Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zo verhindert u dat uw schenking niet wordt gebruikt waarvoor ze is bedoeld

U schenkt een van uw kinderen wat geld. Niet om er eender wat mee te doen, maar om een huis te kopen. Dat kunt u zo bepalen bij de schenking.
©Filip Ysenbaert

Een van de meest voorkomende motieven voor ouders om al op relatief jonge leeftijd een deel van hun spaargeld weg te schenken, is omdat ze hun zoon of dochter willen helpen als die een woning koopt. ‘Maar dan willen die ouders er ook wel zeker van zijn dat hun oogappel dat geld effectief gebruikt voor die woning. Het is niet de bedoeling dat hij of zij de geldsom verbrast aan een of ander folietje’, zegt Hannes Casier van Argo Law.

Die bekommernis kan worden opgevangen door aan de schenking een zogenaamde ‘last’ te koppelen, meer bepaald de verplichting om het geld te besteden aan die concrete vastgoedaankoop.

Een dergelijke last kunt u opnemen in de schenkingsakte. Schenkt u via een hand- of bankgift, dan is zo’n schenkingsakte er niet. In dat geval kan de last worden vermeld in een zogenaamd ‘pacte adjoint’.

Een ‘last’ kan ook interessant zijn als ouders vastgoed kopen en, met het oog op de erfenisplanning, hun kinderen bij die aankoop betrekken.

Het is wenselijk dat het kind in de aankoopakte van de woning laat opnemen dat een deel van het geld waarmee het zijn deel van die aankoop heeft gefinancierd, afkomstig is van een schenking van zijn ouders. Dat komt bijvoorbeeld van pas als de relatie van uw kind op de klippen zou lopen’, stipt notaris Carol Bohyn aan.

Ook nuttig bij een gesplitste aankoop?

Een dergelijke ‘last’ komt niet alleen van pas als zoon- of dochterlief een huis koopt, maar kan ook nuttig zijn als de ouders van hun kant vastgoed kopen en, met het oog op hun erfenisplanning, hun kinderen betrekken bij die aankoop. Ze kopen dan bijvoorbeeld een appartement aan zee ‘gesplitst’ aan. Concreet: de ouders kopen het vruchtgebruik en schenken de kinderen dan een som geld, waarmee zij op hun beurt de blote eigendom kunnen financieren. ‘Een correcte toepassing van deze techniek leidt ertoe dat de kinderen bij het overlijden van hun ouders geen erfbelasting moeten betalen op het appartement’, aldus Casier.

Doe het zelf*

Vindt u dat een ‘schenking onder last’ ook interessant is in uw situatie? Hieronder vindt u de juridisch sluitende formulering. Handig: u hoeft ze alleen maar te ‘knippen en plakken’ in een schenkingsakte of ‘pacte adjoint’. En u bent 100 procent beschermd.

Last om de schenking te besteden aan iets specifieks
‘De schenking is gedaan onder de last voor de begiftigde om de geschonken goederen aan te wenden voor [*aanvullen*].’

*Met medewerking van Argo Law.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud