunt voor wie vastgoed schenkt.

Een schenking van vastgoed in België moet altijd in België geregistreerd worden, waardoor schenkbelasting betaald wordt. Maar dat wil niet altijd zeggen dat u definitief hebt afgerekend met de fiscus. Een onroerende schenking minder dan drie jaar voor het overlijden wordt bij de (onroerende) nalatenschap gevoegd. Niet om ze te belasten met erfbelasting, want u hebt er al schenkbelasting op betaald. Maar wel om het tarief van de erfbelasting op het erfdeel te bepalen. En dat tarief stijgt naarmate de waarde van het erfdeel groter is. Een gedane schenking creëert dus een opduweffect.

Salami-schenking

Wie vastgoed schenkt, doet dat vaak in schijven. Dat komt omdat de schenkbelasting op vastgoed progressief is, wat betekent dat het tarief oploopt naarmate de schenking meer waard is. Met een salami-schenking wordt het vastgoed niet in één keer, maar in verschillende schijven geschonken. Als er telkens 3 jaar tussen die schenkingen zit, worden de geschonken bedragen niet opgeteld en valt de schenkbelasting veel lager uit, omdat op elke schijf het laagste tarief van de schenkbelasting wordt betaald.

Voorbeeld:

Veronderstel dat u een alleenstaande bent met één kind en dat u eigenaar bent van een woning met een waarde van 300.000 euro. Als u die woning in één keer zou schenken, dan betaalt u 18.000 euro schenkbelasting. Schenkt u de helft van de woning, dan betaalt u slechts 4.500 euro schenkbelasting. Als u de andere helft dan schenkt als er drie jaar verstreken zijn, telt u nog eens 4.500 euro neer. In totaal betaalt u dus 9.000 euro, de helft minder dan in het vorige scenario.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud