Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Veranderen van energieleverancier is makkelijker dan u denkt

Heel wat mensen zien ertegenop om van energieleverancier te veranderen, omdat ze denken dat dit een hele administratie met zich meebrengt. Maar in de praktijk is het eigenlijk een fluitje van een cent.
©Filip Ysenbaert

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u van energieleverancier wil veranderen. De prijs is uiteraard een belangrijke factor, maar het kan ook zijn omdat u wil overstappen naar een leverancier met een groener aanbod of met een betere dienstverlening. De overstap doen is eigenlijk heel simpel, maar het is goed dat u toch enkele zaken in het oog houdt.

Tijdstip van overstap bepalen

Het tijdstip van uw overstap wordt bepaald door de manier waarop uw oude leverancier de vaste vergoeding aanrekent. Die vergoeding, een soort abonnementsprijs die de meeste energieleveranciers aanrekenen voor administratieve kosten, kan oplopen tot enkele tientallen euro’s per jaar.

Vaak rekenen leveranciers de vaste kosten aan in verhouding tot het aantal maanden dat u klant was. Maar sommige leveranciers rekenen de vaste vergoeding meteen volledig aan per begonnen jaar. Leveranciers mogen geen verbrekingsvergoeding aanrekenen, maar onder deze verkapte vorm doen ze dat alsnog.

Hebt u zonnepanelen, dan zegt u uw oude contract het best op zo dicht mogelijk bij de opname van de meterstand.

Als u contractueel bij vertrek het volledige jaar krijgt aangerekend, doet u er goed aan de datum van uw nieuwe contract zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de einddatum van uw oude contract.

Hebt u zonnepanelen, dan zegt u uw oude contract het best op zo dicht mogelijk bij de opname van de meterstand. Verandert u van leverancier of van tariefperiode op een ander moment dan bij de jaarlijkse meteropname, dan wordt een tussentijdse factuur opgemaakt op basis van de meterstanden op dat moment. Elk negatief saldo op uw teruglopende teller wordt op dat moment afgerond naar 0 kWh, waardoor u een deel van de door uw zonnepanelen opgewekte elektriciteit verloren ziet gaan.

Contract ondertekenen

Als u uw keuze hebt bepaald, ondertekent u een contract met uw nieuwe leverancier. Met het opzeggen van het oude contract hoeft u niet in te zitten, dat regelt uw nieuwe leverancier. Die meldt uw overstap aan uw distributienetbeheerder, die op zijn beurt uw huidige leverancier verwittigt dat u uw contract stopt bij hem. Deze melding volstaat als geldige opzeg van uw huidige contract. U hoeft dus zelf geen opzeg meer te geven bij uw huidige leverancier.

Stem het bedrag van de tussentijdse facturen met uw nieuwe leverancier af op uw verbruik in de voorgaande jaren.

Opzegtermijn van een maand

Hou rekening met een opzegtermijn van een maand. Na het opzeggen van het contract bij uw oude leverancier blijft u nog een hele maand klant. Uw nieuwe leverancier begint te leveren na een volledige maand.

Meterstand doorgeven voor eindafrekening

Uw netbeheerder zal u contacteren met de vraag uw meterstand door te geven. Daarna volgt een eindafrekening van uw oude leverancier. Als u de meterstand vergeet door te geven, maakt uw netbeheerder een schatting van de meterstand op basis van uw vorige verbruiksgegevens.

Tussentijdse facturen van uw nieuwe energieleverancier

Zodra uw contract ingaat, zal uw nieuwe leverancier elektriciteit en/of aardgas leveren. De tussentijdse facturen komen nu van uw nieuwe leverancier. Stem het bedrag van de tussentijdse facturen met uw nieuwe leverancier af op uw verbruik in de voorgaande jaren. Zo vermijdt u te grote of te kleine voorschotten. U kunt altijd vragen uw voorschotbedrag te verhogen of te verlagen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud